CXN_111618_13 910_ Chuyện 3 người

CXN_111618_13 910_ Chuyện 3 người
xxx

https://www.youtube.com/watch?v=PfVujfZTPxY
xxx

https://www.facebook.com/nhattin.nguyen.73/posts/193168528254531
xx

Nguyễn Nhật Tín

7 hrs ·

Chuyện 3 người.

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu.
Hai người đi trước mất tiêu
Một người ngồi tính: ngày nhiêu tới mình?

Quan trường cơn gió lặng thinh
Nghe như lửa cháy quanh mình nóng ran.
Ba người rồi "tất thành… than"
Khi không có kẻ cả gan đốt lò.

Bây giờ lửa cháy thật to
Thôi ta đứng lại, nhường lò anh vô.
Người đi, đi tiếp một người
Biết chăng một người đang cười mà đau.

Dù sao anh cũng đi đầu.
Hồi xưa biết thế nhảy lầu cho xong.
Bây giờ rồng hóa lòng tong
Lẽ nào gặp lại trong lồng cả 3?

Buồng anh một lớp song thưa
Chiều nay nhớ quá, thẫn thờ ngó qua
Để nghe được tiếng anh La
Để nghe Hải rót một hơi thở buồn.

xxx

Chuyện Ba Người

Tác giả: Quốc Dũng

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau

Dù sao cũng mối duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu là xong
Bây giờ chẳng biết làm sao
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ

Nhà anh một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
Để nghe được tiếng anh cười
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s