CXN_111818_13 913_ (currency replacement) ĐI ĐÂU KHÔNG BIẾT, HÀNG ĐẦU CỨ ĐI !

CXN_111818_13 913_ (currency replacement) ĐI ĐÂU KHÔNG BIẾT, HÀNG ĐẦU CỨ ĐI !

Mời đọc website của Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết bấm vào đây ở FB https://www.facebook.com/vietnamdantoctuquyet/

và blog này https://vndttq.home.blog/?blogsub=subscribed#blog_subscription-3

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video

https://www.youtube.com/watch?v=uunbal7TUiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ddf5B19j5EE2Rp_UxzQLboqPuVFLNp8C6R_K6zmrXM0DYVq7f_THpcIw

xxx
https://www.facebook.com/nguyenviet.nam.3388/posts/191943035087129
xx
Nguyễn Trọng Khương6 hrs · ĐI ĐÂU KHÔNG BIẾT, HÀNG ĐẦU CỨ ĐI !CXN_111818_13 913_
xxx
https://www.facebook.com/nguyenviet.nam.3388/posts/191943035087129
xx
Nguyễn Trọng Khương6 hrs · ĐI ĐÂU KHÔNG BIẾT, HÀNG ĐẦU CỨ ĐI !

xxxxxxxx

Nếu câu nói trong bức hình là của Lê Duẩn thì tôi không thể tưởng tượng được sự ngu đần và mù tịt kiến thức về lĩnh vực kinh tế & tiền tệ của một vị nguyên thủ quốc gia !
Đây là nguyên nhân của sự nghèo đói bắt đầu từ 1975 và "cú" đổi tiền chết chóc 1985 ?

Ps:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s