Nhận Định về Bài Viết Lý Do cuộc Đảo chánh 1. 11. 1963 của Sử Gia Trần Gia Phụng -Phầ n 2-

http://hon-viet.co.uk/LeBinh_NhanDinhVeBaiVietLyDoCuocDaoChanh1Nov1963CuaSuGiaTranGiaPhung2.htm

xxx

Nhận Định về Bài Viết

Lý Do cuộc Đảo chánh 1. 11. 1963

của Sử Gia Trần Gia Phụng

-Phần 2-

Lê Bình

IV. Về 3 Biến Cố Lịch Sử

Vì vậy, chính phủ Diệm càng ngày càng bị phản đối, nổi bật nhất là các vụ: 1) Ngày 26-4-1960, 18 chính khách tên tuổi trong Uỷ Ban Tiến Bộ Và Tự Do họp tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn, ra kháng thư công khai phản đối chế độ Ngô Đình Diệm độc tài. 2) Ngày 11-11-1960 của nhóm Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông đảo chánh hụt. 3) Ngày 27-2-1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom Dinh Độc Lập.

1. Nhóm Trí Thức Caravelle

Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy ở đây, ông chỉ chép lại các sự kiện, không bận tâm tìm hiểu các nguyên nhân của các sự kiện, không cần tìm hiểu quan điểm của phía bị ông kết án. Rồi ông vội vã đưa ra những nhận xét không đứng đắn, thiếu chính xác và không công bình với những người đã khuất, mà ít ra một thời, dù đứng ở quan điểm nào đi nữa, phải công nhận họ đã góp phần tich cực trong công cuộc phục hồi độc lập và phát triển quốc gia.

Để có một nhận định khách quan và vô tư hơn về vấn đề này, chúng ta nên khảo sát sơ lược các thành tố đã chi phối bối cảnh chính trị Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là CS Bắc Việt, Hoa Kỳ và Chính Phủ VNCH.

· Phía Cộng Sản Bắc Việt

Đầu năm 1959, nhà cầm quyền Hà Nội đã gia tăng mức độ tiếp tế vào Nam để mở rộng hoạt động du kích phá hoại trên toàn miền Nam. Đồng thời chính sách đấu tranh của CS lúc đó là phương châm ba vùngba mặt đấu tranh.[1] Tưởng cũng nên giải thích ở đây CS dùng ba vùng là vùng rừng núi, nông thôn và đô thị và ba mặt là mặt trận quân sự, chính trị và binh vận. Riêng tại đô thị, lúc đó, CS đã mở những chiến dịch đấu tranh chính trị nguỵ trang dưới những cuộc biểu tình như đòi giảm học phí trường tư, tăng lương công nhân viên chức, chấm dứt nạn đuổi nhà, giải quyết nạn thất nghiệp, miễn thuế lương bổng cho giáo chức trường tư thục..[2] nhằm mục đích tạo nên những rối loạn chính trị tại Saigon, đồng thời CS còn chỉ đạo cho những nhà văn, nhà báo nằm vùng như Thiếu Sơn, Nam Đình, Vũ Hạnh, Sơn Nam, Lữ Phương… viết báo đả kích những chính sách của chính phủ, nhằm làm giảm uy tín của chính quyền và khơi dậy sự bất mãn trong dân chúng.

· Phía Hoa Kỳ

Nhưng điều quan trọng hơn cả, lả khi tình hình an ninh suy sụp, và sự bất ổn gia tăng, thì mâu thuẫn giữa chính phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Diệm càng trở nên sâu sắc hơn. Thực vậy, như khi Tổng Thống Nixon sau này nhận xét, các viên chức Hoa Kỳ, đã quan niệm sai lầm về bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong khi Hoa kỳ nghĩ rằng cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh cách mạng. Họ lập luận rằng đây là cuộc chiến tranh do những phần tử bất mãn với cách cai trị độc đoán của chính quyền Ngô Đình Diệm nổi dậy chống đối chính quyền miền Nam.[3] Từ đó họ luôn đòi hỏi Tổng Thống Diệm phải mở rộng tự do báo chí, tự do hội họp và tự do lập các đoản thể, đảng phái chính trị, tạo điều kiện cho các chính trị gia đối lập tham gia vào nội các để có thêm hậu thuẫn trong quần chúng. Theo các chuyên gia này, nếu những điều trên được thực hiện tốt đẹp, thì dân chúng cũng như các chính trị gia rất hân hoan, phấn khởi và hăng hái tham gia cùng chính phú trong công cuộc chống CS, thì lúc đó, CS sẽ không còn đất sống ở Miền Nam nữa.

Trong khi đó, thì Tổng Thống Diệm quan niệm đây là cuộc chiến tranh du kích, phá hoại, khủng bố, khuynh đảo do Cộng Sản Hà Nội điều động, đột nhập từ Miền Bắc vào. Không phải là cuộc chiến tranh do dân chúng Miền Nam bất mãn nổi dậy chống chính phủ như người Mỹ nhận định. Tổng Thổng Diệm cho rằng, không lẽ bây giờ ban hành tự do báo chí, tự do lập hội, để phe đối lập tự do chỉ trích chính phủ thì tự nhiên Cộng Sản ở nông thôn sẽ chạy vào rừng lẫn trốn hay chạy về Bắc lánh nạn, hay trái lại CS sẽ có lợi thế xâm nhập, khuấy động và lũng đoạn và phá hoại dữ dội hơn. Điều quan trọng nhất là làm sao cho người dân ở thôn quê, chiếm khoảng 80% dân số, được bảo đảm an ninh, không bị Việt Cộng khủng bố, đêm đêm du kích CS vào nhà, dùng súng uy hiếp, để thu thóc gạo, tiền bạc, thuốc men và bắt con em họ đí lính cho CS. Hơn nữa người dân quê, cần chính phủ tạo cho họ một đời sống đủ ăn, đủ mặc, chống lại sự bóc lột của chủ đất và một thiểu số có thế lực và giàu có[4].

Vì không được Tổng Thống Diệm chia sẻ quan điểm của mình, người Mỹ lại thi hành một đường lối khác. Trước hết họ tiếp xúc với các chính trị gia đối lập như Nguyễn Văn Lực (VNQDĐ), Đặng Văn Sung (ĐV), Nguyễn Trân, Phan Quang Đán, Phan Huy Quát (ĐV), Lê Quang Luật, Trần Văn Lý, Lê Ngọc Chấn, các lãnh tụ nghiệp đoàn như Trần quốc Bửu, Đàm Sĩ Hiến, những chính khách miền Nam như Trần Văn Văn, Bs Trần Văn Đỗ, Trần Văn Hương, Phan Khắc Sửu, Bs. Nguyễn Lưu Viên, Bs Nguyễn Tăng Nguyên, Bs Hồ Văn Nhật… Sau đó, họ mớm cho các chính trị gia này viết kiến nghị lên Tổng Thống Diệm đúng như yêu cầu của họ đã đòi hỏi Tổng Thống Diệm thi hành, mà không được chấp nhận. Đặc biệt nhất là trong điện văn ngày 16. 3. 1960, thuật lại một cuộc gặp gỡ giữa đại diện của Toà Đại Sứ Mỹ tại Saigon với Bs. Hồ Văn Nhựt và ô. Trần Văn Văn… Trong buổi tiếp xúc này, Ông Văn đã trao cho đại diện của toà Đại Sứ một bản Cương Lĩnh Chính Trị của Nhóm Đối Lập. Một Quốc Hội Lâm Thời được thành lập khi chính phủ [Diệm] bị lật đổ, và một Chính Phủ Lâm Thời (bao gồm danh sách các nhân vật) được thiết lập trong trường hợp biến cố đó xảy ra, [5] Rất tiếc, là tôi chưa tìm được những văn bản của ông Văn trao cho Toà Đại Sứ Mỹ lúc đó để đối chiếu với Bản Thỉnh Nguyện Thư mà Nhóm của ông Trần Văn Văn đã trình bày tại khách sạn Caravelle vào ngày 29. 4. 1960[6], và danh sách chính phủ mà ô. Trần Văn Văn trao cho Toà Đại Sứ Mỹ có trùng hợp với 18 vị chính trị gia đối lập trong Nhóm Caravelle[7]? Ông ngoại tôi kể lại cho nghe, theo Cụ Võ Văn Hải, là người thân tín của Tổng Thống Diệm nói rằng văn phòng Tổng Thống Phủ đã có đầy đủ bằng chứng là nhân viên sứ quán Mỹ ở Saigon thời đó đã sửa những lỗi Anh văn cho bản manifesto[8] này.

Vì hiện nay, chưa có đầy đủ tài liệu, để biết được những khía cạnh thực của sự kiện lịch sử này. Nhưng ít ra, chúng ta cũng biết rõ được 2 điều:

· Trước khi ông Văn công bố Bản Tuyên Ngôn của Nhóm Caravelle,( ngày 26. 4. 1960) Ông Văn đã tiếp xúc với Toà Đại Sứ Mỹ ở Saigon (ngày 16. 3. 1960)

· Nội dung của Bản Tuyên Ngôn mà ông Văn công bố hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Toà Đại Sứ Mỹ lúc đó, là lên án chế độ Diệm độc tài, đòi mở rộng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội và mở rộng thành phần nội các v.v.

Trước hết, để có một ý niệm khách quan hơn, ta thử đặt câu hỏi, về phương diện pháp lý, Tổng Thống Diệm khi hạn chế các quyền tự do đó, có hợp pháp hay không?

Ông làm điều đó rất hợp pháp và hợp hiến vì điều 98 trong Hiến Pháp có ghi rõ:

Trong nhiệm kỳ Lập Pháp đầu tiên, Tổng Thống có thể tạm thời đình chỉ sự sử dụng các quyền tự do đi lại và cư ngụ, tự do ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do nghiệp đoàn và đình công để thoả mãn những đích đáng của an toàn chung, trật tự công cộng và quốc phòng.

Rồi qua nhiệm kỳ Lập Pháp 2, ngày 19. 10 .1961 Quốc Hội đã biếu quyết luật số 13/61:

Uỷ quyền cho tổng thống ban hành những sắc luật về các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia và điều động các nhân lực cần thiết[9]

Thứ đến, thử hỏi biện pháp này có phù hợp với thực tại chính trị Việt Nam lúc đó không?

Phải nói ngay rằng, rất phù hợp, vì lúc đó, CS đang gây rối, đánh phá chính quyền trên

một trận tuyến rộng lớn và toàn diện trong chính sách đấu tranh ba vùng và ba mặt như

tôi vừa trình bày ở trên.

Khi hiểu được những sự kiện lịch sử ở trên, chúng ta nhận thấy rằng những yêu sách của Nhóm Caravelle là không hợp lý, bất hợp pháp và không phù hợp với thực tại chính trị Việt Nam thời đó, và vi phạm vào những biện pháp an ninh quốc gia trong thời chiến, lúc bấy giờ, vì không có quốc gia nào trên thế giới, trong tình trạng chiến tranh, lại không hạn chế tối đa những quyền tự do dân chủ ấy. Thêm vào đó, nếu ngày nay ta có thêm bằng chứng, những “nhà” được gọi trí thức này, đã cấu kết với Hoà Kỳ, chỉ vì tham vọng cá nhân, bè phái… để tạo thêm những rối loạn cho một đất nước vốn đã bất ổn vì tình trạng chiến tranh và phá hoại của CS, thì càng đáng bị lên án hơn nữa. Đến nỗi, Duncanson, một nhà bình luận người Anh cũng đã phải viết rằng:

Nếu bản kiến nghị này được đưa ra trong điều kiện chính trị ổn định của một Miền Nam không bị CS Hà Nội đe doạ tiêu diệt, thì đó là một yêu sách đáng được cứu xét nghiêm chỉnh. Điều đáng tiếc nhất, là khi cộng quân đã tấn công đến cấp trung đoàn và các vụ sát hại các viên chức chính phủ hầu như xảy ra hằng ngày, thì đó là một yêu sách nếu không muốn bảo là ngớ ngẫn, thì ít ra cũng bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan. [10]

Với những dẩn chứng trên, tôi nghĩ một người có trí óc bình thường cũng hiểu rằng việc làm của các chính trị gia trong Nhóm Caravelle là việc làm sai trái, bất hợp pháp và không phù hợp với thực tại chính trị Miền Nam. Nếu chính quyền có phải đưa họ ra toà, cũng là điều đương nhiên, vì họ đã vi phạm luật pháp quốc gia. Nhưng Tổng Thống Diệm đã không làm điều đó, cho đến khi họ tham gia vào cuộc bạo loạn có vũ trang nhằm khuynh đảo chính quyền của nhóm Trung Tá Vương Văn Đông, thì họ mới bị câu lưu và đưa ra toà án xét xử một cách công minh, và cuối cùng đa số những vị này đều được tha bổng…Lấy cơ sở pháp lý và luận lý nào để bảo Tổng Thống Diệm là độc tài? Xin ông sử gia dẫn chứng.

2. Rồi vụ Đảo Chánh ngày 11. 11. 60

Theo tài liệu ngày nay được tiết lộ bởi chính người chủ trương, ta thấy rõ đây chỉ là chủ trương của một nhóm sĩ quan cấp tá, đầy tham vọng cá nhân, manh động, không có chủ trương, không có đường lối và được sự xúi bẩy bởi CIA, chính trung tá Đông đã thú nhận:

Đầu tháng 10. 1960, trong một cuộc họp Ls. [Hoàng Cơ] Thuỵ đã cho Hội Đồng biết có một nhân vật Hoa Kỳ, ông Carver, qua sự giới thiệu của một người bạn, ông Thuỵ đã liên lạc với ông ta. Mục đích của cuộc liên lạc [của Carver] là tìm hiểu và khuyến khích giới đối lập đứng lên chống chế độ với sự ủng hộ của Mỹ, hay ít ra là thành phần CIA tại Việt Nam[11]

Và sau khi cuộc đảo chánh thất bại, George Carver, đã dùng phương tiện của Mỹ, đưa Hoàng Cơ Thuỵ trốn sang Pháp, và chính quyền Việt Nam thời đó nói rằng họ có bằng chứng về những liên lạc thường xuyên và mật thiết của những nhân viên sứ quán Mỹ ở Saigon với những người mưu sát Ngô Đình Diệm[12]. Vì thế, sau đó Howard C. Elting và G. Carver đã phải rời khỏi nhiệm sở ở Saigon.

3. Vụ bỏ bom dinh độc Lập 27. 2. 1962

Có những sự trùng hợp quá khác thường để những người nghiên cứu phải suy nghĩ, sau khi ông Nguyễn Văn Lực (Cha của Trung Úy Phi Công Nguyễn Văn Cử) được mời qua Mỹ quan sát và sau khi Frank C. Child, một nhân viên trong Phái Bộ của Đại Học Tiểu Bang Michigan cho Học Viện Quốc Gia Hành Chánh trở về Mỹ, thì chính Frank C. Child này đã gởi một phúc trình cho Carl Kayson, một thành viên tham mưu của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia vào 5. 10. 1961. Trong đó Child viết:

Có những nhân vật thông minh và có khả năng ở Việt Nam có tài lãnh đạo và thu hút được niềm ước vọng của dân chúng- chỉ có một cuộc đảo chánh quân sự, hay một viên đạn ám sát– là những phương tiện duy nhất để cho tài lãnh đạo này được thực hiện.[13]

Thì đến ngày 27. 2. 1962, xảy ra vụ 2 Trung Úy Phi Công là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc bỏ bom Dinh Độc Lập. Tôi thiển nghĩ đây là những liên hệ nhân quả của các sự kiện lịch sử đáng được các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu trước khi đưa ra những phê phán một chiều và thiếu thận trọng như ông đã làm.

Còn về phương diện luật pháp, việc dội bom Dinh Độc Lập của Trung Uý Cử và Trung Uý Quốc là hành động cố sát có dự mưu hay là một vụ ám sát chính trị. Đối với các quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời như Pháp, như Anh, (mặc dù trên thực tế Anh quốc là một quốc gia theo thể chế Quân Chủ Lập Hiến), họ xem ám sát chính trị là hành động hết sức ghê tởm và toà án thường áp dụng hình phạt tối đa và nặng nề nhất cho hành động sát nhân tệ hại này, còn nặng hơn những vụ án cướp của, giết người. Điều này thể hiện rõ rệt nhất trong vụ xử án ám sát chính trị dân biểu Newman, ở Sydney, Úc Châu vào năm 2001.

Còn đối với đảng phái chính trị đối lập, mà âm mưu tổ chức vụ ám sát này, thì chính họ đã từ bỏ ý nghĩa cao quí và chính danh của một chính đảng đối lập để trở thành một băng đảng tội phạm hay tổ chức giết người bất hợp pháp. Thì làm sao ông bảo là chính quyền cứng rắn đối với các thành phần đối lập được? Vì chính họ đã tự biến họ thành những tội phạm hình sự, chứ đâu còn tư cách của những chính trị gia đối lập nữa. Nhất là một quốc gia đang ở trong tình trạng chiến tranh phá hoại khiếp hãi của CS như Việt Nam thời đó, thì hành động vũ trang bạo loạn của nhóm sĩ quan cấp tá như Vương Văn Đông và Nhóm Chính Trị Gia không tưởng, do người Mỹ xúi dục, để gây rối loạn và bất ổn chính trị và an ninh quốc gia. Rồi lại âm mưu ám sát Tổng Thống, nhằm tạo nên một tình trạng khủng hoảng lãnh đạo trong một đất nước đang cần sự ổn định để chiến đấu chống Cộng. Đó là những hành động đáng bị lên án và kết tội nặng nề. Tôi rất đau buồn, khi thấy một người viết sử, có học ở trường lớp như ông, lại đưa ra những nhận định nghịch lý, đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng, rồi kết tội những người hành sử quyền hành một cách hợp pháp, hợp hiến, đáp ứng nhu cầu của thực tại chính trị của đất nước trong nỗ lực đem lại sự ổn định cho quốc gia. Rồi ngược lại, ông ca tụng những người vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm cùng với sự xúi giục của ngoại bang để gây bất ổn cho đất nước…Không biết ông đang đứng ở lập trường viết sử nào đây?

Tiếp theo ông viết như sau:

Về phía chính phủ, Tổng Thống Diệm càng ngày càng tập trung quyền lực, chỉ tin dùng những người trong gia đình và trong đảng Cần Lao, không mở rộng thành phần chính phủ.

Tại sao Tổng Thống Diệm phải làm như vậy? Chính William Colby, Trưởng phòng CIA

Saigon tiết lộ trong cuốn hồi ký của ông:

Vào năm 1962, trước khi [Colby] rời Saigon, CIA đã gài người vào cửa trước và cửa sau

của Dinh Độc Lập cho đến các cộng đồng thôn xã, trong hàng ngũ chỉ huy tối cao của

quân đội, trong các cấp chỉ huy của các các đơn vị quân đội cũng như trong giới chính

trị đối lập trên khắp lãnh thổ Việt Nam.[14]

(CIA has agents from the front door to rear door of the Palace to the rural communities, in the top

commanders of military, in the commanders of units as well as in political oppositions throughout

Vietnam)

Lúc bấy giờ, người Mỹ đã mua chuộc được cả những người thân cận nhất của tổng thống Diệm như ô. Vỏ văn Hải[15], ô. Nguyễn Đình Thuần[16] là những người được Tổng Thống Diệm tin dùng và cả Bs Trần Kim Tuyến, một cộng tác viên thân cận của ông Nhu.

Qua những sự kiện trên đây, ta thấy người Mỹ đã dùng một thủ đoạn vô cùng thâm độc, nghĩa là họ gài người của họ vào các cơ chế của chính quyền và mua chuộc các chính khách đối lập. Rồi họ dùng chiêu bài dân chủ đòi buộc Tổng Thống Diệm cải tổ nội các, tản quyền cho những người của họ có sẵn trong chính quyền, và mở rộng nội các để họ có thể đưa những chính khách của họ vào trong chính phủ. Như vậy, nếu Tổng Thống Diệm chấp nhận đòi hỏi của Mỹ mở rộng nội các như ông lập luận, thì Tổng Thống Diệm chỉ còn là bù nhìn, và Mỹ sẽ là người thực sự điều khiển chính quyền Việt Nam qua những người tay sai của họ. Chủ quyền Quốc Gia Việt Nam sẽ đi về đâu? Vì thế, những người viết sử phải nhận thức uẩn khúc trong hậu trường chính trị thời đó, để có một cái nhìn đúng đắn, vô tư và công bình hơn với những biến cố lịch sử lúc bấy giờ. Không thể dựa vào lối lý luận hay nhận định của những ký giả thiếu lương thiện, đã nhận tiền để biện hộ cho chính sách vừa ăn cướp vừa la làng cùa Mỹ.

4. Phươnng Cách Nhận Định Vấn Đề

Để nhận định vấn đề một cách tổng quát, tôi nghĩ rằng nếu ông có một chút kiến thức căn bản về khoa chính trị học thì ông sẽ hiểu rằng, đất nước ta vào thời kỳ cuối thập biên 50 và đầu thập niên 60 đang trong tình trạng chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến tranh du kích, khủng bố, phá hoại và khuynh đảo do Cộng sản điều động. Nói khác đi đây là chiến tranh nguy hiểm nhất, vì cùng một lúc nó bao gồm nhiều mặt trận khác nhau như quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… Trong những trường hợp như vậy, luật pháp các nước dân chủ đều cho phép chính quyền ban hành tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn trương, hay lệnh thiết quân luật và quốc hội cho phép chính phủ hạn chế các quyền tự do dân chủ căn bản, như tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí tăng cường cho chính phủ nhiều quyền hành rộng rãi hơn.. Ông hãy đọc lại lịch sử để biết Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, để biết trong thế chiến thứ 2, chính phủ cũng đã ban hành tình trạng chiến tranh, họ đã phải hạn chế những quyền dân chủ căn bản như thế nào.

Trong khoa chính trị học, ông cũng hiểu rằng khái niệm dân chủ là khái niệm xếp hàng (line up). Nghĩa là những người có cùng một lý tưởng, một quan điểm, một lập trường chính trị, kết hợp nhau trong một tổ chức chính trị gọi là chính đảng, có nội quy, có kỷ luật, có chủ trương, đường hướng chung để hoạt động trong tinh thần đồng đội (team work) và mục tiêu cuối cùng của một chính đảng là phải dành được chính quyền qua những sinh hoạt dân chủ bình thường trong việc ứng cử và bầu cử ở các cấp chính quyền địa phương cũng như trung ương, để đem chính sách, đường lối kinh bang tế thế mà chính đảng cho là hay nhất của họ, đem ra thực thi để phát triển quốc gia dân tộc chứ không phải là dùng binh lực mà khuynh đảo chính quyền hay dội bom với mưu đồ ám sát một tổng thống đương nhiệm, như các chính trị gia đối lập đã làm. Đó là những hình thức bất hợp pháp gây hổn loạn trong đời sống chính trị quốc gia, mà không một thể chế dân chủ tiến bộ nào có thể chấp nhận được.

Từ ý niệm dân chủ xếp hàng đó, nếu một chính đảng thắng cử qua một cuộc bầu cử dân chủ và hợp pháp, thì người lãnh đạo của đảng đắc cử, khi thành lập chính phủ, ông ta chọn những người trong chính đảng của ông là điều hợp lý, hợp hiến và hợp pháp. Tại sao đòi hỏi ông phải mở rộng thành phần chính phủ để mời các chính khách đối lập tham gia để thêm hậu thuẫn quần chúng…Nếu bây giờ, khi ông Obama đắc cử tổng thống, ông phải dành các ghế trong nội các của ông cho đảng Dân Chủ là điều đương nhiên, không ai đặt vấn đề. Nếu có người nào đó đòi hỏi tổng thống Obama phải mời người của Đảng Cộng Hoà vào trong nội các, nếu không sẽ bảo ông là độc tài, chắc chắn ai cũng bảo đòi hỏi đó khá buồn cười, nếu không muốn bảo người đó bị bệnh tâm thần.

Tại sao có những đòi hỏi nghịch lý và phản dân chủ như vậy có thể tồn tại gần 46 năm rồi, mà ngày nay những người được gọi là sử gia của người Việt quốc gia như ông, lại sao chép một cách không ý thức và không một chút đắn đo, thận trọng. Thật là vô lý!

Ngoài ra, khi phán xét một chính quyền độc tài hay không độc tài, người viết sử phải thận trong cứu xét những khía cạnh khác của vấn đề. Tổng Thống Diệm, ông muốn có một chính quyền mạnh, trung ương tập quyền, đủ sức bảo vệ chủ quyền và chính nghĩa quốc gia để thu hút được sự kính nể và ủng hộ của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Á Phi, cho công cuộc chống Cộng. Khi bảo vệ chủ quyền và chính nghĩa quốc gia là ông đã thành công trong việc đánh tan luận điệu tuyên truyền xảo trá của Cộng Sản cho rằng ông Diệm chỉ là bù nhìn của Mỹ. Về phương diên kinh tế cũng vậy, ông cần một chính phủ mạnh để hướng dẫn dân chúng trong một nền kinh tế có hoạch định, có tổ chức để phát triển quốc gia đem lại cuộc sống an cư lạc nghiệp cho mọi người. Chính vì vậy, dù trong suốt 9 năm cầm quyền, phải đối đầu với cuộc chiến tranh du kích, phá hoại khiếp hãi của CS, Tổng Thống Diệm đã duy trì được mức phát triển kinh tế ổn định và cao nhất so với các quốc gia Đông Nam Á, trong cùng giai đoạn đó. Về mặt quân sự cũng vậy, ông cần có những biện pháp cứng rắn, để tập trung dân chúng vào các ấp chiến lược, để chống lại sự xâm nhập, khủng bố của cộng sản vào các thôn ấp, để bảo đảm an ninh cho dân chúng yên ổn làm ăn và thực sự hưởng được những quyền tự do dân chủ căn bản tại đây. Đó là những biện pháp chế tài bất đắc dĩ có tính toán, có kế hoạch để phát triển quốc gia, chứ đâu phải là thứ độc tài để tham nhũng, thối nát, hối lộ để tìm cách làm giàu cho cá nhân, gia đình hay bè nhóm một cách bất chính như chính quyền Hà Nội hiện nay.

Còn đối với các chính khách đối lập, họ làm bất cứ điều gì cũng được ca tụng là đúng, là hợp lý, ngay cả những hành động bạo loạn, tạo phản bằng vũ lực, gây rối loạn nghiêm trọng cho nền an ninh trật tự của đất nước, họ đã vi phạm trầm trọng luật pháp quốc gia trong thời chiến. Nhưng họ đã được ca tụng, phải chăng, vì họ đã làm theo chỉ thị của Mỹ? Nên báo chí Mỹ thời đó khen ngợi hết mình, nên 46 năm sau, để làm sử gia, ông chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, sao chép lại lời ca tụng những người này là đủ.

Nhưng thưa Ông, một nhà viết sử để được hậu thế kính trọng, như tôi đã trình bày nhiều lần, phải có đủ hiểu biết về thực tại và phải có đủ kiến thức để phê phán. Nhưng khi đọc bài viết của ông từ đầu đến đoạn này, tôi nghĩ ông đã thiếu vắng hai điều kiện căn bản này. Thật vậy, ông đã không hiểu biết một tí gì về thực tại chính trị Miền Nam thời đó và ông hoàn toàn không có một học vấn tối thiểu về chính trị học để phẩm bình về sinh hoạt chính trị của một chính quyền hợp pháp và hợp hiến lúc bấy giờ.

Phải hiểu rằng hiện nay Tân Gia Ba, là một quốc gia dân chủ tiến bộ, đang trong thời kỳ thanh bình, không có chiến tranh, họ vẫn có những quy định giới hạn quyền hội họp và tự do báo chí. Nhưng có ai bảo Thủ Tướng Lý Hiển Long là độc tài đâu? Phải chăng vì Tổng Thống Diệm ngày xưa bị báo chí Mỹ chỉ trích một cách bất công, thiên lệch, thì ngày nay các nhà viết sử của Người Việt quốc gia phải rập khuôn theo Mỹ để chỉ trích ông một cách thiếu công tâm và vô trách nhiệm như vậy, mới được gọi là sử gia chăng? Hay là kiến thức của ông quá hạn hẹp, không biết được những nguyên tắc căn bản của thể chế chính trị dân chủ cùng phương pháp sử học, nên ông mới có những nhận định quàng xiên và võ đoán như vậy. (sai lầm 6, 7 &8)

Đến vụ án Nguyễn Tường Tam, ông nói dù không bị bắt giam và chỉ bị gọi ra toà xét xử, ông Tam đã quyên sinh và để lại những dòng tuyệt mệnh… đầy khí phách hào hùng[17]. Ông là người viết sử, ông không thấy có gì phi lý trong cách xử sự đó sao? Phải chăng, vì ông Tam sợ rằng cuộc đời của một lãnh tụ cách mạng của ông sẽ hoàn toàn sụp đổ trong nhục nhã khi phải đối chất với đàn em của ông như các Ông Trương Bảo Sơn, Nguyễn Thành Vinh, Trần Tương… trước Toà Án Quân Sự Đặc Biệt và để bảo toàn chút danh dự còn sót lại của mình, bắt buộc ông phải tự tử? Nhưng trước giờ chết, ông đã không được thanh thản ra đi, vì tâm hồn ông còn vướng bận với những hư danh, nên mới viết thư tuyệt mệnh để tự tâng bốc mình như ông Lê Nguyên Phu, Uỷ Viên Chính Phủ của Toà Án Quân Sự Đặc Biệt hồi đó đã tiết lộ.[18]? (sai lầm 9)

V. Đạo Dụ số 10

Chính sách tôn giáo của chính phủ Diệm dựa trên Dụ số 10 do chính phủ Trần Văn Hữu ban hành ngày 6-8-1950 dưới thời quốc trưởng Bảo Đại.

Tôi rất kinh ngạc và vô cùng thất vọng khi đọc những nhận xét của ông về đạo dụ số 10. Tai sao? Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng một người tự xưng là nhà nghiên cứu lịch sử như Ông lại không biết đến liêm khiết trí thức của người cầm bút, ông không có sự tự trọng tối thiểu để giữ phẩm cách và lương tâm của người viết sử. Ngoài ra, ông cũng không có đủ kiến thức căn bản để nhận định vấn đề như bổn phận của một nhà viết sử đòi hỏi. Thực vậy, vì sau khi đọc 3 điều ông trưng dẫn về đạo dụ số 10, tôi thấy không có điều nào đúng cả. Để cho công bình, tôi xin trích từng điều một để cho độc giả thấu triệt được vấn đề:

1. Ông viết về điều 1 của Đạo Dụ số 10:

Điều 1 của dụ nầy sắp các tôn giáo, trừ Ky-Tô giáo, vào loại hiệp hội thường (như hội thể thao, hội đua ngựa…);

Trong khi đó, điều 1 của Đạo Dụ số 10[19] viết:

Hội là hiệp ước của hai hay nhiều người thoả thuận góp kiến thức hay hành lực một cách liên tiếp để theo đuổi mục đích không phải phân chia lợi tức, như là mục đích thuộc về tế tự, tôn giáo, chính trị, từ thiện, thể thao và đồng nghiệp ái hữu.

Muốn có hiệu lực thì hội nào cũng phải hợp với nguyên tắc chung của pháp luật về khế ước và nghĩa vụ.

2. Ông viết về điều 45 của Đạo Dụ số 10:

điều 45 của dụ nầy cho biết sẽ ấn định quy chế đặc biệt cho các hội truyền đạo Ky-Tô và các hội Hoa kiều.

Trong khi đó, điều 45 của Đạo Dụ số 10 viết:

Dụ này sẽ đăng vào Công Báo và mang thi hành như quốc pháp.

3.Rồi tiếp theo, ông viết:

Dụ này cũng qui định các tôn giáo và hội đoàn chỉ được treo cờ trong khuôn viên nơi thờ phượng.

Trong khi đó, Đạo Dụ số 10: Không có điều khoản nào nói về thể lệ treo cờ

Như vậy, tôi thiển nghĩ, ông chưa bao giờ đọc Đạo Dụ này, nhưng ông vẫn dùng nó như một văn kiện pháp lý để buộc tội Tổng Thống Diệm kỳ thị Phật Giáo. Như vậy, có bao giờ ông tự hỏỉ chính mình, ông còn chút tự trọng và lương tâm của người viết sử nữa không?

Tôi thấy rất ái ngại cho ông, nếu ông có chút hiểu biết tối thiểu về luật học hay chịu khó đọc chừng 30 trang sách về thể thức lập hội và công ty trong Company Law, ông sẽ tránh được những lỗi lầm sơ đẳng như vậy, vì không có luật về lập hội nào, qui định những điều kiện treo cờ vớ vẩn như thế.

Hơn nữa, điểu tối kỵ của người viết sử là dùng tài liệu thứ cấp (secondary sources), nghĩa là tài liệu mà người khác đã cắt xén, sắp xếp, đẻo gọt lại theo quan điểm của họ, người viết sử còn có chút liêm khiết trí thức phải tìm đọc các tài liệu gốc để đọc, để kiểm chứng, nghiên cứu thận trọng trước khi viết. Trong trường họp này, khi ông viết về Đạo Dụ số 10 ông đã phạm phải những lỗi lầm vô cùng tệ hại, vì người được ông trích dẫn cũng chưa bao giờ đọc về văn kiện này, đã viết một cách sai lầm vì 2 lý do, trước hết họ không có kiến thức căn bản về pháp lý, và thứ đến, có thể họ đã cố tình nói sai sự thật để có lợi cho mục tiêu chính trị của họ. Còn ông là người viết sử trước khi trích dẫn một nhận định lầm lẫn nghiêm trọng như vậy, ông đã không kiểm chứng lại tài liệu gốc, để có thể đưa ra một nhận định khoa học và công bình hơn. Đằng này, ông đã chọn một thái độ thiếu liêm khiết, thiếu tư cách đến tệ hại, là ông có ý định lừa dối độc giả như chính ông đã đọc văn kiện này. Điều này thể hiện quá rõ qua câu ông viết:

Dụ này cũng qui định các tôn giáo và hội đoàn chỉ được treo cờ trong khuôn viên nơi thờ phượng

Nhưng trong thực tế, trong Đạo Dụ này, không có một điều khoản nào nói như vậy. Tôi xin nhắc lại một điều mà tôi đã viết trước đây, trách nhiệm tinh thần cao quí của người viết sử là phải nói đúng sự thật về các sự kiện lịch sử, là sự liêm khiết trí thức, chứ không phải chưa hề đọc mà nói đọc, nhằm mục đích bóp méo và xuyên tạc sự thật. Đó là sư gian lận đáng trách nhất trong giới trí thức mà chỉ có ông và ông Chính Đạo mới dám làm như vậy. (sai lầm 10, 11 &12)

Để phê bình về Dụ số 10, ông viết:

Dụ nầy rõ ràng không công bằng giữa các tôn giáo….Trong các đạo trên đây, tổng số tín đồ Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Cao Đài giáo và PGHH chiếm tỷ lệ rất lớn trên tổng dân số Việt Nam, có thể lên đến trên 80% dân số, thì bị xếp như các hiệp hội, trong khi Ky-Tô giáo với số lượng tín đồ ít, thì được hứa hẹn một quy chế đặc biệt.

Có lẽ ông muốn viện dẫn điều khoản 44 của Đạo Dụ số 10, nhưng chưa bao giờ đọc nên trưng dẫn sai thành điều 45 như trên đã nói. Trước hết, xin trích lại nguyên văn, điều 44 để ông rõ, sau đó là phần góp ý:

Điều thứ 44 – Chế độ đặc biệt cho các hội truyên giáo Thiên Chúa và Gia Tô và các Hoa Kiều Lý Sự Hội sẽ ấn định sau.

Trước tiên, vì bổn phận và trách nhiệm của một người viết sử, ông không nên viết: Dụ nầy rõ ràng không công bằng giữa các tôn giáo. Thật vậy, trước hết muốn phê bình một đạo luật, phải tìm hiểu ý muốn thực sự của người soạn luật và tại sao họ đã soạn như vậy hay ít ra ông cũng nên tìm hiều một ý niệm khái quát về luật học căn bản, trường hợp này là luật hiến pháp để có thể hiểu vấn đề một cách đầy đủ hơn. Ngược lại, ông là một người viết sử lại hành sử như một người thiếu hiểu biết, chưa hiểu biết được sự việc, đã vội vàng thẩm định vấn đề lịch sử một cách bất công do kiến thức nông cạn của mình hay vì thiên kiến chính trị riêng tư của ông. Nhưng cả hai thái độ trên đều phản khoa học, không khách quan và vô tư như phương pháp sử đòi hỏi. (sai lầm 13)

Thật sự, khi soạn điều khoản 44 trên, các nhà làm luật thời đó, đã phải căn cứ vào điều 1 của Hiệp Ước Việt – Pháp Élysée được ký kết ngày 8.3.1949, giữa Bảo Đại và Tổng Thống Vincent Auriol của Pháp, trong đó, có ấn định trước khi ban hành những điều luật liên quan đến người Pháp và ngoại kiều sinh sống tại Việt Nam, đều phải có sự đồng ý của Cao Ủy Pháp tại Đông Dương, chính phủ Việt Nam mới được ban hành. Ngoài ra, vì giáo hội Công Giáo Việt Nam lúc đó chưa có tư cách pháp nhân riêng biệt, còn trực thuộc vào Hội Truyền Giáo Ba Lê, (Société des Missions Etrangères de Paris,) cũng như Hội Thánh Tin Lành và các Hoa Kiều Lý Sự Hội, v.v…, đều được xem là những hiệp hội ngoại kiều nên cần phải có sự đồng ý của Pháp mới ban hành được. Sự việc pháp lý đơn giản như vậy. Thực vậy, Quốc Trưởng Bảo Đại và ông Bộ Trưởng Tư Pháp Nguyễn Khắc Vệ, người đã ký phó thự vào Đạo Dụ này cùng với Quốc Trưởng, không có một lý do gì để ban hành một đạo dụ bất công giữa các tôn giáo. Nếu ông chưa tham khảo tài liệu đầy đủ và chưa đủ hiểu biết về luật học để nhận định vấn đề, tốt hơn ông không nên vội vã đưa ra những phán đoán sai lạc như vậy. Điều này chỉ thể hiện sự thiếu tự trọng và phẩm cách của người viết sử mà thôi.

Rồi ông viết tiếp:

Cần chú ý là sau dụ số 10 ngày 6-8-1950 cho đến đầu thập niên 60, tình hình tôn giáo Việt Nam thay đổi rất nhiều, nhưng dụ số 10 ngày 6-8-1950 vẫn không được điều chỉnh.

Ông viết câu này hàm chứa ý nghĩa lên án chinh quyền Ngô Đình Diệm đã không tu chỉnh luật pháp để những bất công cho Phật Giáo vẫn tồn tại. Tôi xin nhắc lại với ông, một người viết sử như ông tại sao lại đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Trước khi đặt câu hỏi tại sao Đạo Dụ số 10 chưa được tu chính, ông phải tìm hiểu về sáng quyền lập pháp, về thủ tục đề nghị một dự thảo luật, một dự án luật và thủ tục thông qua những dự luật đó, và sau hết là thủ tục ban hành một đạo luật… để hiểu rõ vấn đề trước khi đưa ra một nhận xét công bình và đứng đắn về các sự kiện lịch sử. Đằng này, rất tiếc vì không có đủ kiến thức về luật học, không có đủ hiểu biết về thực tại chính trị, lại làm biếng không tìm hiểu vấn đề, rồi thêm vào đó, không biết tự trọng, ông đã dựa vào kiến thức giới hạn của mình để đưa ra những lời lên án bất công và sai lạc. Điều này thực sự đã đi ngược với bổn phận và lương tâm của một người viết sử. (sai lầm 14)

Trong đoạn kế tiếp, ông viết:

Riêng Phật giáo, ngày 6-5-1951, các hội Phật học trên toàn cõi Việt Nam họp tại chùa Từ Đàm (Huế), thành lập Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, thông qua bản điều lệ, nội quy, bầu ban quản trị và suy cử hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tổng hội chủ.

Thưa ông, ở đây ông lại viết sai nữa, Theo Cư sĩ Mai Thọ Truyền, một phật tử trí thức của miền Nam đã tiết lộ:

Ngày 6. 5. 1951, một Đại Hội Phật Giáo Toàn Quốc đầu tiên, được tổ chức tại Huế với sự tham dự của 53 tăng sĩ và cư sĩ đại diện cho 3 miền Việt Nam. Đại hội đã thông qua một số điều khoản nhưng vì những chia rẽ Nam Bắc, nên đại hội đã không thành lập được Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam như ý muốn[20]. Sự thật là Phật Giáo phải đợi đến ngày 1. 4. 1956, dưới thời chính quyền Diệm là chính quyền mang tiếng đàn áp và kỳ thị Phật Giáo, đã giúp những người lãnh đạo Phật Giáo mới có thể ngồi lại với nhau và thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. (sai lầm 15)

Rồi sau đó, ông lại viết về vấn đề treo cờ:

Ngày 6-5-1963, hai ngày trước lễ Phật đản, đổng lý văn phòng Phủ TổngThống gởi công điện yêu cầu các địa phương không được treo cờ ngoài khuôn viên của chùa, theo đúng tinh thần dụ số 10 ngày 6-8-1950.

Như đã trình bày trên đây, không có một điều khoản nào trong Đạo Dụ số 10 nói về việc treo cờ, nhưng vì ông chưa bao giờ đọc Dụ này, nên ông cứ nhắc đi nhắc lại điều lầm lẫn này mãi. Tôi xin đề nghị ông nên đọc Nghị Định số 189-BNV/NA/P5 ngày 12. 5. 1958 và Thông Tư số 519/B-BNV/NA/P5 cùng ngày và Nghị Định số 5036/B-BNV/KS ngày 1. 9. 1962 của Bộ Nội Vụ để biết về thể lệ treo cờ chung cho mọi tôn giáo[21] (sai lầm 16)

Về biến cố Phật Giáo ngày 8. 5, ông viết:

Tối Phật đản 8-5-1963, khi dân chúng tụ tập ở Đài phát thanh Huế để theo dõi buổi tường thuật Lễ Phật đản ngày hôm đó, một tiếng nổ bùng lên, làm thiệt mạng 8 người và bị thương 15 người. Tin tức về vụ nổ được lan truyền nhanh chóng. Người ta không biết đích xác ai gây ra vụ nổ.

Không biết tường thuật như vậy, ông sử gia có thấy sự bất hợp lý của chính ông không? Ai cũng hiểu rằng vào năm 1963, hầu như mọi gia đình ở Huế đều có máy thu thanh. Mấy ai đến trước Đài Phát Thanh Huế với mục đích theo dõi buổi tường thuật về buổi lễ Phật Đản ngày hôm đó như ông trình bày?

Thật sự, sáng hôm đó, ngày 8. 5. 1963, là buổi lễ Phật Đản chính thức, được tổ chức ở chùa Từ Đảm, Thượng Tọa Trí Quang mở đầu buổi lễ bằng một bài diễn văn phản đối chính phủ cấm treo cờ Phật Giáo quốc tế trước các đại diện chính quyền như ông Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Đẳng, Đại Biểu Chính Phủ Hồ Đắc Khương… rồi Thượng Toạ tiếp theo nói rằng đòi hỏi của Phật giáo là chính đáng, xây dựng, không những có lợi ích cho chính Phật Giáo và các tôn giáo khác, mà còn có lợi cho cả chính phủ…rồi Thượng toạ tuyên bố sẽ đạo đạt yều cầu lên chính quyền địa phương và lên Tổng Thống Diệm. Tiếp đó, Thượng toạ Thích Đôn Hậu cử hành lễ Phật Đản. Sau cùng, mọi người bình thường ra về.[22]

Theo đúng lịch trình tối hôm đó, Phật Tử sẽ đến Chùa Từ Đàm, để nghe thuyết pháp xem pháo bông và xem rước kiệu hoa bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối. Nhưng Thương toạ Thích Trí Quang đột ngột thay đổi chương trình, bảo mọi người tham dự, đến đường Cầu Trường Tiền[23], để đón 20 xe hoa Đà Nẵng ra Huế. Do đó, khi nghe nói là đi xem xe hoa, đa số các người tham dự là các em thiếu nhi, trong đó có cả thiếu nhi Công Giáo, đều háo hức.

Khi thấy số người tụ tập trước Đài Phát Thanh khá đông, như đã tính toán trước là lợi dụng số đông của quần chúng để áp lực với chính quyền, thầy Trí Quang, Thiện Minh và một số nhà sư khác nữa đi vào Đài Phát Thanh yêu cầu ông Giám Đốc Đài Phát Thanh Ngô Ganh, thay đổi băng về chương trình Phật Đản được thu âm trước đó một tuần, đã được kiểm duyệt theo đúng luật lệ, bằng cuộn băng ghi âm hồi sáng, trong đó có bài diễn văn chỉ trích chính phủ của Thượng toạ Trí Quang. Dĩ nhiên, ông Ngô Ganh phải từ chối điều đó, vì đây là đài Phát Thanh Quốc Gia, không thể phát thanh một cuộn băng chống chính phủ. Các thương toạ hiện diện lớn tiếng đe doạ, cùng với những tiếng la ó và phản đối bên ngoài.. Ông Ganh đã khóa cửa lại và gọi điện thoại cho Ông Tỉnh Trưởng để kêu cứu. Rồi ông Tỉnh Trưởng đã chỉ thị cho Ông Đặng Sĩ, Phó Tỉnh Trưởng Nội An, kiêm Tiểu Khu Trưởng, đem cảnh sát và binh sĩ đến để giải tán đám đông. Rồi một tiếng nổ lớn đã phát ra, khiến 7 em thiếu nữ từ 12 đến 17 tuổi, và một thanh nữ 19 tuổi chết và một số khác bị thương. Trong số người chết, có một em là Công Giáo[24].

Đã 46 năm sau ngày biến cố này xảy ra, mà ông đã không kiếm tìm những tài liệu đúng đắn của những nhân chứng hay tài liệu khả tín để biết về sự thật này. Ông lại đi sử dụng những tài liệu loại 2 của ông Chánh Đạo, là người có quá nhiều tai tiếng trong việc dẫn chứng tài liệu lịch sử.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là có 3 sự thật cần phải phơi bày là

· Thầy Trí Quang đã đánh lừa Phật Tử đến đầu cầu Trường Tiền, để đón xe hoa từ Đà Nẵng ra, chứ không hề kêu gọi tín đồ đến Đài Phát Thanh để biểu tình.

· Khi đến đầu cầu Trường Tiền tức là trước Đài Phát Thanh, các Phật Tử mà đa số là các em thiếu nhi và các thanh niên, thanh nữ được thông báo cần ở lại tranh đấu để chính phủ cho phát thanh chương trình đặc biệt Phật Đản như thường lệ hằng năm. Chứ họ hoàn toàn không biết chương trình phát thanh đặc biệt Phật Đản đã không thực hiện được vì âm mưu thay đổi cuộn băng ghi âm của Thầy Trí Quang vào giờ chót.

· Các nạn nhận trong vụ nổ này toàn là trẻ em dưới 18 tuổi và chỉ có một người 19 tuổi. Trong đó có một em là người Công Giáo. Như vậy chắc chắn không phải là những người đến đài phát thanh để theo dõi chương trình Phật đản như ông nói.

Lê Bình

Nov. 2009

(còn tiếp)

CXN_112517_12 898_ Không cần tới thất bại, chỉ cần tên tuổi của các thành viên như Tiền Còi và Don Lam là đủ để DNNVV không tin tưởng vào Ban này rồi (Research group on development of Private sector, consultative OS group on Economic issues, failed rate manipulation, rate capping, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operat(Le, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân: “Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng”

CXN_112517_12 898_ Không cần tới thất bại, chỉ cần tên tuổi của các thành viên như Tiền Còi và Don Lam là đủ để DNNVV không tin tưởng vào Ban này rồi (Research group on development of Private sector, consultative OS group on Economic issues, failed rate manipulation, rate capping, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operat(Le, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân: “Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng”
Châu Xuân Nguyễn
xx
Bài về Don Lam trốn thuế ở Tax Heaven (thiên đường thuế) ….
http://vietnamfinance.vn/ong-don-lam-va-ong-dominic-cung-xuat-hien-trong-ho-so-paradise-2017112115581494.htm

Ông Don Lam và ông Dominic cùng xuất hiện trong Hồ sơ Paradise

21-11-2017

(VNF) – 2 cái tên rất quen thuộc trong giới đầu tư Việt Nam là Don Lam – Giám đốc điều hành Vinacapital và Dominic Scriven – Tổng giám đốc Dragon Capital cùng xuất hiện trong Hồ sơ Paradise.

Ông Don Lam và ông Dominic cùng xuất hiện trong Hồ sơ Paradise

Ông Don Lam (trái) và ông Dominic (phải) cùng xuất hiện trong Hồ sơ Paradise

Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố một loạt cái tên liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise, bao gồm 22 cá nhân và 13 tổ chức.

22 cá nhân – thực thể liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise bao gồm: Quang Hien – Vu, Shrimpton – John, Scriven – Dominic Tymothy Charles, Bui – James Kehoeminh, Duy – Alexis, HUYNH – Phong Thanh, Lam – Don Di, Le-eludut – Therese, Lockwood – Mark, Luu – Tony Guong Toan, Nguyen – Louis T, Ninh – Nguyen Quang, Pham – Brian Quan, Roche – Thomas Paul, Ryder – Peter Raymond, JIUMJAISWANGLERG – Sooksunt, Taylor – Brook Colin, Wouters – Frank, Cong Giang – Bui, Khanh – Luu, Quang – Luu, Tran – Tony Phuc Thanh.

Danh sách các cá nhân – thực thể liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise

Trong danh sách trên, có thể thấy ngay 2 cái tên rất quen thuộc trong giới đầu tư Việt Nam: ông Don Lam (Lam – Don Di), người đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital và ông Dominic Scriven (Scriven – Dominic Timothy Charles), Tổng Giám đốc Dragon Capital.

Bên cạnh các cá nhân – thực thể, Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ 13 tổ chức liên quan đến Việt Nam, bao gồm:

AC Industrial Development & Investment, AC Infrastructure Development & Investment, AC Housing Development, AC Land, AC Commercial Properties, AC Hotels & Resorts, Vietnam Discovery Limited, Capital Discovery Ltd, Well Creation Vietnam Ltd, Anpha Investment Ltd, Asia Development Limited, Qudos Hoi An Company Limited, Qudos Phu Quoc Company Limited.

Danh sách các tổ chức liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise

Hồ sơ Paradise do Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) công bố gồm khoảng 13,4 triệu tài liệu chủ yếu đến từ Appleby, một công ty luật có văn phòng tại Bermuda và một số địa điểm khác.

ICIJ là một trong những cái tên đứng đằng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới hồi năm ngoái khi tiết lộ những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama ghi lại hoạt động của công ty trong suốt 40 năm (từ năm 1975) giúp hàng nghìn người và nhiều doanh nghiệp trốn thuế.

Thanh Long

xx
CXN: Bài về Tiền còi… Trích bài PHẠM QUÍ NGỌ – THƯỢNG TƯỚNG 40 TỶ
:"Phạm Đức Thịnh QN 091328461518:22 20/12/2013 Trước đây Tướng Ngọ là đệ tử của Phan Văn Khải. Khi Thủ Tướng NGuyễn Tấn Dũng lên ngôi, Ngọ đã được đại gia Tiền còi ‘dẫn dắt’ lên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng với mục đích thực hiện việc lấy khu đất vàng là Trụ sở của Tổng cục Cảnh sát mà Tiền còi không ‘cưa đổ’ người tiền nhiệm của Tướng Ngọ. Ngày 28/01/2008: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định Số 129/QĐ-TTg giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. Tướng Ngọ lên bất tay ngay vào thực hiện kế hoạch cướp khu đất vàng trên 13.303 m2. Thời gian này, Ngọ đang bị ung thư gan giai đoạn nặng, chính Tiền còi là người đưa Ngọ về cúng vái xin ‘Mẫu’ Tiên La phù hộ cho Ngọ khỏi bệnh. Không biết có phải nhờ cúng vái hay không mà Ngọ đã tìm được một tên cấp dưới có các thông số hợp với Ngọ. Ngọ liền nhận làm con nuôi, Hùng mừng quýnh ( Tên cậu con nuôi ‘hờ’), cậu ta đâu ngờ tuổi trẻ của mình đang sắp bị ông bố nuôi đã tính toán từ trước chuẩn bị đoạt mất. Đánh đúng điểm yếu thằng con nuôi ‘hờ’ rất nghèo. Ngọ đã cho ít tiền về giup cha mẹ ở quê và cho ‘con nuôi’ một chức nho nhỏ để lấy lá gan của con nuôi! Chính vì móc ngoặc sẵn với Bác sĩ nên Ngọ lấy được phần lớn gan của cậu trai 25 tuổi khỏe mạnh bẻ gãy sừng trâu. Ngọ nhanh chóng hồi phục trong khi cậu con trai ‘hờ’ đang hàng ngày phải coi bệnh viện là nơi thường trú dài hạn!. Hoàn thành thương vụ bán đứng Trụ Sở Tổng cục Cảnh sát cho Tiền Còi thì cũng là ngày được Thủ Tướng Dũng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công An và vào Uỷ viên Trung ương Khoá XI. Rõ ràng lợi ích và Chức vụ luôn đồng hành cùng nhau!"(HT)
xx
CXN: Thêm bài về Tiền Còi ….

http://redvn.info/co-tinh-cat-xen-thiet-bi-bao-ho-lao-dong-geleximco-dinh-hai-chet-bao-nhieu-sinh-mang.html

Cố tình “cắt xén” thiết bị bảo hộ lao động, Geleximco định hại chết bao nhiêu sinh mạng?

18/11/2017

Tập đoàn Geleximco của ông Vũ Văn Tiền từng nhiều lần gây xôn xao trên các mặt báo về những đề xuất “táo bạo” hợp tác với Trung Quốc xây dựng các dự án trọng điểm của quốc gia như Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, sân bay Long Thành,… Những tưởng động thái này sẽ tạo tiếng vang đưa Geleximco thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa, ai dè nó lại có hiệu ứng ngược khiến tập đoàn bị phanh phui nhiều thủ đoạn làm ăn bất chính: xây biệt thự ma và rút ruột công trình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi, đằng sau các dự án bất động sản của Geleximco còn là nhiều sinh mạng công nhân vô tội chết oan vì sự tắc trách, không đảm bảo điều kiện an toàn lao động của tập đoàn “nhiều tật” này.

Cố tình “cắt xén” thiết bị bảo hộ lao động, Geleximco định hại chết bao nhiêu sinh mạng?

Để trở thành đại gia như hiện nay, ông Tiền không chỉ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản mà còn vươn chân rết nhắm vào nhiều ngành nghề khác như ngân hàng, nhập khẩu, thương mại,… Riêng bất động sản ông Tiền không từ thủ thuật xảo trá để kiếm lợi nhuận: rao bán biệt thự ma, rút ruột công trình, PR một cách vô tội vạ cho các dự án trên giấy để thổi giá kiếm lời, mới đây tập đoàn này còn dính phốt “không đảm bảo điều kiện an toàn lao động, gây chết người”.

Cụ thể, vào ngày 22/08/2017, tại hố thang máy phụ thuộc tòa nhà số 3 chung cư Newlife Tower (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) do Geleximco làm chủ đầu tư, người dân phát hiện 3 công nhân đã tử vong. Những người này đều là các công nhân làm thuê cho Geleximco (chịu trách nhiệm lắp đường ray thang máy phụ khu vực tầng 7 thì bị rơi xuống hố thang máy tầng 1). Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ra mặt yêu cầu chủ đầu tư phải tạm dừng thi công để kiểm tra điều kiện an toàn lao động.

Đi tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, phát hiện tòa nhà này đang được Geleximco đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo thông tin giới thiệu về Newlife Tower của Geleximco, tòa nhà sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 12/2016, nhưng mãi đến khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (8/2017) dự án vẫn chưa hoàn thành. Phải chăng để gấp rút hoàn thành công trình đang chậm tiến độ quá lâu Geleximco đã “quên mất” việc đảm bảo điều kiện an toàn xây dựng, hay đó là cung cách làm việc thường ngày của doanh nghiệp này?

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh có mặt chỉ đạo giải quyết vụ việc

Sau 3 cái chết tang thương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn và yêu cầu tạm dừng điều tra. Thế mà kết quả điều tra như thế nào lại chẳng thấy công bố, nhưng đến giờ dự án Newlife Tower vẫn hoàn thành và đang được rao bán rầm rộ. Không biết sự có mặt của các vị lãnh đạo tỉnh này có tác dụng gì hay chỉ thị dừng thi công thực chất chỉ là để che mắt thiên hạ, xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân mà thôi? Nhưng dù thiệt hại về người có lớn đến thế nào thì các doanh nghiệp cũng vẫn có “cái khiên” bảo vệ là dùng tiền để giải quyết vấn đề, trước nay việc một số quan chức bao che cho doanh nghiệp là tiền lệ thường thấy, cũng chẳng có gì phải lạ.

Thêm 1 minh chứng cho thấy Geleximco chính là một chủ đầu tư cẩu thả, coi thường tính mạng con người. Ngày 01/10, tại dự án (đang được xây dựng) Khu nhà ở thương mại Gelexia Riverside 885 Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh BĐS HTL Việt Nam (thuộc công ty Geleximco) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ nhưng lại không có lực lượng cứu hỏa tại hiện trường. Vụ việc khiến nhiều người dân trong khu vực tỏ ra lo lắng và đặt dấu hỏi về việc đảm bảo an toàn trong lao động.

Giao thông tê liệt tại khu đô thị Geleximco (Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội)Dự án Gemek Tower của Geleximco bị tố chậm tiến độ và bàn giao khi chưa hoàn thiện cho khách hàngHình ảnh ngập nước trong các căn hộ của Gemek Tower (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) do Geleximco làm chủ đầu tư bị người dân phản ánh

Vụ cháy nổ tại tòa nhà Gelexia Riverside 885 thực chất không phải thông tin quá bất ngờ. Các dự án của Geleximco từng bị khách hàng tố cáo nhiều sai phạm: thi công ẩu, gây bục bể nước, rò rỉ chảy xuống tầng hầm và khắp các căn hộ, đặc biệt là hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu công trình. Rõ ràng, việc Geleximco xem thường công tác PCCC là một “tật xấu” sẵn có của tập đoàn này. Tự hỏi, tính mạng con người rẻ rúng đến vậy sao?

Chính bởi quen thói rút ruột công trình, tận dụng mọi cách để kiếm thêm từng đồng, Geleximco đã cố tình “cắt xén” những chi phí có thể làm tiêu tốn tiền đầu tư vào các dự án BĐS: dụng cụ bảo hộ, lưới rào bảo vệ,…. Việc ăn bớt các chi phí này không biết đã giúp Geleximco đút túi thêm được bao nhiêu, nhưng đã đẩy nhiều công nhân xây dựng vào chỗ chết, khiến các gia đình này rơi vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, trụ cột kinh tế không còn, không biết nương nựa vào ai. Một doanh nghiệp chỉ chăm chăm kiếm tiền mà coi thường tính mạng của chính những người đang tạo ra nguồn tiền lợi nhuận cho họ, liệu có đáng để chúng ta đổ tiền đầu tư? Hay Geleximco đang ngày càng hạ thấp uy tín, hình ảnh của mình?

Ông Vũ Văn Tiền, chuyên gia đục khoét siêu hạng không biết đã làm giàu được bao nhiêu từ những công trình dỏm, kém chất lượng, khiến bao nhiêu người mất mạng oan, giờ ông còn đề xuất bắt tay với Trung Quốc xây sân bay Long Thành thì không biết sẽ có bao nhiêu công nhân “đổ máu”? Chỉ có thể nói rằng, sinh mạng của những người lao động chân chính đang nằm trong tay những người có quyền quyết định có chọn Geleximco làm chủ đầu tư sân bay Long Thành hay không?

(VNfinance / Người Lao động / Báo Đất Việt)

xxxxxxx
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/ban-nghien-cuu-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-neu-chung-toi-that-bai-doanh-nghiep-se-khong-tin-tuong-3351171.html

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân: “Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng”

N.MẠNH

08:29 31/10/2017

BizLIVE – Ông Trương Gia Bình – Trưởng Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân cho biết sẽ chọn những vấn đề doanh nghiệp bức xúc nhất, vướng nhất để giải quyết. "Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng chúng tôi nữa. Do vậy, đối với các mục tiêu đặt ra dù không dễ dàng chút nào chúng tôi sẽ hết sức làm thật tốt", ông Bình nhấn mạnh.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân: “Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng”

Buổi ra mắt Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân tối 30/10.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân tối 30/10, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban là tư vấn, đề xuất cơ chế, thể chế, chính sách liên quan hợp tác công – tư.
Theo ông Dũng, ngay trong chiều 30/10, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng tập trung bàn các nhiệm vụ còn lại của 2017, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.
Theo đó, xác định nhiệm vụ hàng đầu là cắt giảm chi phí chính thức và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Trong đó, có các giải pháp giảm chi phí logistic, thủ tục kinh doanh, giảm tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30 – 35% xuống còn 15% khi xuất nhập khẩu…
"Hội đồng cũng sẽ tăng cường các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên quan từng lĩnh vực nhằm kết nối, lắng nghe, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp", ông Dũng nói.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, nguồn lực từ kinh tế tư nhân rất quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Phát triển khu vực kinh tế phải trở thành động lực chính.
"Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân được giao nhiệm vụ cùng với Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng… nghiên cứu các giải pháp cốt lõi, đề xuất trong các phiên họp thường trực của Chính phủ và những giải pháp hợp lý sẽ đươc đưa vào Nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp này", ông Dũng cho biết.
Ông Trương Gia Bình – Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân chia sẻ ông cũng như các thành viên trong ban thấy "mừng ít mà trách nhiệm thì nặng nề" trước nhiệm vụ được giao.
"Nuyên tắc đầu tiên Ban đặt ra đó là phải cố gắng tận tâm, tận lực, việc nào đủ sức thì làm, mà đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Những đề xuất phải rất thực tiễn, cụ thể, có số liệu. Ví dụ, chi phí logistic của chúng ta nếu cao hơn các nước thì là bao nhiêu, trong đó bao nhiêu chi phí là trên đường, bao nhiêu chi phí trong kho…", ông Bình nói.
Trưởng ban nghiên cứu Trương Gia Bình cũng khẳng định, nguyên tắc lựa chọn đó là làm sao tháo gỡ được các rào cản đông doanh nghiệp vướng nhất, mất cơ hội nhất, mất tiền nhiều nhất. Sẽ không có lợi ích nhóm, không có tư lợi gì ở đây.
Cũng theo ông Bình, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.
"Chúng tôi đã hứa với Thủ tướng bằng cách này hay cách khác sẽ tăng đóng góp của khối doanh nghiệp tư nhân vào GDP từ 40% lên 60% GDP", ông Bình khẳng định.
Để thực hiện mục tiêu này, ông Bình cho biết về lâu dài, Ban sẽ quan tâm tới lĩnh vực khởi nghiệp – sáng tạo và chủ động đối phó với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực Việt Nam có sức mạnh cốt lõi là nông nghiệp, du lịch và công nghệ số. Đó là những lĩnh vực Việt Nam có sức bật lớn.
"Tiếp đến là thúc đẩy cổ phần hoá. Chọn 1, 2 tập đoàn lớn để tiến hành cổ phần hoá. Chúng tôi sẽ chỉ chọn một vài việc cần thiết làm ngay, không ôm đồm. Nếu chúng tôi thất bại, doanh nghiệp sẽ không tin tưởng chúng tôi nữa. Do vậy, đối với các mục tiêu đặt ra dù không dễ dàng chút nào chúng tôi sẽ hết sức làm thật tốt", ông Bình nhấn mạnh.

Ngày 03/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là Hội đồng).
Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân gồm:
1. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
2. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận.
4. Ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch.
5.Ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.
6. Ông Don Di Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới.
Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân có nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn, đề xuất giải pháp cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

N.MẠNH

CXN_112517_12 897_ Trong những chuyện tào lao mà NXP làm trên cương vị TT, đây có lẽ là chuy ện tào lao nhất (Apec, NXP urged Trump to come back to TPP) : Thủ tướng Việt Nam giục Mỹ trở lại TPP

CXN_112517_12 897_ Trong những chuyện tào lao mà NXP làm trên cương vị TT, đây có lẽ là chuyện tào lao nhất (Apec, NXP urged Trump to come back to TPP) : Thủ tướng Việt Nam giục Mỹ trở lại TPP


Châu Xuân Nguyễn
xx
Cả thế giới đều biết khi Trump tuyên bố ở Apec Danang là Mỹ chĩ thương thuyết những HĐTM song phương chứ ko gia nhập HĐTM đa phương vì không kiểm soát đc nhập siêu vào Mỹ và có quá nhiều gian lận TM từ TQ tuồn hàng qua nhãn VN để trốn thuế Mỹ.
xx
Khi một TT Mỹ tuyên bố chính sách này, cùng với chính sach America First và những áp lực mà Trump áp đặt TQ và VN để giảm xuất siêu vào Mỹ thì quan điểm của Mỹ là quá rõ ràng
xx
Chỉ có thằng ngu mới thúc dục Mỹ thay đổi quan điểm của Trump, nhất là quan điểm này hình thành từ lời hứa với cử tri Mỹ là America First và "bring back jobs to the Americam"
xx
KẾT LUẬN
xx
Chỉ có những thằng vừa ngu vừa dốt mới làm chuyện tào lao này.
xxxxxhttps://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-viet-nam-giuc-my-tro-lai-tpp/4131413.html

Thủ tướng Việt Nam giục Mỹ trở lại TPP

Thủ tướng Việt Nam bày tỏ muốn Mỹ trở lại với TPP

Thủ tướng Việt Nam bày tỏ muốn Mỹ trở lại với TPP

Các thành viên còn lại của hiệp định thương mại tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần để ngỏ cửa cho việc Mỹ quay trở lại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói như vậy với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Naotoshi Okada của Nikkei ở Hà Nội.

Trong buổi tiếp lãnh đạo của Nikkei, ông Phúc cũng mô tả Nhật Bản và Việt Nam thân thiết như anh em một nhà.

11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia và Singapore, đã đạt được một thỏa thuận trên bình diện rộng về việc theo đuổi hiệp định thương mại mà không có sự tham gia của Washington.

Về việc Tổng thống Donald Trump rút nước Mỹ khỏi TPP trong khuôn khổ chính sách "nước Mỹ trên hết" của mình, Thủ tướng Phúc thúc giục ông Trump tham gia trở lại vào TPP để "bảo đảm lợi ích cho các quốc gia thành viên và cho chính nước Mỹ".

Nhà lãnh đạo Việt Nam cho hay đã nói chuyện với Thủ tướng Nhật, ông Abe, về cách thuyết phục ông Trump quay trở lại, thể hiện mối quan tâm lớn đến việc đưa Washington trở lại.

Nếu Hoa Kỳ quay lại với TPP, các thành viên của hiệp định sẽ chiếm 37,5% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới, 11,3% dân số toàn cầu và 25,7% tổng kim ngạch mậu dịch – tăng gấp đôi hoặc gấp ba, tùy hạng mục, so với các con số của TPP 11.

Với thực tế là ông Trump có nhiều khả năng không thay đổi ý định, Nhật Bản và Việt Nam có kế hoạch lôi kéo các nước khác vào nỗ lực thuyết phục ông về TPP.

Mỹ đánh giá "tầng lớp trung lưu đang tăng lên của Việt Nam như là một thị trường chính cho hàng hoá và dịch vụ của Mỹ", ông Trump nói trong chuyến thăm gần đây của ông, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có "thương mại công bằng và đối đẳng".

Ông Trump đề nghị đàm phán một hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam, và ông có thể cũng sẽ sớm đề nghị tương tự với Tokyo, mặc dù dường như ông đã không nêu ra vấn đề này trong khi ông ở Nhật Bản từ ngày 5-7/11.

Nhật Bản và Việt Nam dường như có chung những quan ngại về những điều khoản cứng rắn mà Mỹ có thể sẽ nêu yêu sách trong các cuộc đàm phán song phương.

(theo Nikkei)

Virus-free. www.avg.com

CXN_112417_12 896_ Vì các NH quốc Doanh này phải cắt râu ria làm thất thoát lợi nhuận để b án đứt dể hơn năm 2018 (Vietcom, Agribank, BIDV, Bietin v.v..) (disinvestment of the banks in order to have a sm ooth sale 2018, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and pe trol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to oper ate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Vì sao ngân hàng dồn dập thoái vốn và o lúc này?

CXN_112417_12 896_ Vì các NH quốc Doanh này phải cắt râu ria làm thất thoát lợi nhuận để bán đứt dể hơn năm 2018 (Vietcom, Agribank, BIDV, Bietin v.v..) (disinvestment of the banks in order to have a smooth sale 2018, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Vì sao ngân hàng dồn dập thoái vốn vào lúc này?
Châu Xuân Nguyễn
xx
CXN_112217_12 882_Lại tái xác định, đến 2020 chỉ còn lại ít hơn 15 tỷ đô DNNN bán được “từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ sắp xếp 240 DN nhà nước, trong đó CPH 137 DN, nếu thực hiện đúng kế hoạch thì dự kiến số cổ phần nhà nước bán ra đạt tối thiểu hơn 296.362 tỉ đồng” (end of year sale, dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Cuối năm “bung hàng” thoái vốn nhà nước
xx


xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Trích bb dưới đây ngày 21.11.17 :”Tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) 3 quý đầu năm khá đủng đỉnh với kết quả chỉ bán, thu về được 16.000 tỉ đồng, trong khi kế hoạch thu về 60.000 tỉ đồng“(HT bb) CXN: Bán DNNN bổ sung thâm hụt NS 2017 là 60 ngàn tỷ.
xx
Trích bb dưới đây ngày 21.11.17 :”Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương, từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ sắp xếp 240 DN nhà nước, trong đó CPH 137 DN, nếu thực hiện đúng kế hoạch thì dự kiến số cổ phần nhà nước bán ra đạt tối thiểu hơn 296.362 tỉ đồng. Đây chính là nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước mà chúng ta đang nắm giữ nhưng chưa có cách phát huy, thay vào đó khá nhiều nghiên cứu lại nhắc đến nguồn nằm trong dân cư. Nếu quyết liệt thực hiện yêu cầu các DN nhà nước đã CPH phải niêm yết trên sàn chứng khoán như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách sẽ có thêm cả tỉ USD mà không phải tốn kém nhiều công sức.“(HT bb) CXN: Chỉ còn dưới 15 tỷ đô là bán dc tới 2020. Nhưng chúng sẽ bán nhanh đến hết 2018 là cạn DNNN để bán
xx
Mời đọc bài cũ 11 593 ngày 23.8.16…
CXN _082316_11 593_Cho đến khi chúng nó xoay qua xoay lại và nhận thấy đã bán hết rồi không còn gì để bán nữa thì lúc đó chính là lúc chúng nó sẽ tháo chạy y như 3 Dũng trước đại hội 12 (bolted, idiotic PM, routing, scrapping banks, assets sales, remaining assets, turn around remaining nothing): Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới
xx

Châu Xuân Nguyễn

xx
CXN _061616_11 388_Sau khi 3D bán hết cái ngon rồi thanh thản ra đi (theo lời Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến) để lại mớ xí quách xương xẩu cho NXP gặm, mớ xí quách này cũng giúp ĐCSVN tồn tại dc 4 tháng (nhu cầu huy động 600 ngàn tỷ mỗi năm, nên nhớ bán rồi là hết, ngay cả cổ tức năm sau cũng hết, đừng đem cổ tức vào dự toán ngân sách nữa, những thằng ngu (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel, trap): Ngân sách sẽ có thêm 220.000 tỷ đồng nếu quyết tâm bán đứt 20 doanh nghiệp “không trọng yếu” này (xem bài dưới cùng)

xx

ĐCSVN Hiện còn nhóm nhà băng khoảng 220.000 tỷ và mỗi năm cho đến 2020 chúng nó phải huy động 600 ngàn tỷ. Vậy thì sau khi bán hết ngân hàng và lây lất được 4 tháng thì chúng đó lại phải kiếm cái khác mà bán và càng ngày tài sản càng giảm dần xuống con số gần zero.

Kết luận

Chúng nó đang đi đúng quy trình để cạn kiệt tất cả và tháo chạy một ngày gần đây như Ba Dũng từng làm trước ĐH 12.

CXN, 23.8.16, Melb

xxxxxxxxxxxxxx

http://cafef.vn/de-xuat-co-phan-hoa-agribank-trong-vong-5-nam-toi-20160822152522272.chn
22/08/2016, 15:25

Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đề xuất tiếp tục triển khai cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại một số NHTMCP về mức trên 65%; thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Agribank.

Dự thảo Đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng theo phân công của Chính phủ vừa được công khai lấy ý kiến rộng rãi đã đưa ra các mục tiêu đẩy mạnh tái cấu ngành ngân hàng như: cắt giảm nợ xấu, giảm số lượng ngân hàng thương mại yếu kém và đảm bảo 70% ngân hàng thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020.

Về định hướng chính sách đến năm 2020, Dự thảo Đề án đề xuất cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tiền tệ, ngân hàng. Cụ thể, bổ sung và xây dựng khuôn khổ pháp luật về về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu, trong đó đề cao thẩm quyền can thiệp của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc xử lý các yếu kém, tồn tại và các vi phạm, rủi ro của tổ chức tín dụng;

Thực hiện cấp phép thận trọng, linh hoạt đối với việc thành lập mới Ngân hàng Thương mại; Tiếp tục sử dụng cấp phép cho các tổ chức tín dụng như là công cụ hữu hiệu trong cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Thắt chặt các điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng;

Nới lỏng quy định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam và các giới hạn sở hữu vốn điều lệ của thành viên góp vốn, cổ đông tại Việt Nam;

Sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi (Luật số 06/2012/QH2013), Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2020/QH12) để trao cho NHNN và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) để cho phép sử dụng phí bảo hiểm tiền gửi do các ngân hàng nộp cho DIV để tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng.

Đồng thời, Dự thảo đưa ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng như sửa đổi đồng loạt các Luật và quy định liên quan để thúc đẩy xử lý nợ xấu, chỉ đạo VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường của các ngân hàng, xóa hoàn toàn nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Giải quyết nhanh và thực chất vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng, góp phần đưa lãi suất cho vay về mức 5%/năm;

Tiếp tục triển khai cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại một số NHTMCP về mức trên 65%; thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;

Áp dụng biện pháp phá sản đối với các TCTD yếu kém mà việc phá sản không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống TCTD;

Đổi mới và phát triển hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quản trị ngân hàng hiện đại, trong đó chú trọng nâng cao hiệu của các hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

Thực hiện đầy đủ Basel II, 70% số ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020. Trong đó, tăng cường năng lực tài chính của các TCTD, bảo đảm các TCTD có đủ vốn tự có theo chuẩn mực vốn của Basel II; Triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định mới về mức vốn pháp định của Tổ chức tín dụng và vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kiên quyết xử lý các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng không đáp ứng được mức vốn pháp định và chuẩn mực an toàn vốn.

Mai Ngọc

xxxxxxxxxxx

CXN _061616_11 388_Sau khi 3D bán hết cái ngon rồi thanh thản ra đi (theo lời Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến) để lại mớ xí quách xương xẩu cho NXP gặm, mớ xí quách này cũng giúp ĐCSVN tồn tại dc 4 tháng (nhu cầu huy động 600 ngàn tỷ mỗi năm, nên nhớ bán rồi là hết, ngay cả cổ tức năm sau cũng hết, đừng đem cổ tức vào dự toán ngân sách nữa, những thằng ngu (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel, trap, assets sells): Ngân sách sẽ có thêm 220.000 tỷ đồng nếu quyết tâm bán đứt 20 doanh nghiệp “không trọng yếu” này

Châu Xuân Nguyễn

x
CXN _061116_11 368_Chính thức rồi đây, Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến xác nhận sau khi bán hết những DNNN ngon rồi, còn lại xương xẩu nên 3D “thanh thản ra đi” (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel): Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi
x

Mời đọc lại bài 11 368…

Phật Giáo tiếp tay với CSVN giết chết đệ nhất CH (1.1.1963) rồi chưa thành công chúng phải tạo biến động Miền Trung 1966 để Huế ly khai với CP Thiệu Kỳ hòng dâng miền Nam cho CSVN. May thay, cuộc thảm sát Tết Mậu Thân , hơn 5 ngàn dân Huế bị VC chôn sống, lúc đó dân Huế mới biết bộ mặt thật của Phật Giáo. Và đến biến cố tháng 3. 1975, dân Huế chạy vắt giò lên cổ vào Nam thì mới thấm là bị Phật Giáo lừa gạt vào Phong Trào Phật Tử chống Thiệu Kỳ, tất cả đều có luật nhân quả, ngày nay, chùa Liên Trì của Thích Không Tánh, đệ tử đắc lực của Thích Trí Quang bị CS cưỡng chế, không một ai người VN đứng ra giúp chúng, không một ai kêu ca là đàn áp tôn giáo vì dân VN thấy những gì xảy ra cho Phật Giáo VN là rất tương xứng với những gì Phật Giáo VN giết chết cuộc sống tươi đẹp của 2 nền Cộng Hòa Miền Nam VN. CXN

Châu Xuân Nguyễn
xx
Không biết xì ra như thế này là chỉ đạo của NXP cho 93 triệu dân biết là 3D đã vét hết rồi, NXP và Trọng Lú chỉ hốt kít của 3D để lại thôi.
Trích bàiCXN _031716_11 168_Tại sao 3 Dũng ra đi làm CSVN mau sụp hơn 3D ở lại ??? (collapse, 3D departure, tricked, what if): Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn ngày 17.3.16 (3 tháng nay):”Với kinh nghiệm khảo sát ĐCSVN 7 năm nay và sống ở Úc hơn 40 năm, dưới đây là những lý do tôi tin rằng 3D ra đi khỏi chính trường thì CSVN sẽ sụp nhanh hơn:

1. Người nào có quyền uy nhiều, nắm CA, QĐ, các Bộ Ngành, báo chí, nhóm lợi ích, tham nhũng v.v.. là những người sẽ bưng bít nhiều nhất, lùng sục để bán tất cả cảng, biển, phi trường, biển đảo, DNNN v.v..dùng tiền này để kéo dài sự sống cho một nền KT chết lâm sàn, mỗi năm vay thêm 600 ngàn tỷ (60% tổng thu thuế) để tồn tại ĐCSVN.

2. Ở một chế độ tự do dân chủ, bán tài sản QG thì phải báo QH dùng tiền đó để làm gì, bổ sung NS, bù bội chi, trả nợ v.v.. và có phương án để giảm nợ, đàng này, 3D chỉ bán và bán để kéo dài sự tồn vong của chính hắn, từ đó kéo dài sự tồn vong của ĐCS. Ở một nước dân chủ thật sự, khi lãnh đạo biết mình ko thể vực dậy dc thì bước xuống chứ ko để quá lâu như 3D đã làm.

3. Đối với 3D thì chủ trương bán tất cả để kéo dài sự sống của ngân sách, nhưng với Trọng Lú (TL) vì quá giáo điều nên vẫn chần chừ bán, dùng ảnh hưởng và uy tín của mình để ngăn chặn bán, vì chủ trương của TL là KTNN chủ động, muốn chủ động phải có DNNN chứ bán hết thì lấy gì làm chủ đạo. TL ko nắm tình hình cấp bách của NS, chỉ giáo điều không bán thì sẽ hết tiền như hoàn thuế hiện nay.

4. NXP dc TL đưa lên nên nhất nhất sẽ phải xin quyết định của TL, với 2 con người không có tầm nhìn để biết KT VM, ngân sách cần gì, cần bao nhiêu và cần lúc nào. Sự thiếu tiền qua ngày tháng sắp tới sẽ tạo tâm lý CS đổ vở trong 93 triệu dân, lúc đó DCSVN sẽ khó ngăn làn sóng nổi dậy.

5. Khi NXP bán DNNN, phải xin phép TL, gây nên trì trệ, tiền cần thì không đợi được, sẽ có sai nhịp trong điều hành và sẽ đem đến ảnh hưởng tâm lý. 3D thì khác, cứ tuyên bố thẳng thừng có ai mua thì cứ bán rồi tính sau, nhờ đó mà CS lây lấy dc vài năm từ 2013 tới bây giờ. Giờ này 3D còn quậy thêm vài tháng, nhiều lắm là 1 năm, còn cặp bài trùng TL và NXP thì hoàn toàn không có hy vọng nào cả, hãy chờ xem CXN nói đúng hay không.

6. Tình hình vận hành QG bây giờ chỉ trông cậy vào bán dc nhiều tiền từ xương xẩu DNNN, điều đó ko thể diễn ra được.

xxxxxxxx

CXN, 17.3.2015, Melb.”(HT bài )

xxCXN _052316_11 322_Thấy gì qua huy động vàng, VAMC, BHXH để giảm hiệu ứng chen lấn tín dụng ??? 3D có biết cách móc túi người dân thế này hay không ??? Có phải đây là lý do 3D ra đi thanh thản ???? (idiotic PM, bolted, scrapping gold, crowd, labour insurance, interest rates 2016, looming recession)

Trích bài 11 322 ngày 23.5.16 (1 tháng nay):”KẾT LUẬN

Tất cả những bằng chứng rõ ràng rằng mỗi năm ĐCSVN phải huy động thêm ngoài ngân sách 600 ngàn tỷ, trước mắt chỉ thấy 200 ngàn tỷ từ trái phiếu CP, 400 ngàn tỷ còn lại thì thằng hề đổ vỏ NXP đang tìm mọi cách nhưng cách nào cũng lâm vào bế tắc vì 3D cũng đã tìm tòi lục soát hết rồi nhưng ko tìm dc nên 3D mới thanh thản ra đi. Chúng ta bây giờ chỉ chờ chúng thiếu tiền chi thường xuyên, nợ lương CBCNV rồi nợ lương công an và QĐND thì lúc đó bộ máy bảo vệ Đảng ko còn nữa, lúc đó chỉ có nước tháo chạy như TT Ukrain là Viktor Yanukovych http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuu-tong-thong-ukraine-thao-chay-bang-truc-thang-2955218.html

CXN, 23.5.16, Melb (HT bài 11 322)

CXN _042816_11 267_Xương xẩu mà 3D để lại cho thằng ngốc Nguyễn Xuân Phúc là đây (Thoái vốn 420 tỷ trong khi mỗi năm từ 2016 đến 2020 phải vay thêm ngoài ngân sách là 1 500 lần, ie 600 ngàn tỷ, bones left over, bolted):TCT Thép Việt Nam đã thoái vốn 420 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành

CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới (Mời đọc nguyên bài dưới cùng)

xxxxxxxx

Và bài này, CXN chỉ rõ tại sao chúng bán không được DNNN nữa, y chang tay Tiến này phát biểu.. Trích bài 11 342 ngày 1.6.16 (trước bài báo dưới đây 8 ngày) CXN _060116_11 342_Nếu thật sự vì lợi ích quốc gia thì phải bán đổ bán tháo DNNN hết, lỗ bao nhiêu cũng bán vì Úc, Mỹ, Tây Âu đều biết rằng đây là những lỗ đen hút tiền ngân sách điều hành QG khủng khiếp, giai đoạn 2016 đến 2020 cần vay mỗi năm 600 ngàn tỷ thì nếu để DNNN này thì sau 2020 có thể lên đến hơn 1 triệu tỷ huy động mỗi năm. Chúng nó đã bán giải thể rất nhiều nhưng DNNN còn lại tại sao chúng nó không bán hay cổ phần hóa ????? (unable to sell DNNN, why not continuing privatization, managing super SOE, national interest): Siêu ủy ban 5 triệu tỷ: Không có lợi ích nào hơn lợi ích quốc gia

:”KẾT LUẬN

X

Bọn CSVN này rất muốn bán hết DNNN nhưng bán thì đổ nợ từa lưa, gánh nợ mới nên chúng phải giữ lại nhưng tìm cách quản lý để DNNN đừng để thất thoát thêm, mang nợ thêm, khó bán thêm. Chúng ta phải bằng mọi cách thúc đẩy chúng bán hết, thà chịu khổ một lần còn hơn kéo dài tình hình nợ nần cho con cháu cả trăm năm sau.

CXN, 1.6.16, Melb“(HT bài 11 342)

CXN: So sánh câu trên với trích bài báo dưới đây ngày 9.6.2016 sẽ thấy:”Sáng 8/6, trao đổi với báo chí, ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả vừa qua báo Tiền Phong nêu do các DN nhà nước đầu tư qua các công ty con. Những dự án như mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên, xơ sợi Đình Vũ, đạm Ninh Bình… phải xem chủ đầu tư đã trích lập dự phòng rủi ro chưa. Nếu đã lập quỹ dự phòng rủi ro, cộng với giá trị DN vẫn lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư ban đầu sẽ thoái vốn bình thường.

Tuy nhiên, nếu cộng các khoản giá trị DN vẫn thấp hơn vốn chủ sở hữu, việc bán vốn phải do chủ sở hữu quyết định theo quy định. “Dự án đã thua lỗ phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, nếu không bán được, hoặc bán không ai mua phải cho phá sản. Như nhà máy gang thép Thái Nguyên, nếu chỉ bán phần dự án mở rộng đang dở dang sẽ không ai mua, nên phải bán cả phần vốn nhà nước tại công ty, không đầu tư thêm nữa. Các nhà máy khác cũng vậy”, ông Tiến nói.”(HT bài báo ngày 9.6.16)

xx

Và tay này nói gì về phần ngon đã bán hết… Trích bài bào dưới đây ngày 9.6.16:”Theo số liệu Bộ Tài chính, cuối năm 2015, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DN nhà nước vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư), mới bán được 40% so với yêu cầu. Theo ông Đặng Quyết Tiến, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành chậm vì cái gì “ngon” nhất đã bán rồi, giờ còn lại những khoản đầu tư phải cắt lỗ, chưa phát huy hiệu quả nên khó bán (còn 60% so với yêu cầu). “Đầu tư không hiệu quả phải tính lại nên không nhanh được.”(HT bài báo)

xx

KẾT LUẬN BÀI 11 368

Với lời tuyên bố của PCT cục TC DN thì rõ ràng bây giờ NXP đã thấy kiệt sức vì NXP và Trọng Lú bị 3D chơi khăm, khánh tận là ngay trước mắt, NXP phải dùng thời gian còn lại để nói lên sự thật phủ phàng trước khi hoàn toàn khô máu và tháo chạy, như CXN đã dự báo khi đẩy 3D khỏi chính trường.

CXN, 11.6.16, Melb
xxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/cai-gi-ngon-nhat-da-ban-het-roi-20160609071303521.chn
Thứ 5, 09/06/2016, 08:10
Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi

Chia sẻ facebook 5

Cái gì 'ngon' nhất đã bán hết rồiDự án kém hiệu quả sẽ được bán cùng doanh nghiệp. (Ảnh dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên). Ảnh: Phạm Thanh

Dự án đầu tư của doanh nghiệp (DN) nhà nước thua lỗ, kém hiệu quả phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, hoặc cho phá sản. Tuy vậy, cũng có lo ngại, những DN có đất vàng cần định giá đúng, tránh bị bán rẻ cho tư nhân.

Đầu tư sai phải chịu trách nhiệm

Sáng 8/6, trao đổi với báo chí, ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả vừa qua báo Tiền Phong nêu do các DN nhà nước đầu tư qua các công ty con. Những dự án như mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên, xơ sợi Đình Vũ, đạm Ninh Bình… phải xem chủ đầu tư đã trích lập dự phòng rủi ro chưa. Nếu đã lập quỹ dự phòng rủi ro, cộng với giá trị DN vẫn lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư ban đầu sẽ thoái vốn bình thường.

Tuy nhiên, nếu cộng các khoản giá trị DN vẫn thấp hơn vốn chủ sở hữu, việc bán vốn phải do chủ sở hữu quyết định theo quy định. “Dự án đã thua lỗ phải tái cơ cấu, xử lý bán vốn, nếu không bán được, hoặc bán không ai mua phải cho phá sản. Như nhà máy gang thép Thái Nguyên, nếu chỉ bán phần dự án mở rộng đang dở dang sẽ không ai mua, nên phải bán cả phần vốn nhà nước tại công ty, không đầu tư thêm nữa. Các nhà máy khác cũng vậy”, ông Tiến nói.

Về xử lý trách nhiệm liên quan tới các dự án đầu tư vốn nhà nước thua lỗ, ông Tiến cho rằng, nếu ban đầu đã cảnh báo rủi ro, nhưng vẫn đầu tư dẫn tới thua lỗ thì người quyết định phải chịu trách nhiệm.

Thoái vốn chậm vì phần “ngon” đã bán hết

Theo số liệu Bộ Tài chính, cuối năm 2015, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DN nhà nước vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư), mới bán được 40% so với yêu cầu. Theo ông Đặng Quyết Tiến, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành chậm vì cái gì “ngon” nhất đã bán rồi, giờ còn lại những khoản đầu tư phải cắt lỗ, chưa phát huy hiệu quả nên khó bán (còn 60% so với yêu cầu). “Đầu tư không hiệu quả phải tính lại nên không nhanh được.

Ngoài ra, có những khoản đầu tư sai luật, cơ quan pháp luật đang thụ lý nên phải đợi kết quả. Chúng tôi cũng mong cơ quan điều tra sớm có kết quả, để phần tài sản xứ lý được sẽ bán ngay”, ông Tiến cho hay. Theo đó, những khoản đầu tư trên chủ yếu diễn ra trước năm 2011.

Trả lời câu hỏi về việc thoái vốn nhà nước, sau đó những khu đất đẹp, dự án tốt đều rơi vào tay các “đại gia”, ông Tiến cho rằng: Nhà đầu tư mua lại DN để tái cơ cấu nhằm kinh doanh hiệu quả hơn thì nhà nước bán, miễn sao đúng pháp luật. “Các đại gia đều là nhà đầu tư lớn, có tiềm năng, họ làm tốt ta nên khuyến khích. Chỉ cần đảm bảo mua bán công khai theo cơ chế thị trường”, lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp nói.

Dù vậy, ông không loại trừ trường hợp nhà đầu tư đánh bóng mình, gây lầm tưởng có điều kiện, nhưng thực chất chỉ ôm dự án rồi bán lại. Như vừa qua không ít nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, tiền đặt cọc nhưng sau đó không tham gia đấu giá. Vì vậy, thời gian tới nhà nước sẽ đánh giá năng lực tài chính nhà đầu tư trước khi bán dự án, DN nhà nước, và giới hạn thời gian nếu không triển khai sẽ thu hồi.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, một số DN nhà nước được cổ phần hóa sở hữu vị trí đất đẹp. Nhưng khi bán lại, nhà đầu tư mua lại không có chức năng, ngành nghề kinh doanh đúng với DN đã mua lại. Điển hình như một công ty vận tải thủy mua lại Xưởng phim truyện Việt Nam (sở hữu vị trí đất đẹp).

“Nhiều người lo ngại, Xưởng phim không phải DN thương mại thuần túy, cổ phần hóa phải nhằm vực dậy và phát triển, nhưng lại được bán cho một DN tàu thủy chưa biết gì về phim, như vậy chẳng khác nào giết nó. Hay mục đích chỉ là miếng đất để kinh doanh bất động sản?”, ông Doanh nói.

Vì vậy, theo chuyên gia này, phải luôn đảm bảo cổ phần hóa sẽ tạo điều kiện cho DN phát triển, không vì DN nhà nước đó sở hữu đất đẹp. Để ngăn chặn tình trạng đánh giá thấp DN nhà nước, hoặc bán cho “công ty sân sau”, theo ông Doanh, phải luôn đảm bảo quá trình bán được công khai, minh bạch.

Nhiều DN nhà nước đã thoái vốn nhưng vẫn nắm trên 50% cổ phần. Theo lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, có một số bộ ngành vẫn muốn nắm giữ DN nhà nước. Điển hình như tất cả các DN xây dựng khi cổ phần hóa vẫn để tỷ lệ nhà nước nắm giữ rất cao, nhà đầu tư muốn mua nhưng bộ chủ quản không bán. Như khi cổ phần hóa Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Bộ Xây dựng vẫn nắm cổ phần chi phối nên số lượng cổ phần bán được rất ít. Trong khi đó, nếu không thay đổi quản trị DN, tạo năng lượng mới sẽ khó cạnh tranh khi hội nhập.

Nhà máy Gang Thép Vạn Lợi: ‘Mẹ’ chết yểu, ‘con’ nằm bơ vơ

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

xxxxx

CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Châu Xuân Nguyễn
xx
Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? Câu trả lời thẳng thắn sẽ là ĐCSVN ngày hôm nay có cơ may cứu vãn được tình thế, vì từ 2013, viễn ảnh bội chi, thâm thủng ngân sách, nhu cầu trái phiếu ngày một nhiều, chen lấn tín dụng ngày một khắc nghiệt đến nỗi bây giờ phải siết chặt tín dụng cho BĐS, tiêu dùng, DNNVV phát triển nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu trả nợ là 418 tỷ, 42% của tổng thu thuế là 1 triệu tỷ.
xx
Nếu 3D khai báo thành thật, nhìn những dự báo 2013,14,15, 16 thì BCT chí ít sẽ thức tỉnh từ 2013 là phải giảm biên chế nặng nề (720 ngàn tỷ chi thường xuyên), cắt đầu tư công hoang phí, (thắt lưng buộc bụng của cụ Thiệu), khuyến khích đầu tư của DN tư nhân, dần dần bỏ DNNN chủ đạo thì ngày hôm nay, nghĩa vự trả nợ không lên tới 42% tổng thu thuế cho năm 2015 vừa qua đâu. Điều này làm NXP, TL chới với, lấy tiền đâu mà bù đắp cho 2016, 17, 18, 19, 20 ??? Nếu ko có tiền để trả nợ thì vỡ nợ, vỡ nợ mà không có đủ tiền trả Công An và quân đội thì chúng sẽ ngưng bảo vệ chế độ, từ đó ĐCSVN suy sụp là cái chắc.
Rất may là CXN cổ vũ 3D ra đi nên bây giờ mới thức tỉnh, 3D còn thì bán hết, bán sạch sành sanh rồi tháo chạy thôi.
xxx
Đúng như CXN tiên liệu, khi 3D xuống, tay khác lên thì những con số thật về tài chánh QG mới được xì ra.

xxx

Đây là điều CXN nói ngay sau khi 3D quyết định ra đi…CXN_012116_11 013_Nếu 3D là người vẫn còn phá nát Kinh Tế VN như CXN quá rành thì tại sao CXN không ủng hộ 3D ở lại ??? Chỉ có thằng ngu hay điên mới không ủng hộ thằng mất lòng dân nhất (Trọng Lú) lãnh đạo một tổ chức mà mình muốn giựt sập: Tất cả những lý do (mà CXN suy nghĩ ra được) để kêu gọi 3D phải ra đi. Nhìn vào tư duy của bọn chó hùa PT Dân Chủ cuội và chủ nhân Việt Tân, PC Dũng, N Quang A của chúng khi chúng ủng hộ 3D và triệt TL (ĐH12, bolted, reasons for de-throne 3D): Anh Ba chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư ĐCSVN?
xxxxxxxx
Con số 250 ngàn tỷ của bài báo dưới đây ngày 23.3.2016 là còn giấu diếm, con số thực là 418 ngàn tỷ (gần gấp đôi).
CXN _042316_11 253_Thủ Tướng NXP nghe lời CXN là tốt lắm,cứ nói thật tình hình đống vỏ ốc mà 3D để lại sau khi thanh thản ra đi. NXP cũng cuốn gói sẵn sàng ra đi kỳ bầu lại này nhe. Ở lại là lãnh đủ đó (idiotic PM, bolted, secrete revealed 418@2015): Núi nợ chính phủ lủng túi ngân sách
xx
Trích bài 11 253 ngày 23.4.16 :”KẾT LUẬN
Vậy là bây giờ NXP và TL xì ra sự thật, tình hình Bác Đi bi đát của đống võ 3D để lại. Cái này nhiều hơn những gì 3D giấu diếm, đưa đến nhu cầu trái phiếu, chen lấn tín dụng tăng cao, ko còn tiền cho BĐS, tiêu dùng, TTCK, usd cho DN theo thông tư 7, 24, 36 thì dứt khoát suy thoái sẽ diễn ra khắc nghiệt hơn, DN đóng cửa nhiều hơn và chóp bu TW của CS sẽ tháo chạy, bỏ ngỏ đất nước vì ko còn tiền trả lương QĐND cà CA, ngày đó không xa đâu.

CXN, 23.4.16, Melb.“(HT bài 11 253)
xx
Và những con số bội chi, thâm thủng NS từ 2013 dc CXN cảnh báo như thế nào ????.(Mời đọc ở cuối trang này) CXN_061515_9112_Mặc dầu CXN nói từ cuối 2013 là sẽ có nguy cơ chen lấn tín dụng tức là ti ền huy động sẽ không đủ để mua trái phiếu và cho vay phát triển DNNVV, chúng nó đợi tới nư ớc nước tới cổ, khi phải giới hạn chi thường xuyên 10% thì chúng mới hoảng lên:Bộ Tài chín h đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ (budget, bonds, public debts)
xxxxxxxx
KẾT LUẬN
Chỉ vì 3D bưng bít từ 2013, 14, 15, 16 nên cuối cùng 3D biết tình hình bi thảm, cứu không nổi nên 3D mới “thanh thản ra đi” để TL và NXP tham quyền chức mà phải đổ vỏ. Tình hình bây giờ là không cứu vãn dc với những hậu quả của TPP, AEC, hàng Thái tràn lan, thâu tóm siêu thị Thái, chuồng trại gà, bò, heo, hạn mặn từ thượng nguồng ĐBSCL v.v… Có thể nhìn thấy ngay giờ phút này là cái chết của ĐCSVN là không tránh khỏi.
CXN, 24.4.16, Melb
xxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/ganh-nang-gan-250-000-ty-dong-tra-va-dao-no-nam-2016-no-cong-se-cang-thang-trong-10-nam-toi-20160323090353915.chn
Thứ 4, 23/03/2016, 11:06
Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Chia sẻ facebook 0

Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Các khoản nợ công sẽ phải thanh toán nhiều nhất rơi vào thời điểm năm 2022 – 2025.

Như vậy, tức là chỉ khoảng vài năm nữa nợ công sẽ thực sự là “điểm nóng” khi Việt Nam phải đối diện với vấn đề trả nợ và đảo nợ một cách căng thẳng nhất. Theo ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục quản lý nợ và tài chính quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết là khoản vay nợ của Việt Nam có thời gian dài nhất là đến năm 2055.

Vị này cũng cho biết thêm là từ nay đến năm 2020 việc trả và đảo nợ chưa phải nhiều. Trên cơ sở tính toán dòng tiền và các khoản vay thì thời điểm phải trả nợ nhiều nhất rơi vào các năm từ 2022 – 2025. Điều này đồng nghĩa, đây là những năm mà Việt Nam sẽ phải chịu áp lực căng thẳng nhất trong việc thanh toán các khoản nợ.

Mặc dù chưa đến thời điểm “nóng bỏng” trong việc thanh toán các khoản nợ công, song ngay từ lúc này vấn đề trả và đảo nợ cũng đang đặt ra nhiều thách thức với các nhà điều hành. Bởi trong điều kiện cân đối ngân sách Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, thu không đủ chi thì việc cân đối các khoản nợ cũng hết sức gay go.

Dẫn chứng là trong năm 2015 tổng nợ phải trả là 275.000 tỷ đồng, nhưng trong cân đối ngân sách mới trả được 150.000 tỷ, còn 125.000 tỷ phải đảo nợ. Sang năm 2016, ngân sách cũng chỉ cân đối để trả nợ được khoảng 154.000 tỷ đồng và vẫn phải đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. Số nợ phải trả và đảo nợ chiếm tới 24% tổng thu ngân sách Nhà nước của năm nay theo xác nhận của đại diện Bộ Tài chính.

Trong báo cáo bổ sung về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 vừa qua cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước tình hình ngân sách hiện nay. Trong khi nợ công đang ngày càng tăng nhanh và sắp đến ngưỡng an toàn, nợ Chính phủ đã vượt trần, thì nguồn thu ngân sách hiện nay đã không đáp ứng được cho chi thường xuyên và trả nợ.

Thực tế, trong tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 vừa qua, thì chi đầu tư luôn ở mức thấp nhất trong khi chi trả nợ tăng khoảng 1,83 lần và chi thường xuyên tăng tới 2,53 lần. Chi thường xuyên và trả nợ tăng nhanh, nhiều khoản chi lại chưa được quản lý chặt chẽ, kém hiệu quả. Dẫn đến, hầu hết các khoản chi đầu tư phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ, càng làm cho áp lực nợ công tăng cao và áp lực trả nợ ngày càng lớn.

Theo chủ trương mới được Chính phủ đưa ra, thay vì cấp phát vốn cho các địa phương thì Nhà nước sẽ tiến hành cho vay lại và chỉ cấp phát cho những dự án an sinh, không có khả năng thu hồi vốn. Ông Hùng cho biết các khoản mà địa phương trực tiếp đi vay thì vẫn được tính vào nợ công, nên sẽ không làm thay đổi nợ công. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của chủ trương này là tăng cường và đảm bảo tính hiệu quả của khoản vay và đặt ra vấn đề địa phương phải có trách nhiệm với vốn vay.

Không còn được vay ODA, Chính phủ muốn địa phương chia sẻ rủi ro nợ công

An Ngọc

Theo Trí thức trẻ

xxxxxxxxxxxxx

CXN_061515_9112_Mặc dầu CXN nói từ cuối 2013 là sẽ có nguy cơ chen lấn tín dụng tức là ti ền huy động sẽ không đủ để mua trái phiếu và cho vay phát triển DNNVV, chúng nó đợi tới nư ớc nước tới cổ, khi phải giới hạn chi thường xuyên 10% thì chúng mới hoảng lên:Bộ Tài chín h đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ (budget, bonds, public debts)

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH
Châu Xuân Nguyễn
-+++++
CXN_102813_3296_Quan điểm của CXN về tăng trưởng tín dụng, chèn ép tín dụng và tình hình kinh tế trong tương lai gần 2014-15: “Vỡ trận” tăng tưởng tín dụng? (prophecy)

CXN_061115_9085_Mỗi tháng chỉ tiêu bán là 20 ngàn tỉ Trái phiếu, mỗi năm 250 ngàn tỉ, nhu cầu 2015 là 440 ngàn tỉ. Không đủ nhu cầu thì in tiền hằng triệu tỉ, gây lạm phát, dân càng nghèo hơn: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-15 năm lại bị “ế” (budget, public debt, interest rate, hyper-inflation, bonds)
=
CXN_061115_9090_ Ha ha !!! Bán trái phiếu chỉ được 69 ngàn tỉ nửa năm (140 ngàn tỉ cho năm 2015 so với chỉ tiêu 250 ngàn tỉ, không đủ trang trải ngân sách thâm thủng 440 ngàn tỉ) nên phải cắt số tiền trả lương cán bộ NN (chi tiêu thường xuyên) 10% (salary delayed, budget, bonds, public debt, withholding 10%): Hụt thu ngân sách, lại gấp rút tiết kiệm chi

Trích bài 3296 ngày 28.10.13 (gần 2 năm nay):”Kính thưa đồng bào,

Nhiều rất nhiều dân VN, có lên mạng thường xuyên hay không đều biết đến CXN, họ nói về những dự đoán vĩ mô về BDS, NH, nợ xấu, DNNVV nên đóng hay mở cửa, thất nghiệp, TTCK đều biết những dự đoán của CXN đều đúng 90 đến 95%.

Có những lời dự đoán đúng vì suy đoán khoa học, có những dự đoán đúng vì self-fulfilling prophecy tức là vì có dự đoán BĐS sụp đổ, người mua BĐS tự họ sợ sụt giá nên ngưng không mua BĐS, từ hành động hàng triệu người ngưng mua, lời dự đoán của CXN trở thành hiện thực một phần nhờ công bố ra công luận và hằng triệu người đọc và theo đó hành xử những quyết định mua bán kinh tế lớn của mình.

Về thí dụ ful-filling prophercy đối với CXN thì có hằng chục, từ dự báo DNNVV sẽ đóng cửa (vì dự báo đúng tình hình nợ xấu, không dư địa cho vay, sức mua yếu v.v..) thì DNNVV đang do dự sẽ nhìn thấy dự báo của CXN có lý, từ đó họ đóng cửa, ngược lại với những lời dối trá, tô hồng của bọn cộng nô kêu gọi DN đừng đóng cửa, ráng cầm cự chịu khó rồi khó khăn sẽ qua. DNNVV không nghe lới láo khoét của CS mà nghe lời phân tích của CXN khi thấy rằng NHTM phải còng lưng trả lãi cho nợ xấu, phải huy động chui thì DNNVV sẽ không có cửa để vay, từ đó họ sẽ không có vốn để kéo dài tồn tồn tại 10 hay 20 năm chờ “hết cơn mưa trời lại sáng” để đón mùa xuân, họ chọn con đường đóng cửa DN với mức độ 5000/tháng, từ đó thất nghiệp tăng cao, sức mua kiệt quệ, hàng hoá sẽ tồn kho như núi thì DN càng không có lý do mở cửa lại.
—-
Chính vì dự báo quá đúng nên khi CXN kêu gọi người dân ngưng đóng thuế, CS sẽ sập, người dân nhìn thấy CXN sẽ đúng nữa nên họ đồng lòng ngưng đóng thuế, gây hụt thu nặng nề và bội chi lên đến 200 ngàn tỉ năm 2013.
—-
Điều này đưa đến một dự đoán quan trọng, rất quan trọng ngày hôm nay tôi muốn trình bày với đồng bào, đó là tình trạng chen lấn tín dụng….Tình trạng này cộng với quyết định ngu xuẩn của bọn cộng nô cùng áp lực quốc hội tăng trần bội chi từ 4.8% lên 5.3%. Điều này sẽ tăng tốc độ huy động vốn mà hệ thống tài chính không còn nữa (tổng tiền tiết kiệm gửi NH trong dân gian là 300 ngàn tỉ, 200 ngàn tỉ dùng để mua trái phiếu bắt buộc để bù bội chi ngân sách, 100 ngàn tỉ còn thiếu để trả lãi cho 1 triệu tỉ nợ xấu NH. Vậy là hết tiền cho DNNVV vay cho tăng trưởng tín dụng, từ tăng trưởng tín dụng 12% (12% của 3 triệu tỉ tổng dư nợ là 360 ngàn tỉ) để có được 5% GDP tăng trưởng.

360 ngàn tỉ này không đào đâu ra được thì bây giờ tăng trần bội chi để bọn cộng nô chia chác ở những công trình chưa cần thiết như sân bay Long Thành, điện nguyên tử Bình thuận. Những khoản tăng đầu tư công sẽ siết chặt tín dụng, lãi suất huy động sẽ nâng cao theo luật cung cầu và lãi suất cho vay sẽ phải theo đó tăng cao và điều này sẽ kéo KT suy thoái hơn mức độ đã khủng hoảng ngày nay. Tình hình này sẽ không có phương cách nào cứu chửa, bơm tiền, ngân sách cũng sẽ vô dụng.

Đồng bào hãy theo dõi trang này xem tình hình từ đây đến cuối năm sẽ diễn biến tệ tới cỡ nào, tệ thì chắc chắn là tệ, vấn đề là tệ đến cỡ nào thôi. Trong khi chờ đọi, hãy ngưng đóng thuế cho bọn cộng nô này phải chết mới thôi.

Gọng kiềm ngày càng siết vào cổ bọn cộng nô này rồi, chỉ cấn ngưng đóng thuế là chúng nó chết.

Đồng bào hãy ngưng đóng thuế cho bọn cộng nô này, tất cả những gì chúng làm với đất nước này là sai bét và đất nước bây giờ nát bét rồi, hãy dùng tẩy chay tài chánh để chúng nó theo bác Giáp.

Lý do chây ì thuế:- Tất cả 90 triệu dân hãy siết chặt thòng lọng vào cổ bọn cộng nô này, chúng sắp chết rồi đấy. Hãy ngưng đóng thuế và tìm những giọng điệu thật thuyết phục như buôn bán ế ẫm, hàng tồn kho như núi, cung cấp cho DN A,B,C,D v.v.. chúng nó chây ì 6 tháng nay rồi…không có tiền đi chợ ngày mai cho sấp nhỏ v.v…tiền mặt bằng thiếu 4 tháng rồi, đtdđ tắt luôn luôn vì nợ NH vây quá rát…Có bắt tôi thì tôi chịu chứ tôi hết tiền đóng thuế rồi, Bắt tôi lại khoẻ, ko chủ nợ nào kiếm tôi và gia đình tôi để đòi nợ nữa, cp 3 Dũng này làm KT khủng hoảng từ 2011 đến bây giờ, vậy chú ở trong ngành thuế chú có biết bao lâu buôn bán phát đạt trở lại hay không vậy chú, nói cho tôi mừng !!! – Đồng bào và DNNVV cứ viện lý do là kinh tế khủng hoảng từ tháng 9.2011 đến giờ, sức mua yếu, tồn kho như núi, trả lãi ngân hàng còn không nỗi, chính đồng bào phải có nợ xấu với NH, trả lãi định kỳ không nổi, đồng bào ước gì NH lại phát mãi BĐS thế chấp của mình cho yên thân, bán buôn ko được gì cả mà thuế, mặt bằng cả 400, 500 loại phí chồng chất, bôi trơn, tham nhũng, tiền không có trả lương cho thợ thầy, nợ mỗi ng mấy chục triệu, mặt bằng thì ko biết chủ đuổi đi lúc nào, tiền chợ cho vợ con còn không có thì lấy cái gì mà đóng thuế, có cái này đóng thuế dc không ??? được thì tôi cắt ra để đóng thuế….

+++++++++++

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và nâng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
28.10.2013
Châu Xuân Nguyễn.
“(HT)

Trích bài 9090 ngày 11.6.2015:”(TBKTSG Online) – Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương sẽ tạm thời chưa được chi tiêu 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 để đề phòng nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

Đó là thông báo của Bộ Tài chính tại buổi họp báo tổ chức chiều nay 9-6 về tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) và giải pháp điều hành NSNN đến cuối năm 2015.

Song song với biện pháp trên, 50% nguồn dự phòng của ngân sách các cấp cũng bị tạm giữ lại từ nay đến cuối năm.

Đây là Chỉ thị số 06 do Thủ tướng ban hành mới đây, theo Bộ Tài chính.“(HT)

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. –

Melbourne –

15.06.15 –

Châu Xuân Nguyễn

+++++++++++
http://www.thesaigontimes.vn/131495/Bo-Tai-chinh-dang-tim-duong-ra-cho-trai-phieu-chinh-phu.html

Bộ Tài chính đang tìm đường ra cho trái phiếu chính phủ

Hồng Phúc Thứ Năm, 11/6/2015, 15:43 (GMT+7)

xxxx

3 comments on “CXN _042416_11 256_Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay nếu 3D nói thật, thành thật khai báo về tình hình đen tối của KTVN từ hồi 2013 ??? (bolted, what if the truth revealed): Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới”

 1. minhnho
  25.04.2016 @ 12:48 AM Edit
  “nợ Chính phủ đã vượt trần, thì nguồn thu ngân sách hiện nay đã không đáp ứng được cho chi thường xuyên và trả nợ.”
  Mắc nợ mà rơi vào cảnh THU KHÔNG ĐỦ CHI là nỗi kinh hoàng! NỢ TĂNG DẦN, TĂNG DẦN và TĂNG DẦN.
  Nguyễn Xuân Phúc đã thấy QUAN TÀI của kinh tế csvn, còn Nguyễn Phú Trọng thì không thấy, bởi lẽ Trọng nầy là bị lú nặng. Để kẻ lú quá nặng cầm đầu một chính phủ là quá khờ dại, là quá hèn nhát.Like Reply

 2. Thanh
  25.04.2016 @ 1:01 PM Edit
  Trọng lú tôn sùng chủ nghĩa Mác-lê như thánh nhân, coi đó là kim chỉ nam để điều hành đất nước. Giờ Trọng lú cũng chưa sáng mắt ra nữa ! Chắc khi “nằm xuống”, chúng ta phải cho Trọng lú 1 cái quan tài có hình “búa liềm” để giáo điều chủ nghĩa Mác dưới âm phủ.3 comments on “CXN _061116_11 368_Chính thức rồi đây, Phó Cục Trưởng Cục Tài Chính DN Đặng Quyết Tiến xác nhận sau khi bán hết những DNNN ngon rồi, còn lại xương xẩu nên 3D “thanh thản ra đi” (bolted, idiotic PM, routing, confirmed scrapping, last scrapping of the barrel): Cái gì ‘ngon’ nhất đã bán hết rồi”
 1. Thanh
  11.06.2016 @ 6:55 PM Edit
  Những lời ông Đặng Quyết Tiến nói lên chẳng khác gì đóng cây đinh cuối cùng vào “cổ quan tài” CSVN rồi ! Giờ NXP đâu còn chiêu nào để ra tay!Like Reply

 2. Traucau
  11.06.2016 @ 8:25 PM Edit
  Mong sao ngày đó đến sớm với toàn dân.

xxxxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/ngan-sach-se-co-them-220000-ty-dong-neu-quyet-tam-ban-dut-20-doanh-nghiep-khong-trong-yeu-nay-20160616101258965.chn
16/06/2016, 10:12

Kể từ khi Chính phủ ra quyết định sẽ thoái vốn nhà nước khỏi Vinamilk cách đây 8 tháng, cổ phiếu này đã tăng giá liên tục khiến giá trị phần vốn nhà nước tại đây đã tăng vọt từ 2,4 tỷ lên 3,3 tỷ USD, tương đương 74.000 tỷ đồng.

Mức tăng mạnh mẽ đã nâng giá trị danh mục cổ phiếu niêm yết mà SCIC đang quản lý có giá trị lên đến xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài những cổ phiếu trong danh mục của SCIC đã được Chính phủ chấp thuận thoái vốn, tính toán của CafeF cho thấy nhà nước có thể thu về cả trăm nghìn tỷ đồng nữa nếu quyết tâm thoái vốn khỏi những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề mà nhà nước không cần thiết phải nắm giữ cổ phần.

Những doanh nghiệp có giá trị cao mà nhà nước không nhất thiết phải nắm giữ hiện do các Bộ, Tập đoàn quản lý có thể kể đến như Sabeco, Habeco, VEAM, Vinatex, Viglacera, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL), Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ.

Với ngành nghề kinh doanh chính là dầu khí, nhu cầu nắm giữ cổ phần chi phối của PVN tại 2 nhà máy phân đạm có lẽ không quá cấp thiết. Phần vốn của PVN tại 2 nhà máy này hiện có trị giá hơn 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần vốn tại Bảo hiểm dầu khí PVI Holdings – hiện có trị giá 2.000 tỷ – cũng có thể bán đi.

Các tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), Viglacera, Vinatex hoàn toàn cũng có thể bán đi giống như nhiều tổng công ty lớn khác đã được “bán đứt” trong thời gian gần đây như Cienco1, Cienco4, Vinamotor, Gelex, Sowatco…

Một cái tên lạ lẫm nhưng cũng có thể được định giá lên đến cả tỷ đô là Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Hoạt động chính của VEAM là sản xuất động cơ và ô tô tải mang thương hiệu VEAM. Tuy nhiên, trong khi hoạt động chính không có gì đáng kể thì VEAM lại sở hữu khối tài sản cực kỳ giá trị: 30% cổ phần của Honda Việt Nam, 20% cổ phần của Toyota Việt Nam và 25% cổ phần của Ford Việt Nam.

VEAM không có vai trò gì nhiều đối với hoạt động của các liên doanh này ngoại trừ quyền lợi lĩnh cổ tức lên tới hàng nghìn tỷ mỗi năm.

Phần vốn tại các doanh nghiệp bia có thể giá trị hơn cả Vinamilk

Ba doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam gồm Sabeco, Habeco và VBL (công ty con của Heineken sản xuất các thương hiệu Heineken, Tiger, Larue…) đều có cổ phần đáng kể của Nhà nước. Hiện Bộ Công thương nắm cổ phần chi phối tại Sabeco và Habeco, còn Tổng công ty thương mại Sài Gòn – Satra sở hữu 40% VBL.

Theo ước tính của CafeF, nhà nước có thể thu về khoảng 56.000 tỷ đồng nếu “bán đứt” Sabeco và Habeco. Trong khi đó, phần vốn tại VBL có giá trị vào khoảng 25-30.000 tỷ đồng. Một điểm cần phải lưu ý là mặc dù chỉ đứng thứ 2 về thị phần (doanh thu) nhưng lợi nhuận nhiều năm nay của VBL đều lớn hơn tổng lợi nhuận của 2 đối thủ chính cộng lại.

Như vậy tổng giá trị của 3 công ty bia dao động trong khoảng từ 80-85.000 nghìn tỷ – lớn hơn cả giá trị của phần vốn nhà nước tại Vinamilk. Một khi Chính phủ đã có chủ trương bán đi Vinamilk thì có lẽ cũng không có gì phải “lưu luyến” để giữ lại cổ phần tại các công ty bia.

Thực tế hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đang được quản lý khá phân tán bởi rất nhiều bộ ngành, địa phương khác nhau, mỗi khi xin chủ trương thoái vốn hay cổ phần hóa phải qua rất nhiều cấp phê duyệt dẫn đến tiến trình cải cách, đổi mới diễn ra chậm.

Những bất cập này được kỳ vọng sẽ được hạn chế phần nào khi Chính phủ đang có chủ trương trình Quốc hội thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu Nhà nước, được gọi là Ủy ban quản lý vốn, tài sản tại các doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn hoặc nắm cổ phần chi phối – nhóm doanh nghiệp đang quản lý khối tài sản có giá trị hơn 5 triệu tỷ đồng.

Kiến Khang

9 comments on “CXN _082316_11 593_Cho đến khi chúng nó xoay qua xoay lại và nhận thấy đã bán hết rồi không còn gì để bán nữa thì lúc đó chính là lúc chúng nó sẽ tháo chạy y như 3 Dũng trước đại hội 12 (bolted, idiotic PM, routing, scrapping banks, assets sales, remaining assets, turn around remaining nothing): Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới”

 1. Thanh
  23.08.2016 @ 10:45 AM Edit
  Sau Argibank, Vietcombank, Bidiv, Vietinbank cũng sẽ bị bán. Một khi ngân sách cạn kiệt thì các ngân hàng trên sẽ được bán một cách nhanh chóngLike Reply

 2. nguoisaigon
  23.08.2016 @ 2:34 PM Edit
  khi không còn gì đễ bán,thì cả lũ cá tra tự chui đầu vào thòng lòng./.Like Reply
 3. Tung
  23.08.2016 @ 2:36 PM Edit
  Chú CXN ơi. Theo chú thì NS có thể chịu đựng được mấy năm nữa ?Like Reply
 4. Anh Phải Sống
  23.08.2016 @ 5:06 PM Edit
  VC Bùi Quang Vinh nói NS TW còn 45.000.000.000.000.VND.Lấy số này chia cho 65 tỉnh thành thì bạn đã biết tiền của nhà lước còn nhiu đó,hi hiLike Reply
 5. danvietngheo
  23.08.2016 @ 11:38 PM Edit
  csvn quả là thiên tài !. bán doanh nghiệp qd để thu hồi tiền tham nhũng… hy vọng cphcs sẽ lần đến gốc ngọn để thu hồi tài sản về cho quốc gia.. đén từng xu một…Like Reply
 6. minhnho
  24.08.2016 @ 2:26 AM Edit
  Hệ thống ngân hàng nhà nước mà csvn cũng “cổ phần hóa”-BÁN thì NS cạn kiệt lắm rồi. Ngân hàng tư nhân thì csvn không điều khiển được (rất nguy khi cần huy động nhiều tiền, mà ngân hàng là của tư nhân).
  CSVN nói “Đề xuất cổ phần hóa Agribank trong vòng 5 năm tới” là đã nói quá. Thực tế nhiều lắm 2 năm là csvn sụp đỗ rồi.
  Như Trọng lú nói cương quyết con đường kinh tế thị trường, định hướng XHCN, 3 tháng sau là BÁN, BÁN,… và BÁN DNNN rồi.Like Reply
 7. Bêndonglichsu_blog CXN
  24.08.2016 @ 4:30 PM Edit
  Cổ phần cái gì?Sụp thì nói sụp mẹ cho nó vuông,hi hi….
  1/TẠI SAO NH BANK XÁC?
  -Vì các DN phá sản,vở nợ nên ko còn tiền để trả NH thì gọi là Banh(k).
  2/TẠI SAO CÁC DN VỠ NỢ?PHÁ SẢN?
  -Vì lãi suất quá cao,làm được bao nhiêu cũng ko đủ trả lãi,nói gì đến trả vốn!
  3/TẠI SAO LÃI SUẤT CAO QUÁ?
  -Vì lạm phát cao quá,lãi suất phải cao để HÚT tiền về.
  4/TẠI SAO LẠM PHÁT CAO THẾ?
  -Vì lượng in tiền ra quá nhiều.
  5/TẠI SAO LẠI IN TIỀN RA QUÁ NHIỀU?
  -Vì nhà nước phải gom USD và Vàng.
  6/TẠI SAO NHÀ NƯỚC PHẢI GOM USD VÀ VÀNG?
  -Tiền hồ trả nợ nước ngoài nó đíu lấy vì ko giá trị.
  7/TẠI SAO NỢ NƯỚC NGOÀI NHIỀU THẾ?
  -Vay về ko biết làm ăn cho ra lợi nhuận mà chủ yếu là táp như cá tra táp kít và tham nhũng .

xxxxxxxxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/manh-tay-ban-von-nha-nuoc-tai-hai-ong-lon-bia-thang-10-11-toi-20170927165232773.chn

Mạnh tay bán vốn Nhà nước tại hai “ông lớn” bia tháng 10 – 11 tới

27-09-2017

xxxxxxxxx
http://cafef.vn/vietnam-airlines-len-ke-hoach-ban-tiep-41-co-phan-cho-cac-nha-dau-tu-20171109165814847.chn

Vietnam Airlines lên kế hoạch bán tiếp 4,1% cổ phần cho các nhà đầu tư

09-11-2017

xxxxxxx
http://cafef.vn/cuoi-nam-bung-hang-thoai-von-nha-nuoc-20171121070931508.chn

Cuối năm “bung hàng” thoái vốn nhà nước

21-11-2017

xxxxxxxhttp://cafef.vn/vi-sao-ngan-hang-don-dap-thoai-von-vao-luc-nay-2017112320003725.chn

Vì sao ngân hàng dồn dập thoái vốn vào lúc này?

23-11-2017

Vì sao ngân hàng dồn dập thoái vốn vào lúc này?Việc các ngân hàng cấp tập thoái vốn trước hết là nhằm tuân thủ Thông tư số 36 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Ảnh minh họa: giao dịch tại Vietcombank)

Thời gian gần đây, liên tiếp các cuộc thoái vốn đang được các ngân hàng thực hiện nhằm mục tiêu giảm sở hữu chéo trong ngành ngân hàng.

Dồn dập thoái vốn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo về việc bán vốn tại các công ty trực thuộc mang thương hiệu gắn liền Agribank. Theo đó, Agribank bán vốn tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC) qua việc bán đấu giá hơn 12,6 triệu cổ phần AJC với giá khởi điểm 13.900 đồng/cổ phần; thoái vốn tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam và bán Công ty Cho thuê tài chính I Agribank (ALCI) do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết ngân hàng này cũng đang tích cực triển khai kế hoạch thoái vốn tại các ngân hàng, công ty tài chính theo quy định của Nhà nước. Hôm 20/11 vừa qua, Vietcombank đã thoái toàn bộ vốn thành công ra khỏi SaigonBank và Công ty Tài chính xi măng (CFC). Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank đã chào bán hơn 13,2 triệu cổ phần của SaigonBank ra công chúng với mức giá khởi điểm 12.550 đồng/cổ phần. Có tới 20 nhà đầu tư (NĐT) tham dự và khối lượng đăng ký mua gấp hơn 4 lần khối lượng chào bán với giá đặt mua cao nhất lên tới 20.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, Vietcombank đã bán toàn bộ số cổ phần tại SaigonBank với giá cao nhất và thu về được hơn 266 tỷ đồng chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 100 tỷ đồng. Ngoài ra, NH này thu về được 76 tỷ đồng từ việc bán cổ phần tại CFC với giá bán cao hơn giá khởi điểm 5 đồng khi giá đấu thành công bình quân là 11.554 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của BIDV cũng cho biết, ngân hàng này đang tiếp tục thực hiện thoái vốn ra khỏi doanh nghiệp ngoài ngành. Trong mấy năm vừa qua, BIDV cũng là một trong những ngân hàng tích cực thực hiện thoái vốn.

Hay như ngày 21/11, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) đã bán thành công 4 triệu cổ phiếu SSG của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam ( PV-SSG) bằng phương thức đấu giá. Có 5 nhà đầu tư tham gia đấu giá trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 4 cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 4,26 triệu cổ phiếu. Mức giá đấu thành công là 10.640 đồng/cp cao hơn một chút so với giá khởi điểm 10.638 đồng/cp. Kết quả, nhà đầu tư tổ chức đã mua thành công toàn bộ cổ phần mang ra đấu giá. Tổng giá trị cổ phần bán được là 42,56 tỷ đồng.

Thời điểm hợp lý

Việc các ngân hàng cấp tập thoái vốn trước hết là nhằm tuân thủ Thông tư số 36 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng lẽ việc thoái vốn đã phải diễn ra sớm hơn nhưng đã có sự chậm trễ. Theo lý giải của một số chuyên gia, việc thoái vốn diễn ra chậm hơn kế hoạch đó là do tình hình, bối cảnh chung của cả nền kinh tế chứ không riêng gì ngành ngân hàng. Khi đó, các ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, một số ngân hàng ngỏ ý bán bớt phần vốn đầu tư ngoài ngành nhưng đã không tìm được người mua. Hơn nữa, trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều khó khăn lúc đó, “dục tốc sẽ bất đạt”. Tuy nhiên, đây có thể là thời điểm thích hợp hơn để thực hiện thoái vốn ngoài ngành khi kinh tế vĩ mô tốt hơn, sức khỏe cũng như hình ảnh của hệ thống NH trong mắt NĐT cũng được cải thiện rõ rệt…

Ngoài ra, có thể thấy, hiệu quả đầu tư của các khoản vốn góp của ngân hàng vào các doanh nghiệp được thoái vốn cũng không khả quan. Ví dụ, tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam (PV-SSG), lợi nhuận 2 năm gần đây hết sức khiêm tốn, năm sau sụt giảm hơn năm trước. Năm 2016, lợi nhuận sau thuế của PV-SSG giảm gần một nửa, từ mức 58 triệu đồng năm 2015 xuống 30 triệu đồng, doanh thu thuần khiêm tốn ở mức 3 tỷ đồng.

Tương tự, tại Công ty Tài chính CP Xi măng (CFC), nhiều năm liền, các cổ đông không được chia cổ tức. Hay như mặc dù lợi nhuận sau thuế của 6 tháng đầu năm 2017 cũng đã đạt gần bằng mức lợi nhuận của cả năm 2016. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm của SaigonBank là nợ xấu. Tính đến 30/9/2017, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn của Saigonbank cao hơn so với cuối năm 2016, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,63% lên 2,75%, khá sát mức trần 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Dẫu vậy, mỗi doanh nghiệp sau khi thoái vốn dù chưa có hiệu quả đầu tư cao thì cũng sẽ có thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp để phát triển. Còn đối với ngân hàng, khi hoạt động chưa hiệu quả tại doanh nghiệp thì việc thoái vốn lại là cần thiết. Có thể thấy, tinh thần chung việc các ngân hàng đang nỗ lực thực hiện thoái vốn ra khỏi các TCTD được các chuyên gia ngân hàng đánh giá tích cực đẩy nhanh lộ trình thực hiện Đề án 1058 tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020. NHNN đã và đang chỉ đạo, xử lý vi phạm về sở hữu chéo thông qua nhiều giải pháp như yêu cầu chuyển nhượng bớt cổ phần, thoái vốn khỏi các TCTD giúp hệ thống NH hoạt động ngày càng lành mạnh, minh bạch hơn.


Theo Linh Nga

Diễn đàn doanh nghiệp

CXN_112417_12 895_ Tổng số nợ xấu do suy trầm 9.11 là 1,2 triệu tỷ, VAMC một năm 2017 giải quyết 16 ngàn tỷ thì cục nợ xấu trên lý thuyết mất 75 năm để giải quyết (bad debt 2017 all o ver, jailing BR, force growth, trying hard, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restruc turing, interest rates 2016, bell tolled) : Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng

CXN_112417_12 895_ Tổng số nợ xấu do suy trầm 9.11 là 1,2 triệu tỷ, VAMC một năm 2017 giải quyết 16 ngàn tỷ thì cục nợ xấu trên lý thuyết mất 75 năm để giải quyết (bad debt 2017 all over, jailing BR, force growth, trying hard, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 2633 ngày 30.5.13 (5 năm rưỡi nay)…
xxx
CXN_053013_2633_Giống bài của tôi, ĐCS hết giấu được nữa rồi: Sẽ mất cả thập kỷ để giải quyết nợ xấu (10 năm)
xx

Icon_Symbols_ĐCS_Stalin

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Stalin (Con quỷ sống giết 42 triệu dân)

Châu Xuân Nguyễn

Comment của 1 bạn đọc trung thành hằng 3 năm nay, thuộc lòng luôn những gì tôi từng viết…
và comment ngay ngày 28.05.2013, ngay ngày bài báo mới ra luôn, tôi thì phải mất mấy ngày tìm bài đối chiếu mới viết được bài này…
——
danvietcungkho

28.05.2013 @ 2:34 Chiều [Edit]

Úi chà ! Nói y như những gì Anh Châu đã nói . Tư tưởng lớn gặp nhau hay chỉ là những con vẹt cuốn theo chiều gió ?

Chiên da kinh tế VN thời XHCN , tiến sĩ Nguyễn Đức Thành: Sẽ mất cả thập kỷ để giải quyết nợ xấu

Báo cáo “Trên đường gập ghềnh tới tương lai”, một bản báo cáo thường niên do Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia Hà Nội công bố, nhận xét: “Việt Nam dự kiến sẽ mất thời gian từ 7 đến 10 năm tới để xử lý nợ xấu, tùy thuộc vào khối lượng nợ xấu và mức độ phức tạp khi xử lý”.
………
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/96986/Chuyen-gia-Se-mat-ca-thap-ky-de-giai-quyet-no-xau.html

Trả lời
chauxuannguyenblog
28.05.2013 @ 4:27 Chiều [Edit]

Con vẹt đó bạn…
Anh Châu

———-
Theo tôi biết, tay Nguyễn Đức Thành này hiện giờ là Cố Vấn tối cao về KT cho 3 Dũng, hình như lấy bằng bên Anh, School of Economics như Lý Quang Diệu vậy. Vâng, chỉ những thằng học KT bên chủ nghĩa tư bản mới hiểu lõm bõm (phải chờ lấy thêm kinh nghiệm thực tiễn, tay này khoảng 30’s nên còn yếu kinh nghiệm, nhưng nguyên tắc KT thì nắm vững).

Tay này đọc bài của tôi nhiều lắm, sau đây là những chứng minh..

CXN_043013_2508_Lời tâm sự với đồng bào về GDP và tham nhũng (MMDT)

Trích bài 2508 ngày 30.04.2013 (he he tâm sự ngày mất nước mà !!!) : “Trích bài:”Qua những thiếu hụt trầm trọng về Ngân sách của Bộ Tài Chính, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hanoi là tiêu biểu thì đồng bào thấy rõ ra rằng không phải chính phủ, nắm Ngân Hàng Nhà Nước là muốn in bao nhiêu tiền cũng được để vượt qua khó khăn (những khó khăn hiện thời, nếu có trong tay 200 tỉ usd tức là 4 triệu tỉ sẽ giải quyết tất cả, một cái vèo với người làm KT giỏi, chúng ta biết tất cả khó khăn chỉ vì thiếu tiền, có tiền thì bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua được. Vậy sao khó khăn KT từ đầu năm 2011, 2 năm rưởi nay vẫn không giải quyết được và như tôi dự báo sẽ kéo dài 10 năm nữa…chung quy chỉ vì thiếu tiền. Trong gia đình đồng bào, có 1 tỉ thì giải quyết tất cả nhưng trong phương diện quốc gia thì cần 4 triệu tỉ và Đảng Cộng Sản không có số tiền này nên khó khăn phải là 10 năm nữa). Để đồng bào khái niệm 200 tỉ usd là bao nhiêu, mỗi năm ngoại quốc viện trợ 8 tỉ usd cho VN tức là năm 2014, thế giới phải viện trợ cái vèo 25 năm một lần là 200 tỉ usd thì chúng ta mới thoát khỏi khó khăn năm 2015 và từ đó vươn lên.”(hết trích)

Trích thêm:”Tại sao cần tới 25 năm viện trợ trong 1 ngày năm 2014 ??? Vì tham nhũng, vì bất tài, vì Vinashin 5 tỉ usd, vì Trọng Lú bao che trốn thuế Ciputra 3000 tỉ đồngTham nhũng nghìn tỉ thời ông Trọng sắp được lôi ra phục vụ Hội nghị Trung ương 7?, vì Nguyễn Bá Thanh trốn thuế đất đai Đa Nẵng, vì xây cầu đường ổ voi ổ gà, cầu vượt phá ra làm lại, vì bauxite ăn chia với Trung Quốc, vì thủy điện ăn chia với TQ …vì hàng ngàn chuyện tham nhũng, làm hư, làm ẩu, làm hoang phí..rồi từ đó phải có gói cứu trợ BĐS, gói cứu trợ nợ xấu NH, gói cứu trợ nợ của tập đoàn và TCty…tất cả dồn lại thì ngay bây giờ chúng ta cần 25 năm viện trợ ngay lập tức ngày 01.01.2014 thì chúng ta sẽ không còn khó khăn trong 10 năm nữa. Nhưng bây giờ có ai giúp hay không ??? Dĩ nhiên là không, Trung Quốc ?? không, Châu Âu, mỗi năm họ có Ngân sách viện trợ và 8 tỉ usd là tối đa Ngân sách họ cho phép rồi, Nhật (cũng như Châu Âu), Mỹ, hoàn tòn không. Vậy thì sao ??? Vậy thì chúng ta phải đối phó với khó khăn kinh tế và cuộc sống 10 năm nữa.”(hết trích)

CXN_050413_2516_Ngày 03.09.12 là ngày tôi biết rằng tôi đã hạ gục nền KT của CS và theo sau là chế độ CS: Việt Nam chống chọi với nợ xấuTrích bài 2516 ngày 04.05.2013:”Ví dụ cty BDS KBC của Đặng Thành Tâm có nợ xấu một building 250 căn hộ là 500 tỉ đồng với Navibank. Ví dụ VAMC bỏ 50% tức là 250 mua lại số nợ này, tức là VAMC bây giờ là chủ sở hữu của building này với số tiền bỏ ra là 250 tỉ, nhưng trị giá sổ sách là 500 tỉ. Vậy thì bây giờ VAMC bán những căn hộ này cho ai và bao nhiêu để thu lại 250 tỉ mua nợ ??? Với tình hình BDS như ngày hôm nay thì VAMC sẽ mất 10 năm nữa mới bán hết 250 căn hộ này và khi thu lại chùng 100 tỉ. Vậy thì trong 10 năm chờ đợi bán 250 căn hộ này thì…vốn lại chôn thì làm sao xoay vòng mua món nợ xấu tới. Nợ xấu NH có thể chờ 10 hay 20 năm để giải quyết hay không ???”(hết trích)

CXN_042213_2469_Tình trạng này sẽ kéo dài 10 năm vì không thấy có gì cứu được trước mắt: Doanh nghiệp kiệt sức

CXN_052713_2615_Vậy hoá ra VAMC chỉ để hợp thức hoá bơm tiền từ NHNN ra NHTM chứ không xử lý nợ xấu: “Xử lý nợ mà để tài sản mất hết thì nguy”

Trích bài 2615 ngày 27.05.2013:”Xừ lý nợ xấu đúng nghĩa như của Bianco Fish là dùng vài chục tỉ, trả nợ tồn đọng cho người cung cấp cá, phát mãi dây chuyền hay bán cả công ty cho SHB, SHB sẽ có một đội ngũ quản lý Bianco Fish mới, chủ cũ sạch sẽ nợ, phủi tay ra đi tay trắng, Bianco Fish có chủ mới, không còn nợ xấu, SHB quản lý, lợi nhuận trả góp lại cho cty mua nợ DATC. Đó là đúng nghĩa nợ xấu. Tiền mua nợ xoay vòng để cứu phần nợ của 1 cty khác, vậy mà mấy năm nay chỉ mua nợ duy nhất Bianco Fish.

Còn cơ cấu của VAMC là bơm tiền để giản áp lực nợ cho NHTM, khi hết 500 tỉ thì phải bơm thêm, bơm thêm cho tới khi đủ 740 ngàn tỉ mới thôi, tiền không xoay vòng vì không phát mãi BĐS gì cả, chỉ trông chờ NHTM tự phát mãi. Khi NHTM được bơm tiền, có thanh khoản thì không có áp lực nào để phát mãi BĐS, nhất là khi BĐS đóng băng, vậy thì đâu phải giải quyết nợ xấu. Đó là lý do Vũ Viết Ngoạn phát biểu thế này..trích:”Tuy nhiên, rõ ràng để xử lý nợ cần nhiều giải pháp đồng bộ khác, còn VAMC ra đời cũng chỉ dọn dẹp được một phần mà thôi”, ông Ngoạn đánh giá.”(hết trích).

NHNN định bỏ ra bao nhiêu ngàn tỉ để bơm tiền đẩy lùi nợ cho NHTM, 500 tỉ với zero xoay vòng thì chắc chắn không đủ.”(hết trích)

CXN_042113_2468_5 năm viết văn bản tái cấu trúc KT, 2 năm rưởi “bàn cải” về cty mua nợ VAMC thì 10 năm khủng hoảng Kinh Tế là hoàn toàn có thể: VAMC không phải đũa thần hô biến nợ xấu (incompetent)

CXN_033013_2384_Nước VN nghèo đến thế hay sao ???: “Siêu công ty” dọn nợ xấu trước giờ ra mắt VAMC

Trích bài 2384 ngày 30.03.2013:”Chúng nó lấy 500 tỉ để đi mua nợ 200 ngàn tỉ để cứu nợ xấu ??? Cty VAMC lại xử lý nợ nữa, tức là mua 300 tỉ nợ xấu (300 căn hộ thô @ 2 tỉ chưa hoàn tất, bỏ vào 200 tỉ hoàn tất rồi rao bán 500 tỉ cho “thị trường BĐS đang sôi động” ????

Trong khi 2 NH (trong tồng số 100 Tổ chức tín dụng cần sát nhập) đòi phải có 37 ngàn tỉ mới có cơ hội sát nhập ???”(hết trích).

CXN: Vậy thì bài báo dưới đây cũng xác nhận là nợ xấu rất lớn, từ 500.000 tỉ đến 1 triệu tỉ và ĐCS không có tiền, chỉ có 500 tỉ bây giờ nên mới cần 10 năm để xử lý dứt điểm.

CXN_032513_2361_Bài này để giải thích cho BCT, BBT, UV BCH TW, ĐBQH, Đảng Viên: 37 ngàn tỉ mà PVFC đòi hổ trợ để sát nhập có phải nợ xấu hay không ???: Nó đó chứ còn ai trồng khoai đất này

Trích bài 2361 ngày 25.03.2013: “37 ngàn tỉ là gấp 74 lần 500 tỉ ???? Nợ xấu NHNN công nhận là 202 ngàn tỉ, theo Basel là 740 ngàn tỉ, Fitch là 500 ngàn tỉ ??? Lựa cái nào ???

Bất kỳ lựa cái nào, dùng 500 tỉ để xử lý nợ xấu hệ thống NH là hơi buồn cười.

Nếu câu chuyện này có thật, thì đó là lý do giải thích tại sao NHNN bưng bít số thật của nợ xấu lâu đến bây giờ, vì nếu xì ra là 740 ngàn tỉ thì thị trường tài chánh đâu có ngu, họ hỏi lấy đâu ra 740 ngàn tỉ để xử lý nợ xấu thì lòi ra một vấn nạn lớn không bao giờ giải quyết nổi, đó là nợ xấu NH sau khi UB KT QH tuyên bố không có tài nguyên để xử lý BĐS.”(hết trích)


CXN: Bài báo này sẽ làm 70% DNNVV đang lỗ lã nặng nề, đang phân vân xem KT vĩ mô có sáng sủa thêm hay không thì nhờ vào bài này, họ sẽ quyết định rất nhanh vì họ biết cuộc sống của họ trong bối cảnh nợ xấu, kẹt thanh khoản, lãi suất phải tăng cao và ảnh hưởng tới hàng hoá tiêu thụ (tồn kho chất đóng), lợi nhuận (hay lỗ lã hộc máu của họ). Và dĩ nhiên nó giúp họ khỏi phải mướn mặt bằng, mướn NV đứng làm kiểng khi DN họ lỗ lã, nặng nợ với NH thêm và khi họ chính thức ngã quỵ thì căn hộ mà cha mẹ họ để lại trước khi chết cũng sẽ tặng không cho nhà băng.

CXN_050513_2518_Chính thức rồi nhé, phù phép, đẩy lùi gì cũng là ít nhất 500 ngàn tỉ: Nửa triệu tỷ đồng nợ xấu ngân hàng

“Chiến thắng ắt về ta”

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
30.05.2013
Châu Xuân Nguyễn

——————————

http://www.vinacorp.vn/news/se-mat-ca-thap-ky-de-giai-quyet-no-xau/ct-545690

Sẽ mất cả thập kỷ để giải quyết nợ xấu

Thứ Ba, 28/05/2013, 11:23 RSS Gửi email In tin

Việt Nam có thể mất mát cả thập kỷ trước mắt để xử lý nợ xấu ngân hàng, một báo cáo kinh tế được công bố ngày 27-5 đã đưa ra cảnh báo như vậy.
Báo cáo “Trên đường gập ghềnh tới tương lai”, một bản báo cáo thường niên do Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia Hà Nội công bố, nhận xét: “Việt Nam dự kiến sẽ mất thời gian từ 7 đến 10 năm tới để xử lý nợ xấu, tùy thuộc vào khối lượng nợ xấu và mức độ phức tạp khi xử lý”.

Tác giả chính của báo cáo, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận xét, nếu căn cứ vào tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố là 6% vào tháng 2 vừa qua, và các số liệu nợ xấu khác, thì nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng nằm trong khoảng 180 -300 ngàn tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông nhận xét, tỷ lệ nợ xấu là rất tù mù. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu là 3,57% vào tháng 3/2012, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, đã leo cao lên 8,6% theo công bố của NHNN sau đó, và lên đến 9,53% đến tháng 9/2012.

Trong khi đó, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm ngoái lại chỉ còn 7,8%, căn cứ vào kết quả của cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ này đến cuối tháng 3 vừa rồi lại giảm xuống còn 4,51%, theo Chính phủ căn cứ vào báo cáo của các tổ chức tín dụng.

Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lại cho biết, tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng 64% so với năm 2011. Tuy nhiên, ủy ban không làm rõ con số này.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cảnh báo: “Thậm chí nợ xấu tăng gấp đôi so với mức hiện nay”. Ông nhận xét, trong trường hợp này thì vốn của các ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng, mức an toàn vốn ước tính có thể giảm xuống một nửa.

“xử lý nợ xấu mang tính hệ thống là yêu cầu cấp thiết”, ông nói.

Các chuyên gia kinh tế đều chia sẻ lo ngại của ông Thành.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nợ xấu có thể lên đến 500 ngàn tỉ đồng, và vì thế Công ty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC) có vốn 500 tỉ đồng sẽ không giúp giải quyết được vấn đề.

Ông nói: “Liệu công ty này có giải quyết được cục nợ 500 ngàn tỉ đồng không, hay 5 năm nữa không xử lý được nợ xấu lại bật ra?”.

Ông Doanh cho rằng, vấn đề nợ xấu sẽ rất khó xử lý trong bối cảnh doanh nghiệp nhà nước đang nợ tới 1,3 triệu tỉ đồng, doanh nghiệp tư nhân phá sản hàng loạt, và thị trường bất động sản đông cứng.

Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bùi Khắc Sơn lo ngại rằng, “hàng đống” doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp bất động sản ôm đống nợ xấu khổng lồ và đang chờ chết.

Ông Sơn nói: “Đây chính là phần đã bị hoại thư, phải cắt bỏ, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cả cơ thể. Đã đến lúc cần phải chấp nhận chịu đau để cắt bỏ”.

Trong khi đó, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa nói: “Tôi sợ rằng chúng ta cứ loay hoay giải quyết nợ xấu xong thì công nghiệp Việt Nam chả còn gì”. Ông giải thích, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả của Nhà nước trong các ngành như thức săn gia súc, hóa mỹ phẩm, nước uống, bánh kẹo lần lượt bị xóa sổ trên bản đồ công nghiệp Việt Nam vì đã bị các doanh nghiệp FDI thôn tính.

Báo cáo tổng kết: “Nền kinh tế tiếp tục lấn sâu vào suy giảm, tích tụ thêm những rủi ro nằm sâu trong nội tại nền kinh tế. Trong khi đó, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hầu như không đạt được bước tiến nào đáng kể”.

Theo thesaigontimes.vn

xxxxxxxhttp://cafef.vn/tong-so-no-vamc-thu-hoi-tu-dau-nam-den-nay-khoang-16000-ty-dong-20171114172847721.chn

Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng

14-11-2017

Tổng số nợ VAMC thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng

Theo ông Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc VAMC, sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, việc thu giữ tài sản của VAMC tốt hơn rất nhiều.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42). Cùng với đó, ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (Đề án 1058).

Ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 20/7/2017, NHNN đã ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN để triển khai thực hiện trong toàn ngành ngân hàng. Cũng trong ngày 20/7/2017, NHNN đã có Quyết định 1533/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án 1058. Ngày 21/7/2017, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 trong toàn ngành ngân hàng.

Đồng thời, NHNN đã có các văn bản hướng dẫn các TCTD (theo từng nhóm, loại hình TCTD) xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020. NHNN đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án và chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thuộc trách nhiệm của ngành Ngân hàng.

Theo NHNN, có thể thấy, sau khi có Nghị quyết 42, công tác thu hồi, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD VN (VAMC) cũng thuận lợi hơn khi nhiều rào cản trong xử lý nợ xấu được dỡ bỏ.

Ông Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc VAMC cho biết, từ tháng 8/2017 đến nay, sau khi triển khai việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, VAMC thu hồi được khoảng 5.000 tỷ đồng, đưa tổng số nợ thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng.

Tính từ khi thành lập vào năm 2013 đến nay, tổng số nợ xấu mà VAMC đã xử lý đạt 66.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD. Dự kiến từ nay đến cuối năm, VAMC sẽ mua thêm ít nhất 2.000 tỷ đồng nợ xấu của các TCTD theo giá thị trường.

Tổng Giám đốc VAMC cho biết thêm, sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, việc thu giữ tài sản của VAMC tốt hơn rất nhiều. Trước đây TCTD cũng như VAMC thu giữ trên cơ sở Nghị định 163/2006/N Đ-CP về giao dịch bảo đảm, tuy nhiên tốc độ xử lý vẫn còn chưa được như mong muốn do quyền của chủ nợ vẫn yếu thế. Còn Nghị quyết 42 đã bảo vệ chủ nợ tốt hơn và một lần nữa khẳng định quyền thu giữ tài sản đảm bảo.

NHNN cho rằng mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với những nỗ lực và kết quả tích cực nói trên sẽ là bước đệm vững chắc để ngành ngân hàng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và các năm tiếp theo, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ

CXN_112417_12 894_ Tham nhũng và lãng phí làm người dân nai lưng trả sưu cao, thuế phí nặng ch o nợ công, nợ xấu, nợ DNNN 10 triệu tỷ, 500 tỷ usd (Venezuela vỡ nợ 150 tỷ đô) bằng 10 năm t hu ngân sách (waste & corruption, Calling to stop paying taxes, recession getting worse, dismantling of the administra tion, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to o perate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Cận cảnh dự án bệnh viện hơn 2.30 0 tỷ đồng “đắp chiếu” tại thành phố mới Bình Dương

CXN_112417_12 894_ Tham nhũng và lãng phí làm người dân nai lưng trả sưu cao, thuế phí nặng cho nợ công, nợ xấu, nợ DNNN 10 triệu tỷ, 500 tỷ usd (Venezuela vỡ nợ 150 tỷ đô) bằng 10 năm thu ngân sách (waste & corruption, Calling to stop paying taxes, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Cận cảnh dự án bệnh viện hơn 2.300 tỷ đồng "đắp chiếu" tại thành phố mới Bình Dương
xx

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời xem bài cũ 12 800 ngày 26.10.17 (gần 1 tháng trước)
xx
CXN_102617_12 800_ Bài dài : Gần 1 năm trước, CXN nói kinh tế VN bế tắc, bây giờ Kiểm Toán NN sau khi nhìn tổng thể, nói một câu y xì. Tại sao tôi kết luận KT VN bế tắc ??? (tôi Kết luận với tư duy của một nhà nghiên cứu KTVN và một KS chuyên nghiệp, đào tạo, huấn luyện và hành nghề gần 40 năm ở Úc). Có bắt dc bệnh mới chữa đúng bệnh, không như chiên da KT đầu ngành như Phạm Chi Lan và Lê Đăng Doanh(question asked to how CPV deal without SOE, urging sell by Dept of Finance, sense of urgency, dreadful sell, slowed down on sell-off, massive sell off DNNN by cities & central, PPP, terminology, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Kiểm toán Nhà nước: Khối doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nền kinh tế nhiều vấn đề
xx


Châu Xuân Nguyễn
xx
Tại sao CXN nói KT bế tắc ??? Tại vì HN4 khóa 11, chúng nó ngâm cứu và nhìn nhận rằng phải thay đổi mô hình tăng trưởng vì mo hình của 3D trc ĐH 12 là không khả thi. Vậy thì chúng cùng họp hội nghị 4, đưa tới nghị quyết là phải thay đổi mô hình tăng trưởng dựa vào những ý kiến, ý cò của cái đám gọi là chiên da KT đầu nganh và đưa ra nghị quyết là phải tăng năng suất lao động, theo đuổi cách mạng công nghệ 4D. Với tư duy của một KS và biết nền công nghệ VN lạc hậu 50 hay 100 năm so với thế giới thì làm sao có dc thị trường lớn để tiêu thụ những sản phẩm tự động hóa dc. Khi mô hình mới đưa ra, mọi ng châu đầu, châu tài nguyên quốc gia vào một mô hình không khả thi thì sau 4 hay 5 năm sẽ nhận ra thất bại, lúc đó mất 5 năm và hằng triệu tỷ nguồn lực quốc gia vào chuyện cải cách đó. Mời đọc lại bài cũ 11 692 ngày 10.10.16 (1 năm trước)

xxxxxx
CXN _101016_11 692_ 200 thằng đui cùng nhau ra nghị quyết về đường hướng KT Vĩ mô cho đám mù NXP dẫn dắt 93 triệu dân trg cơn suy thoái trầm trọng kỳ tháng 6.2016 này: ĐCSVN trơ trẻn đến thế này là cùng (reverse growth, straight-faced lying, HN4/12, system crumple): Khai mạc HN TW4 (khóa 12): Đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, lối sống có ý nghĩa sống còn
xxx

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XII. Ảnh: TTXVN
Châu Xuân Nguyễn

xxx10.10.16 thì mọi bằng chứng một suy thoái lâu dài đang chiếm lĩnh VN, GDP tăng trưởng sụt từ 6.68% năm 2015 còn 6.0% đến 6.3% năm 2016, WB đã điều chỉnh dự báo lại như thế,xx
CXN _100816_11 688_ Không những chiên da KT bộ ngành VN tồi, chiên da KT tự do hàng đầu cũng không kém …tồi. Họ không biết dự bào, họ chỉ đợi khi có số thống kê ra hay ADB, IMF, WB công bố dự bào thì họ mới… phân tích chuyện đã rồi, đã đi vào …thống kê. Khi đó, độ chậm KT đã xảy ra, nếu có phương án nào cứu vãn thì phải mất 1 hay 2 năm thì mới có hy vọng (hy vọng thôi vì tài năng của đám chiên da KT VN có gì đâu mà tôi phải kỳ vọng thay đổi dc, ko có kiến thức, ko có kinh nghiệm và chắc chắn ko có tầm nhìn KTVM thì giải pháp chỉ là đoán mò mà thôi) trở đầu, ngưng suy thoái chứ chưa nói đến tăng trưởng hay tăng trưởng mạnh (forcasting skills of VNese Economists). Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan bị vạch mặt rồi nên bây giờ hạng KTG thứ cấp dc đôn lên, nhưng đám này càng tệ hơn nhiều, đó là Bùi Văn, Ngô Trí Long: Kinh tế Việt Nam đang chựng lại?
https://www.facebook.com/tamnhinkinhtevimo/posts/1240514942671507:0
xx
BĐS nguy cơ tồn dư 3 triệu căn so với 200 ngàn căn cuối 2014 CXN _100916_11 690_ Rồi thì nợ xấu NH vì BĐS sụp đổ sẽ trở lại với khoảng 1 tới 2 triệu tỷ. CS có ngu hay không, bọn ngu đần như thế này thì đất nước con người VN ko còng lưng nghèo mãi đóng thuế trả tiền cho sự ngu dốt của chúng. BĐS suy sụp vì suy thoái từ 2011 đến 2015 với 200 ngàn căn hộ tồn kho thì lần này suy thoái 2016 với tương đương 3 triệu căn hộ (cả nước) tồn kho toàn loại cao cấp (thần thoại, interest rates 2016, looming recession, repeat collapse of Real Estate): Thứ trưởng Xây dựng quan ngại ngân hàng cho vay “dồn cục” vào vài dự án lớn (KT* – 586 – 040112 – Tìm đâu ra 200 nghìn tỷ đồng để cứu doanh nghiệp bất động sản? )
https://www.facebook.com/tamnhinkinhtevimo/posts/1241401785916156:0
xx
CXN: Với những thông tin KT 2016 như thế vậy mà Trọng Lú vẫn trơ trẽn phát biểu ntn thì tôi thật sự ko nhìn thấy cái nào trơ trẽn bằng.
xx
Trích phát biểu: “Tại hội nghị này, TƯ sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.” (HT)

xx
CXN: Suy thoái tháng 6.2016 là đã lộ rõ nét, chúng nó không có một kế sách nào để ngưng suy thoái này sâu thêm hay dài ra thêm vì tất cả nguồn lực tiền đã cạn kiệt. Suy thoái 2011, 3D còn tiền (còn có khả năng vay nợ) nên còn có gói BĐS 30 ngàn tỷ, còn có giảm, giản và sụt thuế, nhưng lần này thì chết đứng, ngay việc đơn giản ai cũng biết mà làm ko dc là giảm lãi suất cho vay, chuyện này cứ hì hục bắt đầu từ tháng 4.2016 lúc NXP mới lên TT lần đầu, đến giờ là 6 tháng mà lãi suất bất di bất dịch. Đó là hình ảnh mà ng dân nhìn thấy của ĐCSVN này, lần suy thoái này là bất lực hoàn toàn, lần trc là 5 năm nhờ có gói BĐS, miễn giản giảm thuế, lần này thì là zero nên khả năng là từ 5 tới 10 năm nữa là có thật. ĐCSVN bây giờ chỉ đứng trân mà chịu trận này thôi.
xx
Trích phát biểu: “Toàn hệ thống chính trị đã tích cực kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của tình hình không thuận như: Kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; giá dầu thô giảm mạnh, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với dự kiến kế hoạch, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước và sự phát triển của ngành Dầu khí.”(HT)

xxx
CXN: Nói rằng hệ thống phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế v.v.. là quá trơ trẽn chứ còn gì nữa, NXP chỉ làm KT tồi tệ hơn thôi chứ ko khắc phục dc gì cả…
xx
Trích phát biểu: “Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức khoảng 6,7%“(HT)

xxxxxxxxxx
CXN; Giữ tăng trưởng ở mức 6.7% trong khi mọi ng cảnh báo là từ 6 đến 6.3% là tối ưu thì có trơ trẽn hay không ????
xx
Trích phát biểu: ” Đặc biệt chú trọng các chính sách, biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.”(HT)

xx
CXN: Từng phần nhỏ những phát biểu trên đây của NPT là hoàn toàn bịa đặt, giáo điều và trơ trẽn… Kiểm soát nợ công ???? Nợ công đến gần 3 triệu tỷ và ko ngừng tăng vì trái phiếu mỗi năm cần vay thêm 600 ngàn tỷ hay 30 tỷ đô thì nợ công kiểm soát cái nổi gì, có phải trơ trẽn hay không vậy ????
xx
Xử lý nợ xấu: CXN đã nói rồi VAMC chỉ là trò lừa bịp, chỉ chuyển từ nợ NH qua VAMC giữ giùm chứ VAMC có xử lý dc hay bán dc nợ đâu ???
xx
Cơ cấu lại NS NN, có cơ cấu dc, đâu, chúng cứ bán hết, tất tần tật để chạy tiền cho NS mỗi ngày, chúng bán Habeco, Sabeco, Vinamilk v.v…để có tiền chi tiêu ngân sách.
xx
Đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công: Từ 2013 đến giờ có dự án đầu tư công nào nữa đâu, chỉ lo dọn dẹp những dự án đắp chiếu mà 3D bỏ lại cũng đủ hụt hơi, nói vậy có trơ trẽn hay không vậy NPT ???
xx
Tái cấu trúc DNNN: Tất cả chỉ là bán tất tần tật, con bò sửa thì bán lấy tiền bù đắp NS, con làm ăn lỗ lã thì bán đứt để NN ko bị tăng thêm nợ, tụi DNNN bình bình thì tạm thời để đó, bán ko còn gì nữa thì tới chúng bây chứ có còn gì nữa đâu mà tái cấu trúc. Nói vậy có là trơ trẽn hay ko vậy Trọng Lú ????
xx
Tái cấu trúc NH: Giờ này vẫn loay hoay ko biết xử lý nợ xấu từ VAMC thì tái cơ cấu cái nỗi gì ??? Có trơ trẽn hay ko vậy ??? Tình lừa ai đây, lừa dân ko dc, lừa BCT, BBT, BCHTW, ĐBQH, Lão thành, ĐV cũng ko dc thì ăn nói trơ trẽn ntn để có động cơ gì ????
xxx
Cải thiện đầu tư KD: Điều này trơ trẽn tới mức độ buồn cười rồi…
xxxxx
Trích bài phát biểu: “Đề cập việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.”(HT)xx
CXN: Đổi mới mô hình tăng trưởng là đổi mới thế nào, theo tôi thấy thì chỉ đổi mới từ “năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước” thành “năm sau tăng trưởng thấp hơn năm trước”, 2015 tăng trưởng 6.68%, 2016 sụt còn 6.0% thì 2017 còn bao nhiêu ??? Đó chính là cách thay đổi mà NPT nói chứ DCSVN không cho tôi thấy một kế sách nào để ngăn chặn suy thoái tháng 6.2016 này, vì cạn hết tiền và cạn luôn hết ý tưởng, ko có kích cầu, ko có bơm vốn, không có gói BĐS, ko có miễn giảm giãn thuế thì làm sau suy thoái ngưng phần trầm trọng dc ????
Bế tắc, hoàn toàn bế tắc vì.. hết tiền nên có hiệu ứng chen lấn tín dụng đẩy nhanh lãi suất trg những tháng ngày sắp tới.
xx
Trích phát biểu: “Xuất phát từ thực tế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, Đại hội 12 đã bổ sung, phát triển chủ trương quan trọng này và đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Về đánh giá tình hình, cần đi sâu phân tích thấu đáo những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là những nguyên nhân chủ quan. (HT)

xxxxx
CXN: 93 triệu dân ngày hôm nay biết rất rõ từ 5 năm năm đầu triều đại 3D chỉ là để chuẩn bị học cách tham nhũng phá nát KTVN này và 5 năm sau (từ 2011-2015) khóa XI thì bọn lợi ích nhóm tư hữu của 3D đã lành nghề tham nhũng, cướp bóc từ hệ thống NH, mua quan bán tước, DNNN, tập đoàn và TCty, dự án đắp chiếu như Ethanol, Đạm Vĩnh Bình, PVTex, tài trọ thuế cho Samsung, lọc dầu Kuwait để lại quả vào túi riêng của 3D, ký bừa bãi TPP, FTA, AEC làm ngành nghề chăn nuôi khánh kiệt, ngành nông sản phá sản, ngành cung cấp hàng tiêu dùng cho hệ thống siêu thị bị bọn cá mập đẩy ra khỏi thị trường của chính mình… Bao nhiêu đó thất bại ko nhìn thấy rõ hay sao mà lại phải rút thêm dây kinh nghiệm nữa, quá trơ trẽn Trọng Lú ah !!!
x

Trích phát biểu: “Tổng bí thư gợi mở phải chăng chủ yếu là do chưa nhận thức đúng và thống nhất về mô hình tăng trưởng mới với đầy đủ những yếu tố cấu thành động lực, nguồn lực và phương thức tạo ra sự tăng trưởng, thậm chí còn nhìn nhận giản đơn, đồng nhất mô hình tăng trưởng với mô hình phát triển.

Đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chậm, chưa có bước đột phá về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển theo tín hiệu và cơ chế thị trường.

Nhận thức chưa đầy đủ, tổ chức thực hiện chưa tốt ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, trước hết là ba lĩnh vực trọng tâm ưu tiên tái cơ cấu mà nhiệm kỳ khoá XI đã đề ra. Chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong cải cách căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ kết nối mạng.

xxx

Chưa tổ chức thực hiện tốt việc phát huy những thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế nói chung và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế nói riêng.“(HT)
xxx

CXN: Mô hình tăng trưởng mới là mô hình gì vậy mà TL cứ lập đi lập lại mãi ??? còn chuyện 3 đột phái chiến lược là tái cơ cấu nợ công, ngân hàng và DNNN thì 93 triệu dân đều thấy 3 lĩnh vực này, nợ công, NH và DNNN thì đến năm 2016 này chắc chắn lè tệ hơn gấp trăm lần năm 2011 (ngày 12.10.2011, đúng 5 năm trước) khi TW đề xướng bắt đầu tái cơ cấu 3 lĩnh vực này, nợ công thì tăng từ vài trăm ngàn tỷ thành 2,6 triệu tỷ và ko ngừng, nợ xấu NH thì ngày càng tệ hơn, bao nhiêu chủ NH phải đi tù, còn DNNN thì chớp dc cái nào thì bán cái đó thì làm sao TL có thể trơ trẽn nói rằng “làm chưa tốt” ??? Phải nói là làm quá tồi, tồi hơn 1 thằng con nít tái cơ cấu 3 lĩnh vực nợ công (hay đầu tư công), NH, và DNNN

xx

KT – 148 – 101211 – Khởi động tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Trích bài 148 ngày 12.10.2011 (5 năm nay):”Theo Quyết định 2372/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 7/10 và có hiệu lực tức thì, Ban chỉ đạo còn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đề án khi được phê duyệt.

“Ban chỉ đạo đề án có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai đề án được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước”, Quyết định 2372 nêu rõ.

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước được là một trong ba mũi đột phá, được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2016, bao gồm tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 hôm 10/10 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến việc tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó có nhắc đến ba nhiệm vụ quan trọng kể trên.”(hết trích)

xxx

Trích phát biểu: “Tổng bí thư đề nghị TƯ thảo luận xác định rõ mô hình tăng trưởng cần phấn đấu xây dựng với những đổi mới so với mô hình tăng trưởng hiện nay; lộ trình, bước đi trong 5 – 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030; các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy vai trò của khoa học – công nghệ, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng lao động, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân; chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp; chính sách, biện pháp xử lý căn bản hơn vấn đề nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém…

Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh mới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích từ năm 2007, Ban chấp hành TƯ khoá 10 đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới”. Từ đó đến nay, nhất là những năm gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu thông qua việc ký kết, thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bao gồm những thoả thuận không chỉ về tự do hoá thương mại và đầu tư mà còn gồm cả các cam kết về lao động, công đoàn, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề về chính trị, văn hoá, xã hội rất phức tạp và nhạy cảm khác.

Tổng bí thư đề nghị TƯ thảo luận, cho ý kiến về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này; đánh giá toàn diện, khách quan bối cảnh, tình hình, những tác động tích cực và tiêu cực, đặc biệt là những yếu tố tác động đến ổn định chính trị – xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhận định chính xác những cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong 5 – 10 năm tới. Làm rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách lớn bảo đảm vừa hội nhập kinh tế quốc tế thành công vừa giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Xác định cụ thể, rõ ràng những chính sách, biện pháp ngăn chặn, xử lý những thách thức, tác động tiêu cực từ việc thực hiện các cam kết quốc tế mới có thể xảy ra, đặc biệt là những thách thức, tác động tiêu cực đối với nông nghiệp và nông dân, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mở cửa thị trường, đưa thuế suất nhập khẩu hầu hết các mặt hàng về bằng không; đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị – xã hội khi thực hiện các cam kết về lao động – công đoàn, tự do hoá thị trường dịch vụ, trong đó có thị trường dịch vụ tài chính – tiền tệ, dịch vụ viễn thông, Internet và các mạng xã hội...”(HT)

xx

CXN: Làm sao 93 triệu người dân tin tưởng rằng 200 thằng vô học, kiến thức thua những SV đh mà cùng nhau ngồi tại ĐH3/12 này bàn bạc, hiến kế rồi biểu quyết phương án cứu vãn nền KT này đang trên đường suy thoái trầm trọng. 200 tay ở BCH TW là những ai ??? Là những thằng tham nhũng Bí Thư Tỉnh Ủy như thằng Bí Thư Thanh Hóa nuôi con bồ nhí, như Bí Thư Yên Bái bị bán chết, như Bí thư HCM là thằng tham nhũng nhất nước Đinh La Thăng, là Bình Ruồi, từng tham nhũng chiếm đoạt cả hệ thống NHTMCP của Đặng Văn Thành, là của những thằng CT UBND với tài sản to đùng

xxx

KẾT LUẬN

XX

đỒNG BÀO HÃY THỨC TỈNH, TÌNH HÌNH kt SẼ SUY THOÁI TRẦM TRỌNG HƠN, LÂU HƠN 5 NĂM CÓ THỂ ĐẾN 10 NĂM (2025) và hãy tận dụng cơ hội biểu tình Formosa này của ngư dân 4 tỉnh mà đứng dậy dẹp bọn bất tài, tham nhũng, ngu dốt CS này, sẽ có nhiều, rất nhiều người Việt khắp thế giới sẽ sẵn sàng bỏ thời gian về VN để giúp kiến tạo đất nước, tôi bỏ 8 năm rồi, bây giờ khi CS sụp đổ thì tới phiên họ.

Trân trọng kính chào đồng bào.

CXN, 10.10,16, Melb

xxx

http://www.tintuchangngayonline.com/2016/10/khai-mac-hn-tw4-khoa-12-ay-lui-tinh.html

Khai mạc HN TW4 (khóa 12): Đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, lối sống có ý nghĩa sống còn

xxxx

Mời đọc bài 11 718 ngày 21.10.16…
xxx

CXN _102116_11 718_ Bế tắc KT: Chuyển mô hình tăng trưởng là chuyển bằng cách nào, phải nói cụ thể. Tái cơ cấu 3 lĩnh vực ngày 10.10.2011 (5 năm trước). 3 lĩnh vực đó là Ngân hàng, đầu tư công và DNNN. (Bây giờ NH nát bét vì vẫn còn nợ xấu, nợ công lên đến 3 triệu tỷ, DNNN thì cái nào bán dc tiền là bán rồi, còn gì nữa đâu mà tái cơ cấu ????) (the economy is ceasing to operate, HN4/12, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model, system crumple) : Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm cao chuyển mô hình tăng trưởng

xxx

Châu Xuân Nguyễn

xxxxxx
Sao không nói rõ chuyển đổi mô hình tăng trưởng là chuyễn đổi cụ thể ntn, hay là CTQH cũng không biết chuyễn đổi thành cái gì, ntn ??? Trích bài báo dưới đây ngày 20.10.16 :”Cần có giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng…, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai của Quốc hội, sáng 20/10.“(HT bài báo).

xxxxx
CXN _101616_11 707_ (tiếp theo và hết) Bài viết với tư cách của một Kỹ Sư Công Nghệ/Cơ Khí (Industrial Engineer/Mechanical Engineer): Bế tắc, hoàn toàn bế tắc. 200 đầu khỉ hoạch định mô hình tăng trưởng mà chính chúng không hiểu chúng nói gì thì làm sao 93 triệu dân VN hiểu được ????? (the economy is ceasing to operate, HN4/12, change course): ‘Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng’
xx
https://www.facebook.com/tamnhinkinhtevimo/posts/1248183441904657:0
xxx
CXN: Ngày 16.10.16, CXN viết bài 11 707. Trích :”

Năng suất lao động là thí dụ có một hãng xưởng gò, hàn, đục lỗ sắt, lúc trước làm thủ công, có 20 lao động, mỗi ngày làm ra 2 000 usd thành phẩm. Người chủ DN quyết định tăng năng suất lao động, ng chủ này mua một máy CNC tức là Computerised Numerical Control, hầu như tất ca3d9e62u làm bằng máy, có người lập chương trình cho mỗi công việc. Vậy là 20 lao động này mỗi ngày làm ra 10 000 đô thành phẩm, vậy là hiệu suất lao động của hãng này tăng gấp 10 lần. Nhưng giá phải trả là bao nhiêu ??? Cái máy đó giá hơn 1 triệu đô và phải đào tạo thêm người lập trình, người KS giám sát, người bảo trì v.v… Tất cả đều phải tuyển dụng, huấn luyện v.v..

xx

Vậy thì trên lý thuyết, nếu nhân rộng cho 20 triệu lao động tăng gấp 5 lần hiệu suất là dc như 200 thằng khỉ đột này mơ rồi, đúng không ??? Nhưng thực tế thì sao ????

xxxxx

Nhiều vấn đề thực tế lắm mà 200 con khỉ đột này có từng là KS cơ khí hay Kinh Tế Gia hay kinh doanh đâu mà biết, tất cả đều nghe Lê Đăng Doanh và Phạm Chi Lan kêu gọi tăng hiệu suất thì trg 4 ngày “bàn cải” mà ko thằng nào biết vấn đề để bàn cải rồi ra nghị quyết TW4, rồi cả nước chúi đầu vào làm theo nghị quyết, sau 5 năm mới thấy NQ ko khả thi, không thực tiễn, mất 5 năm và hằng trăm tỷ đô chỉ vì dùng đầu óc của 200 con khỉ đột không có khái niệm gì về công thương, Kỹ nghệ, thị trường, kinh doanh gì cả thì làm sao khả thi cho dc. Những vấn đề thực tiễn mà CXN nói là những vấn đề gì ??? (đây chỉ nói về khía cạnh công kỹ nghệ thôi, KT gồm đủ thành phần, nông dân, thủy hải sản, chăn nuôi, chế tạo gia dùng, dịch vụ, du lịch v.v.. nhiều lắm mà ko thể tất cả đều tự động hóa dc, có những ngành nghề mà tỷ trọng cao trg nền KT mà khả năng tự động hóa rất giới hạn như du lịch, nông sản, chăn nuôi, dịch vụ v.v..)

xxxxx

1. Thị trường

2. Giá phải trả và thời gian đào tạo

xx

1. Thị Trường. Về công kỹ nghệ thì muốn sản xuất đại trà thì phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm, phần nhiều là công nghiệp phụ trợ, ốc vít, bao gì, ô-tô. Nhưng cái vướng mắc là VN đã ký hội nhập zero thuế suất với TPP và AEC, kỹ nghệ ô tô thì chết rồi vì ko thể tái mở cửa cty như Vinaxuki mà sản suất có lời dc. Về chăn nuôi thì VN cần 10 con heo cho 1 lao động, bây giờ phải đổi 50 con heo cho 1 lao động, cá tra, ba sa v.v.. cũng phải thế, có làm dc không. Còn sản xuất hàng gia dụng cung cấp siêu thị thì bị Thái và TC chiếm lĩnh hết thị trường rồi, họ ko mua hàng của VN nữa, họ là chủ siêu thị VN nên ko ai ép họ mua hàng VN dc. Vậy là về phát triển thị trường để có tự động hóa kể như không khả thi gần như cho tất cả mọi ngành nghề.

2. Giá phải trả và thời gian đào tạo. Ngoài việc chủ hãng xưởng phải chi máy móc bình quân đầu người phải là 50 ngàn đô (1 triệu cho 20 đầu người). Tiền đâu mà DN tư nhân có số tiền như thế, ngay cả vay hệ thống NH trg nước cũng ko có đủ, hiện giờ DN vay ngân hàng làm chuyện thủ công còn ko có thì vay làm tự động thì tăng trưởng tín dụng thay vì 20% thì phải là 500% thì lấy tiền đâu ra. Rồi đào tạo KS chuyên ngành tự động, phải mất 5 hay 10 năm cho mỗi KT, lấy đâu mà huấn luyện ???

xxx

Với tình hình KT cấp bách ntn mà 200 thằng khỉ đột nghĩ lối thoát cần 10 năm và hằng trăm tỷ usd thì làm sao thoát dc suy thoái trong 10 năm tới. Vậy có phải bế tắc hay không ???? Có ai phản biện thì tôi welcome.“(HT bài 10 707)

xx

CXN _101416_11 702 (còn tiếp) Bài viết với tư cách của một Kỹ Sư Công Nghệ/Cơ Khí (Industrial Engineer/Mechanical Engineer): Bế tắc, hoàn toàn bế tắc. 200 đầu khỉ hoạch định mô hình tăng trưởng mà chính chúng không hiểu chúng nói gì thì làm sao 93 triệu dân VN hiểu được ????? (the economy is ceasing to operate, HN4/12, change course): ‘Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng’
xxx
https://www.facebook.com/tamnhinkinhtevimo/posts/1246484815407853:0

xx

CXN: Còn về tái cơ cấu thì sao ??? Trích bài 11 702 ngày 14.10.16 :”Ba lĩnh vực tái cấu trúc (trg HN3 khóa 11 bế mạc ngày 10.10.2011, 5 năm trước) là Đầu tư Công, Ngân Hàng và DNNN. Sau 5 năm thực thi tái cấu trúc thì ngày hôm nay, nhìn vào tình hình của 3 lĩnh vực này sẽ thấy ngay, Đầu tư công thì có hằng tỷ tỷ đô dự án đầu tư công đắp chiếu như Đạm Ninh Bình, tơ sợi PVTex, 5 nhà máy Ethanol, Gang thép Thái Nguyên, Nhiệt điện Phả lại v.v.. và nợ công từ hậu quả của những sai lầm tái cấu trúc đầu tư công này là gần 3 triệu tỷ (150 tỷ đô).

xx

Lĩnh vực thứ 2 là Ngân Hàng. Có 3 NH phải mua lại giá zero đồng, nợ xấu vẫn phải cần 25 tỷ đô để giải quyết trong 5 năm nữa, NHTMCP thì kiệt quệ sau 5 năm tái cấu trúc. Vì tình trạng khát tiền, chen lấn tín dụng của hệ thống NH nên lãi suất cho vay cao do chen lấn tín dụng với Trái phiếu và DNTN, nền kinh tế phải trả một giá rất đắt, hằng trăm tỷ đô để “tái cơ cấu” NH, hằng trăm tỷ đô nữa phải trả giá cho cơ hội tăng trưởng GDP vì KT lại đi vào hôn mê, suy thoái thêm 5 hay 10 năm nửa bắt đầu từ tháng 6.2016.

xx

Lĩnh vực thứ 3 là DNNN, sau 5 năm “tái cấu trúc” thì DNNN, TĐ Tcty bán hết, bán xioanh2 xoạch, Vinamilk, Sabeco, Habeco, AVG, v.v… Tổng tài sản đã bán đi là mất trắng (qua bù đắp NS) là ít nhất 2 triệu tỷ vnđ tức là 100 tỳ đô. Những con bò sửa thì sau khi bán thì đã ngưng đóng góp cho ngân sách, ngân sách hụt thu hằng trăm ngàn tỷ mỗi năm.

xx

Bài này quá dài, bài sau sẽ viết tiếp về nghị quyết HN4/12 này bởi 200 thằng óc nhọ. Chỉ mới viết về thành tích của tái cơ cấu 5 năm trước đã quá dài rồi.“(HT bài 11 702)

xxxx

KẾT LUẬN

XX

Khai mạc quốc hội kỳ họp thứ 2 này có vẻ như không ai hiểu họ nói cái gì, hoàn toàn bế tắc về KTVM.

xx

CXN, 21.10.16, Melb

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/chu-tich-quoc-hoi-quyet-tam-cao-chuyen-mo-hinh-tang-truong-20161020110025288.chn
20/10/2016, 11:03

xxxxx

Mời bấm vào dưới đây đọc thêm//
xxx

CXN _102216_11 723_ Bế tắc KT: Chính thống rồi đây (BT KH & ĐT báo cáo QH): Cần thêm hơn 10 năm thu thuế để làm lại tất cả những gì 3D tàn phá từ 2011 (5 năm thôi) (past restructuring, the economy is ceasing to operate, HN4/12, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model, system crumple): Cần hơn 10 triệu tỷ đồng để tái cơ cấu kinh tế
xxx
CXN: Trở lại bài báo dưới đây ngày 26.10.17. Tổng Kiểm Toán nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra tiền từ đâu vào NS, tiền chi ra thế nào nên ông Phoc này nắm rất tổng thể tiền vào nhiều từ đâu, ít từ đâu (Samsung), chi hoang phí vì dự án đắp chiếu, nợ công, đảo nợ ntn. Tất cả những gì TKTNN phát biểu tôi đều viết trong 14 ngàn bài trước đó.
xxx

Trích bb:Trong các phiên thảo luận trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã nêu ra những vấn đề tồn tại của nền kinh tế cần phải được khắc phục như phát hiện thêm nhiều dự án nhà nước thua lỗ, vay tiền để đảo nợ, nợ công và nền kinh tế không có nội lực.“(HT bb)
xxx

Trích bb :”Sáng ngày 24/10 vừa qua, trong phiên thảo luận kết quả thực hiện và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho 3 năm 2018-2021, tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc cho biết, đến thời điểm hiện tại, không phải chỉ có 12 dự án nhà nước yếu kém, thua lỗ mà con số đã là hơn 40 dự án.

Tình hình các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vẫn là bức tranh cũ kỹ, với những thua lỗ triền miên và tồn tại nhiều sai phạm là nguyên nhân dẫn đến hụt thu ngân sách Nhà nước trong 3 năm nay.”(HT bb)

x

Trích bb :”Báo cáo của Ủy ban Tài chính và Ngân sách vừa mới trình Quốc hội cho biết, tỷ lệ thu từ DNNN giảm mạnh (-7,7%) so với dự toán. Ngoài ra, số thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của DNNN, tiền bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm đạt thấp hơn nhiều so với dự toán; đặc biệt là thu bán vốn Nhà nước mới chỉ đạt 16,7%. Điều này thể hiện việc phối hợp triển khai kế hoạch thoái vốn Nhà nước giữa các bộ, ngành hiệu quả chưa cao.”(HT bb)

x

Trích bb :”ông Phớc bày tỏ lo ngại nền kinh tế tiềm ẩn rủi ro vì giải ngân vốn vẫn còn rất chậm. Trong 9 tháng năm 2017, mới chỉ giải ngân được 7% trên tổng số 148.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo dự toán.

“Nhiệm kỳ này có 260 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước nhưng nhìn vào cân đối tài chính quốc gia, riêng trả lãi vay và gốc mỗi năm 98.000 tỷ, tăng 12% so với các năm. Ngoài ra còn 160 nghìn tỷ đồng tài sản ngoại bảng vay đảo nợ. Mà vay đảo nợ không khả thi đối với một nền kinh tế, giống như một hộ gia đình đến hạn trả nợ mà phải vay người này trả cho người khác,” ông Phớc cho biết.“(HT bb)

x

Trích bb :”Ông Phớc cũng nhấn mạnh: Cộng khoản chi trả nợ và đảo nợ đã chiếm 67% chi đầu tư phát triển, không biết các nhà kinh tế sẽ phải tính toán thế nào để phát triển được doanh nghiệp, tăng sức sống của nền kinh tế để có thu bù chi. Trong tương lai tôi cho rằng càng khó.”“(HT bb)

x

Trích bb :”Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, đối với cân đối ngân sách, trước tiên phải giải quyết được nợ công, đặc biệt là nợ quá hạn, nếu không sẽ để lại gánh nặng lớn cho nền kinh tế. Tiếp đó là phải giải quyết được vấn đề về hụt thu ngân sách, nợ đọng thuế, bội chi ngân sách trung ương tăng cao hơn dự toán.

“Nếu nợ công của chúng ta không giảm đi thì nền tài chính không bền vững được, nền kinh tế không lành mạnh được. Bây giờ phải giải quyết nợ công, nhất là nợ quá hạn, còn cứ đảo nợ thì không tăng trưởng được,” ông khẳng định. Bên cạnh đó, người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng, cần phải xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém một cách dứt điểm, nếu không thì “hàng chục nghìn tỷ cứ ra đi”.”(HT bb)

x

Trích bb :”Trong bối cảnh nợ xấu và nợ công vẫn cao đã khiến nền tảng tài chính không được ổn định. Nhiều ý kiến tỏ ra thận trọng với con số tăng trưởng 7,46% của quý III khi thấy rằng mức tăng trưởng đột biến này dựa chủ yếu vào khối các doanh nghiệp FDI, trong đó Samsung và Formosa đóng góp một tỷ lệ lớn.

“Tăng trưởng quý III năm nay phải có một số yếu tố đột biến mới có thể đạt được mức 7,46%. Như tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu điện tử lên mức 34% do Samsung có sản phẩm mới xuất xưởng là Samsung S8,” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại cuộc họp.

Một hạn chế nữa được ông Phớc chỉ ra là tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều FDI, nếu các “ông lớn” có vấn đề thì nền kinh tế bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tăng trưởng dựa vào khai khoáng tài nguyên sẽ chỉ giải quyết được vấn đề về con số mà không đảm bảo phát triển bền vững.”(HT bb)

xxx

http://trithucvn.net/kinh-te/kiem-toan-nha-nuoc-khoi-doanh-nghiep-nha-nuoc-thua-lo-nen-kinh-te-nhieu-van-de.html

Kiểm toán Nhà nước: Khối doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nền kinh tế nhiều vấn đề

Thứ năm, 26/10/2017 | 09:10 GMT + 7

xxxxxxxxxxxxxxx
http://cafef.vn/can-canh-du-an-benh-vien-hon-2300-ty-dong-dap-chieu-tai-thanh-pho-moi-binh-duong-20171120135926218.chn

Cận cảnh dự án bệnh viện hơn 2.300 tỷ đồng "đắp chiếu" tại thành phố mới Bình Dương

20-11-2017

Cận cảnh dự án bệnh viện hơn 2.300 tỷ đồng "đắp chiếu" tại thành phố mới Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho biết dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1.500 giường tạm ngừng thi công để hoàn thành các thủ tục pháp lý theo Luật Đầu tư công.

Theo đó, sau khi khởi công xây dựng hạng mục nền, móng đến năm 2015 đã hoàn thành hạng mục này. Sau đó, đầu năm 2016, Luật Đầu tư công mới có hiệu lực nên công trình buộc phải dừng để hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của Luật Đầu tư công.

Hiện nay dự án đã vẫn đang tiếp tục hoàn thành hồ sơ tư vấn và đã tăng vốn đầu tư. Việc phải dừng thi công có nhiều yếu tố khách quan.

Được biết, dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có quy mô 1.500 giường bệnh, tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỉ đồng. Dự án được khởi công xây dựng năm 2014 và đã hoàn thành được một số hạng mục, sau đó bị “đắp chiếu” cho đến nay.

Theo quy hoạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nằm trong Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình Nhà nước nằm trên địa bàn P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Công trình được thiết kế theo mô hình hợp khối – cao tầng, bao gồm: 1 khối đế 4 tầng, 2 khối tháp 18 tầng và 1 tầng bán hầm.

Khối đế 4 tầng gồm các khu khám và điều trị ngoại trú, cấp cứu. Công trình có các hệ thống kỹ thuật như: hệ thống thang máy, điện, cấp thoát nước, chống sét, lạnh – thông gió, thông tin – mạng, an ninh… Tổng diện tích sàn xây dựng là 167.705 m2.

Công trình cũng được xác định mục tiêu là công trình trọng điểm chào mừng đại hội Tỉnh Đảng bộ Bình Dương lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016.

Công trình BVĐK 1.500 giường được khởi công xây dựng trong khu quy hoạch các bệnh viện, bao gồm: BVĐK 1.500 giường và các bệnh viện chuyên khoa: Lao và bệnh phổi, bệnh viện tâm thần, bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng.

Công trình BVĐK 1.500 giường được khởi công xây dựng trong khu quy hoạch các bệnh viện, bao gồm: BVĐK 1.500 giường và các bệnh viện chuyên khoa: Lao và bệnh phổi, bệnh viện tâm thần, bệnh viện điều dưỡng – phục hồi chức năng.

Tổng diện tích sàn xây dựng là 167.705m2, trong đó diện tích đất xây dựng bệnh viện là 129.300m2. Tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 2.318 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách và xổ số kiến thiết tỉnh.

Tổng diện tích sàn xây dựng là 167.705m2, trong đó diện tích đất xây dựng bệnh viện là 129.300m2. Tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 2.318 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách và xổ số kiến thiết tỉnh.

Nam Phong

Theo Thời đại

CXN_112417_12 893_ Càng về khuya, tốc độ cph chậm hơn tốc độ cần tiền của NS. Khi suy tr ầm 6.16 tăng tốc thì CSVN ko dám bán TPCP nữa vì sợ chen lấn tín dụng, chúng phải xoay qua bán DNN N càng nhiều, càng nhanh mới bắt kịp tốc độ thiếu tiền. Nhưng càng về khuya thì DNNN chỉ còn lại DN xương xẩu khó nuốt (speed up the IPO, blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administr ation, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : VN muốn tăng tốc cổ ph ần hóa DNNN

CXN_112417_12 893_ Càng về khuya, tốc độ cph chậm hơn tốc độ cần tiền của NS. Khi suy trầm 6.16 tăng tốc thì CSVN ko dám bán TPCP nữa vì sợ chen lấn tín dụng, chúng phải xoay qua bán DNNN càng nhiều, càng nhanh mới bắt kịp tốc độ thiếu tiền. Nhưng càng về khuya thì DNNN chỉ còn lại DN xương xẩu khó nuốt (speed up the IPO, blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : VN muốn tăng tốc cổ phần hóa DNNN
Châu Xuân Nguyễn
xx
CXN_110717_12 837_ Lời của TT NXP, tào lao học việc, vua PR :”Muốn đạt tổng thu ngân sách Trung ương của năm 2017 thì việc bán vốn Nhà nước vẫn còn gần 50.000 tỷ đồng nữa cần thực hiện. “. NS cần bán 60 ngàn tỷ DNNN để đạt tổng thu NSTW năm 2017. Vậy thì GDP quý 3 tăng 7.46% có tin được hay không ??? (blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Đâu là ‘nút thắt’ khi nền kinh tế ‘khát vốn’?
xx

xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Trích bài báo dưới đây ngày 3.10.17 :”Về tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước, theo thủ tướng hầu như là giậm chân tại chỗ. Từ đầu năm đến nay, mới cổ phần hóa 18/44 doanh nghiệp, thoái vốn mới đạt 11,8 nghìn trên kế hoạch 60.000 tỷ đồng.
Muốn đạt tổng thu ngân sách Trung ương của năm 2017 thì việc bán vốn Nhà nước vẫn còn gần 50.000 tỷ đồng nữa cần thực hiện
. “(HT bb)xx
CXN:
Câu trên nói lên 2 điều, đó là ngân sách đã từ lâu dùng tiền thoái vốn, cph DNNN để bù ngân sách bội chi, thâm thủng và điều thứ 2 là NS hụt thu ngay cả việc thoái vốn DNNN cũng hụt thu..
xxx
Mời đọc những bài cũ…
xx

CXN_110617_12 833_ Đất nước này đang được vận hành bởi một TT chỉ biết duy nhất chạy theo thành tích, đánh bóng tên tuổi cá nhân bất chấp sự thật của nền KT này. Đây là Vua PR, con đường thăng tiến vào CTUBND tỉnh Quảng Nam cũng nhờ PR. Nhưng buồn thay, giờ là quản lý một nền KT QG, không thể nào dựa vào hô khẩu hiệu để tăng ngân sách, bớt nợ công (sự thật chứng minh rằng khi làm đẹp GDP hay dùng GDP ảo nhờ FDI thì hậu quả là thu không tăng, chi chi thì tăng theo “con số đẹp tăng trưởng GDP, điều này đem lại bội chi khủng khiếp, gia tăng nợ công, hiệu ứng chen lấn tín dụng sẽ đem lại tăng lãi suất và hậu quả là suy thoái ngày trầm trọng hơn, DNNVV đóng cửa nhiều hơn, hụt thu thuế tăng cao, chi thường xuyên hằng năm tăng cao theo GDP ảo). KT thế giới tự do không bao giờ dùng con số ảo, ngụy tạo, làm đẹp con số cho dầu ở lúc khủng hoảng KT nhất. Tôi thật sự happy khi nhìn thấy phản ứng của ng dân VN về Khải Silk (tương tự với ĐMQ, Huỳnh Quốc Huy, Trần Kiều Ngọc v.v…). Điều này tôi nhìn thấy rằng XH VN tôn trọng sự thật gần như tuyệt đối. (false unemployment reduced, blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Thủ tướng: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần

xxx
CXN_110217_12 822_ Lạc quan sao được khi chính Vua PR NXP bịa ra con số tăng trưởng GDP lần đầu và vừa run rẩy lo sợ bị phát giác (không biết mình có để lộ sườn hay không ???). Thì y như rằng có ng truy ra rằng thu thuế ko như tăng trưởng (ko có độ trễ) và DN đóng cửa 3/4 DN mới mở, 60% DN không có lãi (blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Kinh tế 2017 – 2018: Mừng nhất là Chính phủ không quá lạc quan!
xxx

CXN_103017_12 807_ King of PR lại trổ tài nổ và bố láo trước quốc hội và toàn dân. Tại sao GDP tăng 6.41% mà thuế hụt thu theo dự toán là 6.1 điểm phần trăm so với dự toán. NXP chỉ nói hộ kinh doanh bị ép đăng lý là khoảng 10 ngàn/tháng, trong khi BT Tài chánh nói 4 DN mở cửa thì có 3 bị đóng cửa. Còn ai tin NXP trơ trẽn đánh bóng thành tích cá nhân ntn hay không ??? Vậy là KT toàn diện trừ hụt thu thuế và DN đóng cửa (blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Kết quả kinh tế là toàn diện”
xxxx
CXN_102517_12 794_ Tăng trưởng GDP và thu ngân sách không có độ trễ (khi GDP tăng thì ngân sách thu thuế DN tăng ngay). Vậy thì tại sao GDP tăng 7.46% nhưng NS thu từ DN lại sụt 15 điểm phần trăm theo dự toán và 13/48 ngân sách tỉnh hụt thu theo dự toán. Nếu ai hỏi tôi thì tôi chỉ có 1 câu trả lời rằng tôi biết NXP là người vua PR, hay chỉ đạo KT mà không biết nhiều nên khả năng là hắn chỉ đạo bơm số thống kê GDP lên mà ko biết rằng những thống kê khác như thu ngân sách, DN đóng cửa không trùng khớp (not matching)(blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Điều nghịch lý của ngân sách 2017
xxx
Mời đọc nguyên bài 12 763 ngày 13.10.17…

CXN_101317_12 763_ Thống kê tăng trưởng GDP từng quý và thống kê thu ngân sách từng quý của VN không có độ chậm. Điều này chứng tỏ NXP trổ nghề King of PR (Vua PR) tô hồng con số GDP nhưng lại lòi cái đuôi thu thuế quý 3 lại sụt giảm thê thảm khi GDP quý 3 tăng khủng khiếp 7.46% (blow up GDP, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, assets sale) : Thu ngân sách và những con số “rất đáng ngại”
xxx

Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời xem những nghi ngờ từ những chiên da KT trong nước, khi mà CXN vẫn chờ xem có phản ứng gì từ họ hay không….

xxx
http://vietnamfinance.vn/tang-truong-gdp-cao-bat-thuong-nhieu-chuyen-gia-lo-lang-20171011205823122.htm

Tăng trưởng GDP cao ‘bất thường’, nhiều chuyên gia lo lắng12-10-2017
xxxx
http://www.thesaigontimes.vn/165274/Nhung-con-so-kho-hieu.html

Những con số khó hiểu

Bùi TrinhThứ Sáu, 6/10/2017,
xx
Trích bài báo dưới đây http://cafef.vn/thu-ngan-sach-va-nhung-con-so-rat-dang-ngai-20171012144053083.chn

Thu ngân sách và những con số “rất đáng ngại” ngày 12.10.17 :”Thu từ 3 khu vực kinh tế: doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều không đạt dự toán...”(HT bb)

xx
CXN: Nghệ thuật “làm đẹp con số GDP ” không đơn giản như NXP thừ lần đầu đâu. Khi tô hồng thì làm sao ai có khả năng nắm hết các con số của Thống Kê, của XNK, của thu Tài Chính, của KH & ĐT về DNNVV đóng cửa… tất cả nhưng con số này phải đồng bộ nói lên hình ảnh của hoạt động KT. Nếu KT thật sự tăng trưởng thì thu NS phải tăng, DNNVV đóng cửa phải giảm, XNK phải tăng v.v… Đằng này chỉ có GDP tăng ngoạn mục là 7.46% còn lại là thu NS giảm, DNNVV đóng cửa tăng, nợ đọng thuế tăng, nhập siêu tăng v.v.. Người theo dõi sát sao sẽ nhìn ra những bất cập. KT ko bao giờ nhảy vọt nhanh như thế, luôn luôn có bước đệm tức là gradual increase hay gradual decrease (tăng từ từ, giảm từ từ…) đó là vì KT là cả một khối quán tính hằng 200 tỷ đô, phải di động từ từ, ko có chuyện quý 2 tăng 5%, quý 3 tăng 7.4%, đây là chuyện hoang đường, chuyện tô hồng thống kê cho HN6, chuyện ngụy tạo hầu hy vọng tạo yếu tố tâm lý cho DNNVV bớt đóng cửa. Nhưng oái oăm thai, DNNVV biết tài Kinh bang tế thế của lũ vượn ntn, và từ sau ĐH 12, họ biết luôn tài học việc, tào lao xịt bột của Nguyễn Xuân Phúc là ntn vì họ đọc bài CXN rất kỹ, làm sao họ tin vào những con số tô hồng này để không đóng cửa rồi khi sự thật đến thì họ sẽ bị tồn đọng sản xuất, tán gia bại sản thì ai chịu cho họ ??? Họ học hỏi nhiều vế KTVM 8 hay 9 năm nay rồi, họ ko còn ngu như NXP nữa đâu, hay ko còn ngu như NXP tưởng nữa đâu….
xxx
Trích bài báo này tố cáo những con số tăng trưởng GDP 7.46% là những con số ngụy tạo, tô hồng … :”Đặc biệt, thu từ 3 khu vực kinh tế: doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều không đạt dự toán.

Đáng chú ý là khu vực doanh nghiệp nhà nước có số thu giảm mạnh nhất (-7,7%) so với dự toán. Bên cạnh nguyên nhân do đẩy mạnh cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước còn cho thấy khả năng cạnh tranh, phát triển của khu vực này còn hạn chế.

Ông Hải phản ánh, nhiều ý kiến cho rằng, số thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước, tiền bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 48.000 tỷ đồng so với dự toán 120.000 tỷ đồng, đặc biệt là thu bán vốn Nhà nước mới chỉ đạt 16,7% (10.000 tỷ đồng) nhưng Chính phủ vẫn ước thực hiện cả năm đạt 100% là rất khó khăn.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cân đối, bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư trong những tháng cuối năm 2017 – cơ quan thẩm tra nhấn mạnh.

Theo phân tích của cơ quan thẩm tra thì nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất (93.500 tỷ), thu cổ tức, lợi nhuận còn lại sau thuế, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (120.000 tỷ) và thu xổ số kiến thiết (26.200 tỷ), thì số thu nội địa giảm so với dự toán.

Kết quả giám sát thực tế cho thấy, số thu nội địa giảm một mặt đã phản ánh khả năng phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế còn chậm, thu từ nội tại nền kinh tế chưa bền vững và thiếu tính ổn định. Bên cạnh đó, việc xử lý nợ đọng thuế, tuy đã được triển khai quyết liệt, nhưng số thuế nợ đọng còn lớn (khoảng 74,9 nghìn tỷ đồng tính đến hết 31/7/2017) – báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Những con số về thu nội địa, đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước, theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là rất đáng lo ngại.”(HTBB)

xxx

KẾT LUẬN

XXX

Căn cứ vào những dữ kiện nêu trên, CXN nhận thấy đây là trò mèo thử nghiệm đầu tiên về tô hồng tăng trưởng GDP, nó thất bại hoàn toàn do chưa nắm dc tất cả những con số thống kê của tất cả mọi ban ngành, nhưng con số trật chìa một cách lộ liễu dù ko có độ chậm. Cái rõ ràng nhất là dịch vụ tăng, sản xuất tăng, khai khoáng tăng nhưng thuế thu lại sụt giảm đáng lo cùng kỳ thời điểm đó. Nếu có một tí xíu gì tin dc thì tăng trưởng hoàn toàn nhờ FDI như Samsung và Formosa, điều này làm tăng thêm một mối lo là tăng trưởng của FDI là gòm tiền usd về Hàn Quốc và Đài Loan, khi đó GDP tăng nhưng thu không tăng, dự báo chi năm 2018 sẽ dựa vào tăng trưởng giả tạo của 2017 là 6.7% thì lúc 2018 thực tiễn, thu càng yếu đi khi chi tăng mạnh thì sự sụp đổ tài khóa ngày càng gần như NXP nói, mặc dầu khi GDP tăng thì tỷ lệ nợ công/GDP giảm ví mẫu số GDP tăng nhưng chi trả ngân sách thì lại khánh kiệt rất nhanh, đó là mối lo sụp đổ tài khóa, sụp đổ KT dẫn đến sụp đổ Chính trị cho ĐCSVN vào cuối 2018.

xx

CXN, 13.10.17, Melb

xxxxCXN _020717_12 011_ NXP, Thủ Tướng vua PR chuyên hô khẩu hiệu để mị dân vì bế tắc KT. Tới 2020 mà phải bỏ rơi công nghiệp hóa & Hiện Đại hóa thì làm sao tới 2020 Tự Động Hóa và Rô Bốt hóa ??? (why we are poor, 4th generation, King PR, government of lies & cheats, false reporting, exaggeration instead of government of integrity, creativity, actions, videos of automation, lên dây cót, TTPR, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Hãy sản xuất cái sạc pin và con ốc vít
xxxxxxx
http://cafef.vn/thu-ngan-sach-va-nhung-con-so-rat-dang-ngai-20171012144053083.chn

Thu ngân sách và những con số “rất đáng ngại”

12-10-2017

xxxxxxx
http://antt.vn/dau-la-nut-that-khi-nen-kinh-te-khat-von-211007.htm
Đâu là ‘nút thắt’ khi nền kinh tế ‘khát vốn’?

03/10/2017

Tai cuộc họp Chính phủ thường kỳ sáng 3/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, kinh tế kêu thiếu vốn khi có rồi việc giải ngân không phải là dễ. Đây có phải là việc mà chúng ta cần phải quan tâm để góp phần tăng trưởng?

Mặc dù kết quả đáng mừng, nhưng Thủ tướng lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đề ra. “Nếu chúng ta cứ say sưa với kết quả đạt được trong 9 tháng mà quên nhiệm vụ nặng nề còn ở quý IV thì vẫn có khả năng không hoàn thành kế hoạch, đặc biệt là tăng trưởng GDP”, Thủ tướng lưu ý. 9 tháng tăng trưởng 6,41%, cao hơn cùng kỳ nhưng để cả năm đạt 6,7% thì quý IV phải tăng 7,4-7,5%, con số không phải dễ dàng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
Thủ tướng cho biết, mặc dù có 94.000 doanh nghiệp mới thành lập và 21.000 doanh nghiệp đã quay lại sản xuất, số vốn vào thị trường cao, nhưng vẫn còn một số lượng lớn doanh nghiệp lên tới 8.700 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục giải thể.

Giải ngân vốn đầu tư công chậm, tuy cải thiện nhiều, nhưng chưa đạt yêu cầu, đến nay, giải ngân gần 55% là thấp. “Chúng ta đang nói thiếu vốn, nhưng có vốn rồi, giải ngân không phải dễ. Đây có phải là việc chúng ta cần quan tâm để góp phần tăng trưởng chăng?”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh địa phương nào, ngành nào không làm được thì kiên quyết cắt giảm vốn theo đúng quy định để dành cho các việc cấp bách khác. “Có chế tài này để các đồng chí đều phải tập trung, chứ không thể nói là muốn giải ngân cũng được mà không cũng được. Nền kinh tế đang khát vốn, nếu đưa tiền các đồng chí không triển khai được thì phải điều chuyển”, Thủ tướng nói.

Về tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước, theo thủ tướng hầu như là giậm chân tại chỗ. Từ đầu năm đến nay, mới cổ phần hóa 18/44 doanh nghiệp, thoái vốn mới đạt 11,8 nghìn trên kế hoạch 60.000 tỷ đồng.

Muốn đạt tổng thu ngân sách Trung ương của năm 2017 thì việc bán vốn Nhà nước vẫn còn gần 50.000 tỷ đồng nữa cần thực hiện. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thảo luận những giải pháp để giữ vững phát triển, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, cần chú trọng các lĩnh vực xã hội, môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Mai An (t/h)

xxxxxxx
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42091149

VN muốn tăng tốc cổ phần hóa DNNN

Việt Nam, cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nướcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionNghị định mới vừa thông qua của chính phủ Việt Nam được kỳ vọng giúp đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ Việt Nam hôm 22/11 cho phép sử dụng phương pháp "dựng sổ" nhằm đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ năm 2018.

Chương trình tư nhân hóa doanh nghiệp vốn không hiệu quả do có sự kiểm soát nhiều của nhà nước và quan ngại về lợi ích nhóm.

Việc cổ phần hóa tại Việt Nam đến nay được thực hiện qua ba hình thức gồm đấu giá công khai, thỏa thuận trực tiếp và bảo lãnh phát hành. Nay được thêm phương thức mới là dựng sổ.

Phương pháp này đã chứng minh là thành công thông qua bán cổ phiếu lần đầu của các doanh nghiệp tư nhân như Vietjet Aviation, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, và Vincom Retail. Cả hai đều đạt lượng đăng ký ‎cổ phiếu vượt mức phát hành.

Phương pháp dựng sổ cho phép các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu xác định biên độ giá dự kiến và dựa vào nhu cầu ước tính của nhà đầu tư để xác định mức giá IPO đưa ra là bao nhiêu.

Phương pháp dựng sổ phải được Thủ tướng thông qua và hiện đang chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, và sẽ không được sử dụng trong phiên bán cổ phần của nhà sản xuất bia hàng đầu Việt Nam, Sabeco, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Chính phủ cũng giảm bớt rào cản đối với các đối tác chiến lược, yêu cầu họ phải có lợi nhuận trong hai năm, thay vì ba năm, tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần, và giảm thời gian khóa sổ từ năm năm xuống còn ba năm.

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, cũng quy định các điều chỉnh đối với quá trình định giá và niêm yết yêu cầu.

Lùm xùm chuyện cổ phần hóa hãng phim Việt Nam

Hướng đi mới của thị trường chứng khoán VN?

Glencore và Qatar mua cổ phần của Rosneft

Thứ trưởng Công Thương sẽ được cho nghỉ hay mất chức?

p05mf2qw.jpg

Chính phủ kiến tạo cần minh bạch để thu hút doanh nghiệp chất lượng cao

"Chúng tôi tin rằng quy định này … sẽ là một chất xúc tác tích cực để thúc đẩy làn sóng của các đợt IPO tiếp theo của các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2018-2019," Công ty Chứng khoán Sài Gòn Incorp (SSI) cho biết trong một thông cáo gửi tới khách hàng.

Các doanh nghiệp nhà nước cho đến nay hầu hết đã chấp nhận phương pháp đấu giá công khai. Phương pháp này, cùng với các rào cản khác đã làm hạ nhiệt nhu cầu mua cổ phiếu các công ty có vốn nhà nước từng được xem là hấp dẫn như công ty sữa Vinamilk, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay theo giá trị vốn hóa.

Phiên đấu giá công khai 9% cổ phần của Vinamilk cuối năm 2016 nhận được lượng đăng ký ‎mua thấp.

Luật sư Lê Nết từ hãng luật LNT & Partners mới đây nói trong quá trình cổ phần hóa cầnần chọn những doanh nghiệp không những trả tiền cao nhất để mua lại phần vốn của nhà nước trong quá trình cổ phần hóa, mà còn phải có kế hoạch kinh doanh bài bản để phát triển…

Luật sư Lê Nết dẫn chiếu tới vụ án VN Pharma như một ví dụ điển hình của việc thiếu minh bạch của "chính sách ủng hộ doanh nghiệp trong nước, không cho doanh nghiệp nước ngoài xâm nhập vào thị trường nội địa".

Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam nói với BBC rằng hợp tác công tư là nguồn tài chính quan trọng khi các nguồn vốn như ODA không còn nữa.

Ông Trương Gia Bình mô tả rằng các doanh nghiệp tư nhân nhân phải tin tưởng vào môi trường kinh doanh ‘thông thoáng và ổn định’ vì rốt cùng họ cũng phải ‘lấy lại vốn’.

p05nlfdm.jpg

Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam trả lời BBC.