Bộ trưởng Công an và Chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội được phong đại tướn g

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/two-more-generals-one-for-public-security-ministry-n-one-for-military-01292019081548.html

RFA
2019-01-29

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho ông Tô Lâm và ông Lương Cường.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho ông Tô Lâm và ông Lương Cường.Courtesy of soha

Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lương Cường, nhận quyết định phong quân hàm Đại tướng từ Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng,vào sáng 29/1/2019 tại Phủ Chủ tịch.

Tờ Nhân dân trích lời ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nên việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt

Ông Tô Lâm nguyên là Cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công an. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22/8/1981. Tháng 7/2010, ông được phong hàm Trung tướng. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ông Lương Cường nguyên là Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 trước năm 2002. Năm 2009, được thăng quân hàm Trung tướng. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Trương Tấn Sang thăng quân hàm Thượng tướng.

Công an và quân đội thường được đảng cộng sản Việt Nam ví như là ‘thanh kiếm và lá chắn’ bảo vệ chế độ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s