CXN_010219_13 996_ Hãy nghe giọng điệu cắn càng của một ex dân cử ở Houston là Hoàng Duy Hù ng (HDH) trước hằng loạt chứng cớ phục vụ cho ĐCS và mới nhất đây bị anh Ngô Kỷ vạch mặt bảo vệ Luật An Ninh Mạng cho ĐCSVN: Tôn Thất Sơn đòi ăn phân HDH cũng không cho vì phân Hoàng Du y Hùng bón cây hữu ích hơn

CXN_010219_13 996_ Hãy nghe giọng điệu cắn càng của một ex dân cử ở Houston là Hoàng Duy Hùng (HDH) trước hằng loạt chứng cớ phục vụ cho ĐCS và mới nhất đây bị anh Ngô Kỷ vạch mặt bảo vệ Luật An Ninh Mạng cho ĐCSVN: Tôn Thất Sơn đòi ăn phân HDH cũng không cho vì phân Hoàng Duy Hùng bón cây hữu ích hơn

xx

Vdeo Ngô Kỷ và Chris Phan… https://www.youtube.com/watch?v=ahEQqiWEvb8&pbjreload=10
Excerp (Điểm chính) :[35.28] Ở phút 35: 28 Ngô Kỷ lên án HDH đã ca ngợi chế độ CS, binh vực lá cờ CS. Trong khi đó ông Nguyễn tấn Trí (hiệu Nam Sơn) lại cho rằng lá cờ CS là lá cờ Dân tộc.

ông Ngô Kỷ lại tức tối hơn khi cho “HDH là tên lưu manh chưa bao giờ xác nhận nó là cộng sản.”
[34.27] Ở phút 34:27 ông Ngô Kỷ nói tiếp: " Nếu HDH mà nhận nó là CS thì tôi ghét nó nhưng tôi không khinh". Theo lý luận của ông Ngô Kỷ có rất nhiều người đi Việt Minh chống Pháp trên tinh thần yêu nước nhưng khi bị Hồ Chí Minh lái qua chủ nghĩa CS thì họ biết họ đã lầm lẫn và từ bỏ chủ nghĩa CS.

[36.03] "Còn tên HDH này (phút 36:03) thì nó ca ngợi CS, binh vực chu nghĩa CS. Ông Ngô Kỷ nói tiếp:" Còn cái thằng ngồi bên cạnh nó là thằng Nam Sơn( Tức là Nguyễn tấn Trí) còn gọi là Cờ Máu là lá cờ dân tộc. Sao nó ngu quá trời! . Xin lỗi bà con giờ tui gọi chúng nó là thằng hết.!!!
[46.54] Ở Phút 46:54 ông Ngô Kỷ còn tức tối cho rằng thằng này còn hù doạ đồng bào mình đừng có ngu mà chống lại chính quyền CS là đừng có trách.

[49.55] Ở phút 49:55 Nhà báo Chris Phan và ông Ngô Kỷ dẫn chứng một đoạn trong talk show của HDH: Hoàng Duy Hùng phát biểu cái luật an ninh mạng này RẤT TỐT

On Wed, Jan 2, 2019 at 9:19 AM Ngo Ky <ngokycali> wrote:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s