Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xử lý cán bộ trong vụ MobiFone mua AVG

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/cadres-involved-in-mobifone-case-punished-09142018100302.html

RFA
2018-09-14

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 14 tháng 9 đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan các vi phạm xảy ra đối với vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG.Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 14 tháng 9 đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan các vi phạm xảy ra đối với vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG.Courtesy ubkttw.vn

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu 5 cơ quan xử lý cán bộ trong vụ MobiFone mua AVG.

Theo truyền thông trong nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 14 tháng 9 đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan các vi phạm xảy ra đối với vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ báo cáo Ban bí thư xử lý đối với một số cán bộ diện Trung ương quản lý.

Trước đó, hôm 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ đã công bố những sai phạm của các cơ quan, bộ, ngành liên quan vụ MobiFone mua AVG.

Theo cơ quan thanh tra, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng, tuy nhiên những vi phạm của MobiFone dẫn đến nguy cơ thiệt hại khoảng 7.006 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Trách nhiệm đầu tiên theo cơ quan thanh tra là thuộc về Bộ Thông tin Truyền thông, ngoài ra thanh tra cũng chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm của 5 bộ ngành, địa phương vừa nêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s