CXN_101818_13 839_ Xin kính mời đồng bào quanh vùng Westminster đến tham dự buổi ra mắt của T ổ Chức Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết do Giáo Sư Trần Thanh Đằng thuyết giảng về hiểm họa Hán Hóa (từ thời Tôn Dật Tiên) từ 1 PM tới 5PM ngày Thứ Bảy 27.10.2018 (vào cửa tự do) tại Hội Tr ường Thành Phố Westminster 8200 Westminster Boulevard, CA. 92683. Hiện diện trên bàn Hội Luận còn có L uật Sư Đinh Thạch Bích, nguyên Thứ Trưởng Bộ Chiêu Hồi, Đệ Nhị CH, Ông Lê Hồng Nhuận, nguy ên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, Đệ Nhị CH, Tướng Nguyễn Bảo Trị, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đại H ọc Cao Đẳng Quốc phòng QLVNCH

xx
CXN_101818_13 839_ Xin kính mời đồng bào quanh vùng Westminster đến tham dự buổi ra mắt của Tổ Chức Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết do Giáo Sư Trần Thanh Đằng thuyết giảng về hiểm họa Hán Hóa (từ thời Tôn Dật Tiên) từ 1 PM tới 5PM ngày Thứ Bảy 27.10.2018 (vào cửa tự do) tại Hội Trường Thành Phố Westminster 8200 Westminster Boulevard, CA. 92683. Hiện diện trên bàn Hội Luận còn có Luật Sư Đinh Thạch Bích, nguyên Thứ Trưởng Bộ Chiêu Hồi, Đệ Nhị CH, Ông Lê Hồng Nhuận, nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, Đệ Nhị CH, Tướng Nguyễn Bảo Trị, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đại Học Cao Đẳng Quốc phòng QLVNCH

xx
https://www.youtube.com/watch?v=uunbal7TUiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ddf5B19j5EE2Rp_UxzQLboqPuVFLNp8C6R_K6zmrXM0DYVq7f_THpcIw
xxx

https://www.facebook.com/trem.nguyen.73/posts/594067097677153

xxx

Nguyễn Trẹm

3 hrs ·

MINH CHỦ ĐÃ XUẤT HIỆN.
*Đánh tan mộng Hán hóa Việt Nam của Tàu Cộng.
-Ủng hộ và sát cánh với chính phủ Trump để giải trừ cs,cứu nguy Việt Nam.
*Xây dựng một VN tương lại phú cường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s