Bộ Ngoại giao: Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó sự công kích của Tru ng Quốc

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2000768

  • 03 March, 2019
  • Tường Vy

b374f833181e88dcfc13c6c8c0c14a86.pngBản đồ các nước hướng nam mới (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Căn cứ theo báo cáo nghiệp vụ đã được trình lên viện Lập pháp Đài Loan, Trung Quốc chưa bao giờ ngưng chèn ép đối với quan hệ đối ngoại của Đài Loan, phản đối Đài Loan nâng cao quan hệ với các quốc gia khác, quốc tế hoá tiêu chuẩn “ Nguyên tắc một Trung Quốc”, thậm chí dùng tin giả để can thiệp và mưu đồ làm nhược hóa chủ quyền Đài Loan, thu hẹp không gian tồn tại của Đài Loan trên sân trường quốc tế.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hiện nay ngoại giao của Đài Loan đối mặt với thử thách nghiêm trọng, nhưng Đài Loan đang tìm cách hóa thử thách thành cơ hội. Ví như những năm gần đây Trung Quốc dùng thủ đoạn đối phó Đài Loan để áp dụng cho nhiều quốc gia khác, rất nhiều nước đã cảnh giác và đang tìm cách ứng phó, vừa đúng Đài Loan có nhiều kinh nghiệm về phương diện này nên Đài Loan sẵn sàng chia sẻ cách ứng phó với Trung Quốc cho các nước.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, ngoài việc củng cố quan hệ ngoại giao đã thiết lập ra, cũng sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ với các nước, đặc biệt sẽ bắt tay hợp tác, triển khai đối thoại nhiều hơn với các nước có cùng lý tưởng như Mỹ, Nhật, Châu Âu, Canada, Úc, New Zealand. Đài Loan sẽ chia sẻ kinh nghiệm dân chủ thực tiễn của mình với toàn thế giới.

Còn về chính sách hướng nam mới, bộ Ngoại giao cho biết, nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay là trợ giúp các nước trong chính sách hướng nam mới của Đài Loan xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giúp các xí nghiệp trung và nhỏ cùng NGO đầu tư vào các nước hướng nam mới; đồng thời hợp tác quốc tế với các quốc gia có cùng lý tưởng, thực hiện thiết thực nền tảng tinh thần “ Đài Loan trợ giúp châu Á, châu Á trợ giúp Đài Loan”.

Tố Kim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s