Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Venezuela

https://www.voatiengviet.com/a/hoa-ky-ban-hanh-lenh-trung-phat-moi-doi-voi-venezuela/4733789.html

Đài truyền hình Globovision của Venezuela.

Đài truyền hình Globovision của Venezuela.

Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt mới đối với đối với chính quyền Venezuela vì cáo buộc tham nhũng, nhắm vào 7 cá nhân và 20 thực thể, trong đó có cả công ty tuyền hình tư nhân Globovision Tele, Reuters dẫn thông báo trên trang mạng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm 8/1.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các công dân Hoa Kỳ phải ngưng các giao dịch với đài truyền hình Globovision Tele của Venezuela có văn phòng tại Coral Gables, bang Florida, và thủ đô Caracas trước thời hạn chót là 8/1/2020.

Cũng hôm 8/1, Venezuela đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nói rằng lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân trong danh sách đen và hạn chế thương mại đã phá vỡ các quy tắc của WTO, Reuters trích hồ sơ lưu tại WTO cho biết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s