Lên án, lột mặt nạ đảng Việt Tân, và “nhắc đến hai nhà “đại truyền thôn g” Ngụy Vũ và Đỗ Dzũng.

Xin xem và phổ biến Youtube Livestream “Chuyện Bất Thường” lhôm nay 25/3/19, liên quan đến đề tài lên án, lột mặt nạ đảng Việt Tân, và “nhắc đến hai nhà “đại truyền thông” Ngụy Vũ và Đỗ Dzũng”.

VIETSTAR MEDIA: “ĐẢNG VIỆT TÂN LỪA ĐỐI ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI THẾ NÀO” ?

VIETSTAR MEDIA: “ĐẢNG VIỆT TÂN LỪA ĐỐI ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI THẾ NÀO” ?

https://www.youtube.com/watch?v=qgLEQGx5YnY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iiDEbiPeIuyM7uKuFvl4F3WoldIXXwP64KxeQzE9-MVnWg2vMZbHaBJ0

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: “ĐẢNG VIỆT TÂN LỪA ĐỐI ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI THẾ NÀO&qu…

topic: CHUYỆN BẤT THƯỜNG (part 1) title: Đảng Việt Tân “gần gũi” với Đảng Cộng Sản VN ? audio/video: V…

VIETSTAR MEDIA: Ó ĐEN – LÝ TỐNG… và PHI VỤ CUỐI ĐỜI !!

VIETSTAR MEDIA: Ó ĐEN – LÝ TỐNG… và PHI VỤ CUỐI ĐỜI !!

https://www.youtube.com/watch?v=bWXGh6e9hE8&t=4s

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: Ó ĐEN – LÝ TỐNG… và PHI VỤ CUỐI ĐỜI !!

topid: Chuyện Khó Nói title: Phát Bùi… tiếp tục tìm cách chia rẻ cộng đồng Nam Cali? autio/video: VietStar Med…

VIETSTAR MEDIA: “ĐẢNG VIỆT TÂN LỪA ĐỐI ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI THẾ NÀO” ?
https://www.youtube.com/watch?v=qgLEQGx5YnY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iiDEbiPeIuyM7uKuFvl4F3WoldIXXwP64KxeQzE9-MVnWg2vMZbHaBJ0

youtube.png

VIETSTAR MEDIA: “ĐẢNG VIỆT TÂN LỪA ĐỐI ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI THẾ NÀO&qu…

topic: CHUYỆN BẤT THƯỜNG (part 1) title: Đảng Việt Tân “gần gũi” với Đảng Cộng Sản VN ? audio/video: V…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s