Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-polibureau-meets-to-prepare-submitted-projects-to-the-central-committee-09192018110427.html

RFA
2018-09-19

Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 6/10/2016Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 6/10/2016icon-zoom.png AFP

Bộ Chính Trị Việt Nam có cuộc họp trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 do ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Cuộc họp được Thông Tấn Xã Việt Nam nói là cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình cho Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa 12.

Các đề án được nêu rõ là Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương Khóa 10 về Chiến Lược Biển Việt Nam đến năm 2020; tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước hết là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Ban Bí Thư, Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng và một số vấn đề được nói là quan trọng khác.

Một Ủy viên Bộ Chính Trị vừa qua bị kỷ luật mà nhiều người biết đến là ông Đinh La Thăng, nguyên bí thư Thành Phố Hồ Chí Minh, liên quan đến những sai phạm nghiên trọng từ thời ông này còn làm lãnh đạo ở Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam. Một trường hợp khác là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư thành phố Đà Nẵng, liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ ‘Nhôm’.

Công cuộc chống tham nhũng được ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động và xúc tiến từ sau đại hội đảng năm 2016 bị cho là một cuộc đấu đá nội bộ vì có những quan chức cao cấp bị nói có những sai phạm rõ ràng nhưng vẫn chưa bị xử lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s