Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao

Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao?

Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao?
https://www.youtube.com/watch?v=5p8dBOg0BBk

youtube.png

Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người Mỹ mặc áo màu cờ đỏ sao vàng đi vào khu người gốc Việt sinh sống ở Bolsa?

Mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng ra Bolsa, chuyện gì sẽ xảy ra?

Mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng ra Bolsa, chuyện gì sẽ xảy ra? 1,621,061 views

https://www.youtube.com/watch?v=w8sON_duPK8

youtube.png

Mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng ra Bolsa, chuyện gì sẽ xảy ra?

Mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng ra Bolsa, chuyện gì sẽ xảy ra?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s