Phỏng vấn Đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại LHQ về Tiền Hội nghị UPR ở Ge nève

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-rep-fidh-about-upr-12142018092254.html
Ỷ Lan
2018-12-14

Bà Sonia Tancic, Trưởng Văn phòng Thường trực FIDH, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở GenèveBà Sonia Tancic, Trưởng Văn phòng Thường trực FIDH, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genèveicon-zoom.png Courtesy Sonia Tancic

Tuần lễ này trong vòng 3 ngày, các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ đến trụ sở LHQ ở Genève hoạt động, chuẩn bị cho kỳ kiểm điểm UPR sắp tới vào khoá họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 22 tháng giêng năm 2019. Trong 3 ngày này nhiều cuộc gặp gỡ, thảo luận, hội luận được tổ chức nhằm báo động các thành viên quốc gia LHQ về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xẩy ra tại Việt Nam.

Đặc biệt tuần trước đây, nhà cầm quyền Hà Nội gửi lên LHQ bản Phúc trình UPR lần 3 và tuyên bố đã thực hiện 96,2% các khuyến thỉnh mà kỳ UPR bốn năm trước đây đưa ra. Ngược lại, các phúc trình, báo cáo, phản bác của các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự đưa ra gần đây, thì tình hình nhân quyền tại Việt Nam bốn năm qua đang xuống dốc từ xấu đến tồi tệ.

Để nắm vững vấn đề, chúng tôi tìm hỏi chị Sonia Tancic, Trưởng Văn phòng Thường trực FIDH, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, vốn đã gặp gỡ trên 40 Phái đoàn Chính phủ. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s