CXN_100218_13 797_ Ha ha !!! Vậy là 2 thằng đồ tể của CSVN là Trần Đại Quang và Đỗ Mườ i chọn cách vội vã ra đi để khỏi thấy cảnh 100 tuổi mà còn bị dân xé xác và khỏi phải nhì n thấy sự sụp đổ của CSVN. Thằng HCM cũng ra đi sớm vì buồn bã sự thất bại của Tết Mậu Thân, rồi có thể năm nay là thằng chột Lê Đức Anh… (the deaths of 2 tyranees Đ Mười & TĐQuang)

xx
CXN_100218_13 797_ Ha ha !!! Vậy là 2 thằng đồ tể của CSVN là Trần Đại Quang và Đỗ Mười chọn cách vội vã ra đi để khỏi thấy cảnh 100 tuổi mà còn bị dân xé xác và khỏi phải nhìn thấy sự sụp đổ của CSVN. Thằng HCM cũng ra đi sớm vì buồn bã sự thất bại của Tết Mậu Thân, rồi có thể năm nay là thằng chột Lê Đức Anh… (the deaths of 2 tyranees Đ Mười & TĐQuang)

xxx

Mời đọc website của Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết bấm vào đây ở FB https://www.facebook.com/vietnamdantoctuquyet/

và blog này https://vndttq.home.blog/?blogsub=subscribed#blog_subscription-3

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

https://youtu.be/5p7Mp3TVr2U... Nước VN mới ở phút [7.20]

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=177343049845879&id=100027105541317
xxx

Khongdackhu Khongtrungquoc

39 mins ·

“ Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn…(Đỗ Mười) ”

Kết luận: phàm trên đời này thằng nào càng ác lại càng sống dai . ĐM giờ nó mới chết là vì vậy
Xuống địa ngục đi thằng choá
Chiều nhậu tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s